Vieraannuttamisen vastaista päivää vietetään sunnuntaina 25.4. Kaapatut Lapset ry on nostanut esille vieraannuttamisilmiön haitallisuutta jo vuosien ajan. Vieraannuttaminen on prosessi, jossa toinen vanhemmista vaikeuttaa lapsen ja toisen vanhemman vuorovaikutussuhdetta.  Tämä voi olla esimerkiksi tapaamisten ja yhteydenpidon estämistä tai väärien tietojen kertomista lapselle. Tarkoituksena on saada lapsi vieroksumaan, pelkäämään tai jopa vihaamaan toista vanhempaa. Pahimmallaan vieraannuttaminen voi kärjistyä jopa lapsikaappaukseksi, kun toinen vanhemmista tahtoo viedä lapsen mahdollisimman kauas toisesta.

Viola – väkivallasta vapaaksi ry:n Turvassa hankeen työntekijät ovat kirjoittaneet ilmiöstä selkeästi Ensi- ja turvakotien liiton blogissa. Voit lukea kirjoituksen klikkaamalla tästä. He kertovat työskentelystä vanhempien ja vieraannuttamisen parissa sekä tuovat esille vieraannuttamisen vaikutuksia lapsiin: vieraannuttamisella voi olla pitkäkestoisiakin vaikutuksia lapsen mielialaan ja käytökseen.

Suomen Uusperheiden Liitto ry on myös kiinnostunut vieraannuttamisesta. Jos olet kokenut näistä asioista lukiessasi piston sydämessäsi ja tunnistanut olevasi vieraannuttaja käy vastaamassa kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen on täysin anonyymia ja sen toivotaan tuovan lisää valoa vieraannuttamiseen ja sen motiiveihin. Kyselyyn pääset tästä.  Kyselyyn on aikaa vastata tämän kuun loppuun. Muista kuitenkin, että lapsen suojelu esimerkiksi väkivallalta, ei ole vieraannuttamista.