Vantaan turvakoti ry on mukana Vantaan kaupungin kehittämishankkeessa, jossa Vantaan kaupungin työntekijöille järjestetään puheeksiottokoulutuksia. Koulutusten tarkoitus on antaa tietoa lähisuhdeväkivallasta, väkivallasta ilmiönä sekä lisätä rohkeutta ottaa asia puheeksi asiakkaita kohdatessa. Koulutuksissa on myös palvelupolkuosio, jossa Vantaan turvakoti ja Koivula ovat esillä muiden toimijoiden kanssa.

Puheeksiottokoulutusten jälkeen keväällä 2021 käynnistyy avainhenkilöverkosto, jossa on mukana kaupungin eri sektorien työntekijöitä sekä järjestöjen työntekijöitä. Avainhenkilöverkosto on tarkoitus juurruttaa osaksi toimintamallia, ja sen tarkoitus on lisätä yhteistyötä ja osaamista kaupungin ja järjestöjen välillä. Lisäksi on tarkoitus antaa tietoa lähisuhdeväkivallasta ja kehittää keinoja sen kohtaamiseen ja asiakkaiden auttamiseen entistä paremmin.

Hankkeessa tuotetaan materiaalia myös tarpeen mukaan. Nyt on työn alla puheeksiottomateriaali peruskouluikäisten lasten vanhemmille. Koulutuksen lisäksi on valmistunut kolme kokemusasiantuntijavideota. Videot löytyvät hankkeen omalta Youtube-kanavalta. Youtube-kanavalle lisätään myös muuta materiaalia sitä mukaan, kun materiaali valmistuu.

Hanke on edistynyt aikataulussa ja hanketta vetää Vantaan kaupungin lähisuhdeväkivaltatyön erityisasiantuntija Lotta Hällström. Yhdistyksestä hankkeessa on mukana väkivaltatyön asiantuntija Kati Aitkoski.

Nyt marraskuussa hanketta mainostetaan myös laajasti eri puolilla Vantaata. Teemajulisteita on jaettu eri palvelupisteisiin ja hanketta mainostetaan myös sosiaalisessa mediassa ja kaupungin valotauluissa.

ÄLÄ KANNA TURHAA TAAKKAA, PUHU VÄKIVALLASTA!