Vantaan kaupungin sekä Vantaan turvakoti ry:n yhteistä Väkivallaton Vantaa –hanketta suunniteltaessa ei varmasti ollut aavistustakaan, miten poikkeukselliseen ajanjaksoon hanke tulisi aikanaan sijoittumaan. Hankkeen käynnistyessä maaliskuussa 2020 Suomen hallitus julisti maahan poikkeusolot koronapandemian vuoksi ja työntekijät siirtyivät etätöihin ennen kuin muste ehti työsopimuksessa kuivua. Kunnianhimoisista tavoitteista ei kuitenkaan luovuttu vaan useilla toimialoilla lähdettiin tavoittelemaan sitä, että Vantaalla osataan kaikkien asiakkaiden kanssa ottaa puheeksi mahdollinen väkivalta tai sen uhka.

Normaaliolosuhteissa hankkeen toteutustapa olisi luultavasti ollut hieman toisenlainen, mutta on vaikea sanoa, olisiko lopputulos ollut yhtään nykyistä parempi. On jopa todennäköistä, että ensimmäisen vuoden aikana lähisuhdeväkivallan puheeksiottoon koulutettujen määrä ei olisi ollut nyt saavutettu noin 500 työntekijää, mikäli koulutukset olisi järjestetty perinteisin keinoin auditoriossa istuen.

Myöskään koulutuksista saatu palaute ei anna viitteitä osallistujien tyytymättömyydestä, pikemminkin päinvastoin, vaikka toki etäkoulutukset Teamsissa haastavat monin tavoin sekä koulutuksen järjestäjiä että niihin osallistuvia.

Ensimmäisenä hankevuonna mieltä lämmittävintä onkin ollut palaute, jossa kerrotaan puheeksiottokoulutuksen tuoneen uudenlaisia näkökulmia aiheeseen, haastaneen itsereflektointiin sekä rohkaisseen toimimaan uudella tavalla omassa arkityössä.  Erityisen ilahduttavaa tämä on ollut siksi, että tavoitteenamme ei ollut vain jakaa tietoa vaan saada aikaan myös muutosta ihmisten asenteissa.

Hankkeen toinen vuosi tulee puolestaan näyttämään sen, toimivatko kaikille avoimet lähisuhdeväkivallan puheeksiottokoulutukset myös videotallenteina Väkivallaton Vantaa –YouTube-kanavalla sekä sen, millaiseksi maaliskuussa 2021 käynnistyneen lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilöverkoston toiminta tulee muodostumaan. Löytävätkö avainhenkilöt roolinsa kollegojaan tukevina, työyhteisöihinsä tietoa välittävinä sekä työyksikköjensä käytäntöjä kehittävinä asiantuntijoina?

Yksi asia on kuitenkin varma. Poikkeuksellinen vuosi ei ole vähentänyt väkivallan ehkäisytyön tarvetta, päinvastoin, aihe on, jos mahdollista, entistäkin ajankohtaisempi ja avuntarve akuutimpi.

On varsin hyvin tiedossa, että mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsen, nuoren tai perheen ongelmiin päästään puuttumaan, sitä todennäköisemmin toimenpiteet kantavat hyvää hedelmää. Parisuhdeväkivaltaan puuttuminen on usein myös satsaus seuraavan sukupolven hyväksi – väkivallalla on taipumus periytyä paitsi erilaisten riskitekijöiden kasaantumisen mutta myös opittujen käyttäytymismallien kautta.

Väkivalta on monitahoinen ja -tasoinen ilmiö, jonka ymmärtämiseen ja hoitamiseen tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä, yhteisiä koordinaatiorakenteita ja selkeitä prosesseja sekä laaja-alaista työkalupakkia.  Vantaalla tavoitteena on tilanne, jossa lähisuhdeväkivallasta kysyminen on luonteva osa jokaisen työntekijän normaaleja asiakastyön käytäntöjä ja käytössä on yhteiset, toimivat työvälineet väkivaltatilanteisiin puuttumiseen Tavoitteena on myös, että asiakkaalle on tarjolla palvelupolku, jossa väkivaltakokemus tai väkivaltainen käyttäytyminen osataan asianmukaisesti kohdata ja hoitaa.

Emme ole vielä tavoitteessa, mutta onneksi kuitenkin askeleen lähempänä. Työ väkivallattoman Vantaan puolesta siis jatkukoon edelleen.

Lotta Hällström
Lähisuhdeväkivaltatyön erityisasiantuntija
Vantaan kaupunki

Kati Aitkoski
Väkivaltatyön asiantuntija
Vantaan turvakoti ry

 

p.s. Käy kurkkaamassa Väkivallaton Vantaa -Youtube-kanavaa, josta löytyy kokemusasiantuntijavideoita ja tulevaisuudessa puheeksiottokoulutuksemme.

Väkivallaton Vantaa (2020-2022) hankkeen tavoitteet:

  • Kaikilla Vantaan alueen lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on valmiudet ottaa puheeksi lähisuhdeväkivalta ja sen ehkäisy ja käytössä on yhteiset ja toimivat työvälineet tilanteisiin puuttumiseen
  • Vantaalla on toimiva avainhenkilöverkosto, jolla vahvaa osaamista ja selkeä roolituslähisuhdeväkivalta-tilanteissa
  • Vantaalla on toimiva palvelupolku, jossa kolmas sektori on osana
  • Vantaan koordinaatiorakenne lähisuhdeväkivaltatyössä vahvistuu

 

Blogiteksti julkaistu 23.4.2021 Vantaan sosiaalialan ammattilaisten Hyvän kehällä -blogissa.

Kirjoittaja: Kati Aitkoski

Kati Aitkoski toimii väkivaltatyön asiantuntijana Lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelussa.