Haluatko tuoda iloa vauvoille, lapsille ja vanhemmille? Haluatko tukea ihmisiä haastavissa elämäntilanteissa? Haluatko olla mukana toimimassa turvallisen lapsuuden ja elämän puolesta?

Vapaaehtoistoimintaamme tarvitaan monenlaisia ja monen ikäisiä ihmisiä.  Voit itse määritellä ja päättää, kuinka paljon aikaa haluat käyttää vapaaehtoistoimintaan.

Vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan vapaaehtoistoiminnan koulutuksen kautta.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOULUTUKSET

Kokemus- ja vertaistoiminta: Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2024.

Vapaaehtoisdoulatoiminta:  Jatkuva haku, koulutus järjestetään, kun ilmoittautuneita on vähintään neljä. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi tulla mukaan vapaaehtoisdoulaksi sähköpostitse osoitteeseen avopalvelu@lapinentu.fi.

Lapsen tukihenkilötoiminta: Jatkuva haku, koulutus järjestetään, kun ilmoittautuneita on vähintään neljä. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi tulla mukaan Lapsen tukihenkilöksi sähköpostitse osoitteeseen avopalvelu@lapinentu.fi.

Kriisipuhelin- ja verkkotukihenkilötoiminta: Seuraava koulutus alkaa keväällä 2024.

Toimintojen koordinaattorit haastattelevat koulutuksesta kiinnostuneet  ennen koulutuksen alkua. Lue lisää koulutuksista alla olevista valikoista ja varaa oma haastatteluaikasi!

Lapsen tukihenkilöt

Lapsen tukihenkilö kuuluu lapsen elämään kodin ulkopuolisena, turvallisena aikuisena, joka haluaa olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. Lapsen tukihenkilöt toimivat yksilötukisuhteissa yksittäisten lasten kanssa tai satunnaisesti lasten vapaaehtoiskavereina laitosyksiköissä sekä yhteisömummoina.

Koulutus toteutetaan kasvokkain tapaamisina. Saat perehdytyksen lapsen tukihenkilönä toimimiseen, käytännön asioihin ja vapaaehtoisena toimimiseen. Oman elämäsi tulee olla tasapainossa ja sinulla on aikaa, jota haluat antaa lapselle, jonka biologisessa verkostossa ei ole riittävästi häntä tukevia aikuisia.

Käymme jokaisen koulutukseen hakevan kanssa keskustelun vapaaehtoistyön sisällöistä ja oman elämäntilanteen sopivuudesta tulevaan tehtävään.

Lapsen tukihenkilötoiminnan koulutukseen on jatkuva haku. Kiinnostuksesta toimintaa kohtaan voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen avopalvelu@lapinentu.fi. Seuraava koulutus järjestetään, kun ilmoittautuneita on vähintään neljä.

Kriisipuhelin- ja verkkotukihenkilöt

Kriisipuhelintukihenkilöt toimivat Mieli ry:n valtakunnallisessa kriisipuhelimessa  ja Verkkotukihenkilöt Sekasin- ja Solmussa- chateissa sekä Mieli- tukisuhteessa.

Seuraava koulutus alkaa keväällä 2024.

Koulutus toteutetaan sekä kasvokkain tapaamisina, että webinaareina. Saat perehdytyksen tehtävässä toimimiseen ja haavoittuvassa tilanteessa olevan ihmisen kohtaamiseen. Vapaaehtoistyöhön tukijana ja auttajana riittävät tavallisen ihmisen taidot ja halu kehittyä kuuntelijana. Oman elämäsi tulee olla tasapainossa ja mahdolliset kriisit jo kaukana. Koulutus auttaa sinua löytämään oman tapasi toimia toisen ihmisen tukena.

Käymme jokaisen koulutukseen hakevan kanssa keskustelun vapaaehtoistyön sisällöistä ja oman elämäntilanteen sopivuudesta tulevaan tehtävään.

Ilmoittautumiset koulutukseen  ja lisätietoja kriisipuhelin- ja verkkotukihenkilötoiminnasta:
Marjo Hoisko, 040 750 7077, marjo.hoisko@lapinentu.fi

Vapaaehtoinen doula on tukihenkilö, joka tukee odottavaa äitiä ja perhettä lapsen odotuksessa ja synnytyksessä. Doula auttaa synnytykseen valmistautumisessa, kuuntelee äidin toiveita ja ajatuksia sekä varautuu olemaan mukana synnytyksessä. Läsnäolo ja äidin tukeminen ovat doulan tärkeimpiä tehtäviä synnytyksessä. Vapaaehtoinen doula toimii perheen ehdoilla toiveita ja tarpeita kuunnellen. Synnytyksen aikana vapaaehtoisdoula tukee ja rohkaisee synnyttäjää yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti käyttäen omaa harkintaansa sekä kuunnellen äidin toiveita. Lue lisää vapaaehtoisdoulatoiminnasta täältä.

