Seksuaali-, sukupuoli- tai ihmissuhdevähemmistöön kuuluminen altistaa syrjivien asenteiden kautta henkiselle ja fyysiselle väkivallalle yhteiskunnassa. Mietinnässä on kuitenkin, estävätkö nämä sateenkaariväen kokemat syrjivät asenteet ja sen aiheuttama vähemmistöstressi avun hakemista lähisuhdeväkivaltatapauksissa? Yle on uutisoinut vuoden 2019 marraskuussa, että yli 40 % seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista kärsii henkisestä lähisuhdeväkivallasta ja noin 25 % fyysisestä väkivallasta kotona. Perheväkivallasta kertovat luvut ovat järkyttävän suuria. Luvut herättävät myös huolta siitä, jääkö myös seurustelusuhteisiin liittyvää väkivaltaa pimentoon ja ilman väkivallan kokijoiden ja tekijöiden tarvitsemaa apua.

Arvioiden mukaan noin 5-15 % väestöstä kuuluu seksuaalivähemmistöön (Pohjanpää 2013). Kun mukaan laskee myös sukupuoli- ja ihmissuhdevähemmistöt, voisi ajatella luvun olevan suurempi. Ei ole todennäköistä, että sateenkaarivähemmistöihin kuuluvat ihmiset olisivat keskimääräistä paremmin turvassa lähisuhdeväkivallalta. Lehtolan ja Viitasen (2015) opinnäytetyössä tulikin esille, että Ensi- ja turvakotien liiton yhdistyksissä näihin vähemmistöihin kuuluvien palvelutarpeet arvioitiin samanlaisiksi kuin muullakin väestöllä. Kuitenkin opinnäytetyöhön vastanneista vain noin puolet kertoivat ylipäätään kohdanneensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä asiakkainaan. Tämä herättää miettimään, miksi ei hakeuduta avun piiriin. Eivätkö seksuaali-, sukupuoli- ja ihmissuhdevähemmistöt koe mahdolliseksi hakea apua väkivaltaan?

Meillä Koivulassa sateenkaarivähemmistöryhmät näkyvät asiakkaina, mutta todennäköisesti paljon väkivaltaa jää myös piiloon. Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivulassa on kaikilla työntekijöillä ymmärrystä ja tietoa sateenkaarivähemmistöjen kohtaamisesta, ja yksikössä on myös töissä koulutettuja seksuaalineuvojia. Toive onkin, että kukaan ei jäisi yksin väkivallan kanssa. Aina on mahdollisuus hakea ja saada apua.

 

Lähteet:

Terävä 2019. Joka neljäs seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva yläkoululainen kokee kotonaan fyysistä väkivaltaa. Luettavissa https://yle.fi/uutiset/3-11089142

Pohjanpää 2013. Sateenkaariperheet tuovat väriä tilastoihin. Luettavissa https://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_001.html?s=0

Lehtola, Viitanen 2015. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt Ensi- ja turvakotienliiton asiakkaina. Opinnäytetyö. Luettavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/100662/Lehtola_Petri_Viitanen_Satu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kirjoittaja: Kaisla Koskelainen

Kaisla Koskelainen toimii väkivaltatyön asiantuntijana Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä Koivulassa.