Vuoden 2015 aikana Vantaan turvakotiyhdistyksessä on keskitytty vapaaehtoistoiminnan juurruttamiseen ja vakiinnuttamiseen vapaaehtoistemme, vapaaehtoistoiminnasta vastaavien ohjaajien, yhdistyksen toiminnanjohtajan ja muun työryhmän yhteistyöllä. Vuoden 2014 aikana luotuja rakenteita ja käytäntöjä on testattu ja tarkennettu tai muutettu tarpeen mukaan. Samalla on käännetty katsetta kohti tulevaa ja mietitty, mitä vapaaehtoistoiminta voisi olla yhdistyksessä vuonna 2016 ja myöhemminkin.

Vuosi 2015 alkoi uusien vapaaehtoisten ryhmäperehdytyksillä. Tällöin talossa aloitti neljä uutta vapaaehtoista. Kevään ja syksyn aikana mukaan joukkoon tuli lisäksi kaksi uutta vapaaehtoista, jotka perehdytettiin yhdistyksen toimintaan henkilökohtaisesti. Lähes kaikki uudet vapaaehtoisemme ovat tulleet taloon arjen auttaviin toimiin. Yksi uusi vapaaehtoinen aloitti turvakodissa askarteluryhmän pitäjänä.

vaposasioista1Yhdistyksessä toimivat vapaaehtoiset ovat tukeneet yhdistyksen eri-ikäisiä asiakkaita monella vapaaehtoiset ovat tukeneet yhdistyksen eri-ikäisiä asiakkaita monella tavalla. Vuoden 2015 aikana vapaaehtoiset järjestivät yhdistyksemme asiakkaille viisi erilaista tapahtumaa: Helmikuun laskiaistapahtumassa käytiin pulkkamäessä, askarreltiin hama-helmillä ja leivottiin laskiaispullia. Naistenpäivän viikolla halukkaat turvakotiasiakkaat vietiin maksuttomalle kampaajakäynnille Jumboon Hairstore-liikkeeseen ja vapaaehtoinen hoiti asiakkaiden lapsia kampaamokäynnin ajan. Varsinaisessa naistenpäivän tapahtumassa turvakodissa taas hemmoteltiin ja herkuteltiin. Toukokuussa pidetty leikkipäivä kokosi yhteen viitisenkymmentä kutsuvierasta yhteisen leikin ja yhdessäolon äärelle yhdistyksen avoyksikköön. Kesäkuussa taas käytiin lasten kanssa etsimässä aarrekarttaan merkittyjä rasteja ulkoa, ja rentouduttiin herkuttelujen ja hemmottelujen äärellä. Lisäksi vapaaehtoiset ovat järjestäneet turvakodissa askarteluryhmiä vuoden 2015 aikana yhteensä 17 kertaa vaihtelevilla teemoilla.

vapos2Arkisissa auttavissa toimissa vapaaehtoiset ovat toimineet esimerkiksi lastenhoidollisissa tehtävissä, lasten ja perheiden kanssa ulkoilussa, alueellisiin palveluihin tutustumisessa, muuttoapuna ja perheretkien pitäjinä. Vapaaehtoiset ovat myös auttaneet yhdistystä muissa tehtävissä, kuten tietoteknisenä tukena.

Varsinaisen asiakkaiden kanssa tehtävän vapaaehtoistoiminnan lisäksi vapaaehtoisemme ovat tehneet vuoden 2015 aikana myös vaikuttamistoimintaa: Leikkipäivää kampanjoitiin lähialueella sekä sosiaalisessa mediassa. Kaksi vapaaehtoistamme osallistuivat Maailma Kylässä -festivaaleilla Ensi- ja turvakotien liiton pisteelle. Yhtä vapaaehtoistamme haastateltiin Raha-automaattiyhdistyksen Inhimillisiä Uutisia -sarjaan ja toinen vapaaehtoinen oli Vantaan Hyvinvointimessuilla. Vapaaehtoisemme oli myös Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten toiminnanjohtajien kansalaistoiminnan koulutuksessa kertomassa yhdistyksemme vapaaehtoistoiminnasta. Lisäksi vapaaehtoisemme ovat kirjoittaneet yhdistyksen kotisivuille vuoden aikana kaksi blogikirjoitusta. Vaikuttamistoiminnallaan vapaaehtoiset ovat tehneet yhdistyksen palveluja ja vapaaehtoistoimintaa näkyväksi ja vahvistaneet omalta osaltaan Vantaan turvakotiyhdistyksen asemaa tuttuna, helposti lähestyttävänä kansalaisjärjestönä