Koulutus toteutetaan kasvokkain tapaamisina. Saat perehdytyksen vapaaehtoisdoulana toimimiseen, käytännön asioihin ja vapaaehtoisena toimimiseen. Oman elämäsi tulee olla tasapainossa ja sinulla on aikaa, jota haluat antaa erityistä tukea tarvitsevalle perheelle.

Koulutuksen saaneet vapaaehtoisdoulat toimivat tukisuhteessa työpareina. Koordinaattorit ja vapaaehtoisdoulien ryhmä antaa vapaehtoiselle tukea toimintaan.

Käymme jokaisen koulutukseen hakevan kanssa keskustelun vapaaehtoistyön sisällöistä ja oman elämäntilanteen sopivuudesta tulevaan tehtävään.

Vapaaehdoisdoulien koulutukseen on jatkuva haku. Kiinnostuksesta toimintaa kohtaan voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen avopalvelu@lapinentu.fi. Seuraava koulutus järjestetään, kun ilmoittautuneita on vähintään neljä

Lapin ensi- ja turvakoti ry:n kokemus- ja vertaistoiminta on osa yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa. Kaikki toimijamme ovat koulutettuja tehtäväänsä.  

Kokemustoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat käyttävät kokemustietoa täydentämään heidän tieto-taitoaan. Kokemustoimija pitää omaan kokemustietoonsa pohjaavia luentoja, puheenvuoroja ja alustuksia. Kokemustoimija voi olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa, kehittämisessä ja suunnittelussa.  

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa vertaistoimija toimii suhteessa samaa kokeneisiin, esimerkiksi työntekijän työparina asiakastapaamisella tai vertaisohjaajana ryhmässä.  

Kokemus- ja vertaistoimijoidemme kokemukset liittyvät lähisuhdeväkivaltaan ja päihteet lapsiperheessä aihealueeseen. Kokemukset ovat lähisuhdeväkivallan eri muodoista ja narsistin puolisona olemisesta sekä vanhemman omasta, puolison tai lapsuudessa koetusta vanhempien päihteidenkäytöstä.  

Toimijoitamme voi tilata yhdistyksen koordinaattoreiden kautta. Koordinaattorit toimivat kokemus- ja vertaistoimijoiden tukena.

Syksyllä 2024 alkava koulutus:

Koulutamme uusia kokemus- ja vertaistoimijoita jälleen syksyllä 2024. Koulutus alkaa syyskuussa ja kestää marras-joulukuun vaihteeseen saakka. Koulutus sisältää sekä lähitapaamisia ja välitehtäviä. Koulutuksen kokonaiskesto on n. 45h. Koulutuspäivät tarkentuvat myöhemmin. 

Haastattelemme kaikki koulutukseen hakeutuvat elokuun aikana. Mikäli kiinnostuit, voit varata itsellesi haastatteluajan puhelimitse tai sähköpostilla jenni.takala@lapinentu.fi, 040 630 7688.

Lapin ensi- ja turvakodin vapaaehtoistoimijana voit

  • toimia tukihenkilönä lapselle
  • vapaaehtoisdoulana tukea tulevia vanhempia, jotka kokevat tarvitsevansa tukea synnytyksessä (Koulutus vapaaehtoisdoulatoimintaan tulossa vuonna 2023)
  • päivystää valtakunnallisessa Kriisipuhelimessa, jossa voit tarjota keskusteluapua kriisissä olevalle ja heidän läheisilleen
  • päivystää Sekasin- ja Solmussa-chateissa sekä Mieli- tukisuhteessa
  • olla mukana järjestämässä tapahtumia lapsiperheille
  • toimia kokemus- tai vertaistoimijana

Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta:

Lapsen tukihenkilötoiminta: 
Vauva-ja pikkulapsiperheiden avopalvelu, 040 124 5772, avopalvelu@lapinentu.fi

Kriisipuhelin- ja verkkotukihenkilötoiminta
Marjo Hoisko, 040 750 7077, marjo.hoisko@lapinentu.fi

Vapaaehtoisdoulatoiminta
Vauva-ja pikkulapsiperheiden avopalvelu, 040 124 5772, avopalvelu@lapinentu.fi

Kokemus- ja vertaistoiminta:

  • Jaana Laukkanen 040 5751823, jaana.laukkanen@lapinentu.fi
  • Jenni Takala 040 630 7688, jenni.takala@lapinentu.fi
  • Sanna Ollila 0400 197443, sanna.ollila@lapinentu.fi