Lapin turvakoti ja Lähisuhde- ja väkivaltatyön avopalvelut järjestivät yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun, Poliisin ja Tukikeskus Varjon kanssa Vainon tunnistaminen ja uhrin auttaminen seminaarin joulukuun 11.pvä. Seminaarissa käsiteltiin eron jälkeistä vainoa erityisesti naisten ja lasten kokemana sekä lainopillisesta näkökulmasta. Seminaarissa pääsi tutustumaan myös digitaaliseen vainoon vainon keinona.

Vaino on rikos, jolla tarkoitetaan toistuvaa, ei-toivottua tai häiritsevää seuraamista, tarkkailua tai yhteydenottoja, jotka aiheuttavat vainotussa pelkoa tai ahdistusta ja voivat sisältää uhkaavia tai väkivaltaisia tekoja. Digitaalisessa vainossa vainoa toteutetaan eri viestintävälineillä tai tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Nykypäivänä elämme maailmassa, jossa käytämme erilaisia digitaalisia välineitä ja –sovelluksia jatkuvasti. Paitsi että ne helpottavat elämää monilla tavoin, ne voivat olla myös  riskitekijöitä vainoa kokevalle. Digitaaliset välineet mahdollistavat uhrin kontrolloinnin, seuraamisen ja kiusaamisen uusilla tavoilla missä vain, milloin vain. Digitaalisen vainolta suojautuminen vaatiikin paitsi vainon tunnistamista, myös perehtymistä mm. tietoturvaa parantaviin asioihin, eri sosiaalisten medioiden toimintaan sekä erilaisiin riskeihin, mitä digitaalisten välineiden käyttöön voi liittyä.

Keräsimme esimerkkejä siitä, mitä nämä digitaalisen vainon keinot uhria kontrolloidakseen, seuratakseen ja kiusatakseen voivat sisältää ja miten digitaaliselta vainolta voi suojautua.

Turvallista joulunaikaa toivottaen,
Lapin turvakodin työntekijät