Kunnan investointi lapsiperheisiin on viisasta. Kaikilla päätöksillä kunnassa on vaikutuksia lapsiin ja perheisiin. Turvataan lasten ja perheiden hyvinvointi myös tulevaisuudessa oikeilla päätöksillä. Olemme keränneet esitteeseen tietoa siitä, mikä meidän mielestämme on tärkeää.

Annetaan näissä vaaleissa ääni lapselle!

Tutustu esitteeseen, johon Ensi- ja turvakotien liiton kuntavaalien 2021 teemat ja teesit on koottu.

Lue teesit tekstimuotoisina ETKL:n omilta sivuilta.