Ensi- ja turvakotien liitto on järjestänyt osana Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta -hankettaan myös vuonna 2015 kaksi vapaaehtoisten kiittämistilaisuutta, joista molempiin on osallistunut kaksi vapaaehtoistamme. Yhdistyksemme on taas koonnut vapaaehtoisiamme yhteen kahden kehittämisiltapäivän merkeissä. Tällöin olemme suunnitelleet yhteisiä tapahtumia, miettineet kehittämistarpeita ja -ideoita sekä suunnitelleet vuotta 2016. Lisäksi olemme käyneet vapaaehtoistemme kanssa virkistäytymässä vuoden aikana kahtena iltana stand upin, improvisaatioteatterin ja ravintolaillallisten ääressä.

vapos3Vuonna 2015 vapaaehtoiset ovat toimineet yhdistyksessämme yhteensä noin 290 tunnin eli yli 38 työpäivän verran. Turvakodissa pidettyihin askarteluryhmiin on osallistunut vuonna 2015 yhteensä 62 asiakasta, joista lapsia 26 ja aikuisia 36. Erilaisiin tapahtumiin osallistujia on taas ollut yhteensä 72, joista 41 lapsia ja 31 aikuisia. Arkisissa asioissa tukemiseksi vapaaehtoisemme taas ovat antaneet aikaansa yhteensä 44 yhdistyksen asiakkaalle, joista 38 on ollut lapsia ja 6 aikuisia. Vuoden 2015 aikana vapaaehtoisemme ovat siis toimineet yhteensä 178 asiakkaan kanssa, joista lapsia on ollut 105 ja aikuisia 73.

Vuonna 2016 aiomme perehdyttää yhdistykseen lisää uusia vapaaehtoisia, pitää hyvää huolta ”vanhoista” vapaaehtoisistamme, jatkaa asiakkaidemme hyvinvointiin ja voimavaroihin keskittyvää toimintaa osaavien ja aktiivisten vapaaehtoistemme täydentämänä sekä kehittää vapaaehtoistoiminnan sisältöjä ja laatua yhä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi ja vapaaehtoisten omia vahvuuksia hyödyntäväksi.

Vuoden 2015 lopussa yhdistyksemme työryhmä lähetti vapaaehtoisillemme terveisiä ja kiitosta pienen kirjelmän muodossa:

”Suuri kiitos vapaaehtoisillemme! Vapaaehtoistoiminta on koettu yhdistyksessämme suureksi avuksi ja on ihanaa, kun vapaaehtoiset käyvät talossa. Vapaaehtoisten antama aika ja tuki asiakkaille näkyvät turvakotiyhdistyksen arjessa. Esimerkiksi leikkipäivää ei oltaisi voitu järjestää ilman vapaaehtoisiamme. Myös asiakkaat osaavat jo kysyä vapaaehtoisten apua ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja iloisia saamastaan avusta. Suurta tarvetta vapaaehtoisille on ollut viime aikoina erityisesti virka-aikaan tapahtuvissa lastenhoidollisissa tehtävissä, ja tämä tarve näkyy varmasti jatkossakin. Yhteiset tapahtumat ovat olleet onnistuneita ja tuoneet asiakkaiden arkeen vaihtelevuutta ja ilon hetkiä. Tuokaa jatkossakin rohkeasti esiin omia ideoitanne ja ajatuksianne! Tervetuloa taloon myös ”hengailemaan” ja kahvittelemaan yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa!”

Kiinnostuitko Sinä vapaaehtoistoiminnastamme?

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan aiheesta lisää!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *