Turvaamme lapsen oikeuden suotuisiin kasvuolosuhteisiin ennen ja jälkeen syntymän. Tuemme vanhemmuutta ja perheen sisäistä vuorovaikutusta. Annamme kriisiapua vaikeissa elämäntilanteissa oleville yksilöille ja perheille sekä ehkäisemme väkivaltaa ja lievitämme sen seurauksia.

Odotusaika

Odotusaikana ensikodissa ja avopalvelussa tuetaan vauvan ja vanhempien hyvinvointia, vuorovaikutusta ja vanhemmuutta sekä vakautetaan perheen arkea.nuoli-lue-lisaa

Vanhemmuus

Vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa sinun on mahdollista saada apua ja tukea. Avun ja tuen hakeminen kertoo siitä, että välität itsestäsi ja lapsestasi.

Päihteet odotus- ja vauva-aikana

On hieno asia, että olet pysähtynyt pohtimaan päihteiden käytön vaikutuksia elämääsi vauvan kanssa, kun vauva on masussasi tai vielä pieni!nuoli-lue-lisaa

Ero lapsiperheessä

Harkitsetko eroa? Oletko äskettäin eronnut? Pyörivätkö eroon liittyvät asiat mielessäsi? Mietitkö miten kertoa lapselle erosta?lue-lisaa

Väkivallasta selviäminen

Usein väkivaltaa on vaikea tunnistaa. Hyvä, että olet lähtenyt hakemaan tietoa tai apua itsellesi tai läheisellesi!

Kriisit

Ihmiset kohtaavat elämänsä varrella erilaisia kriisejä. Mikä tahansa elämän kriisi tai ongelma riittää perusteeksi hakea apua.lue-lisaa

Ryhmät

Lapin ensi- ja turvakodilla on tarjolla erilaisia vertaistukiryhmiä tueksi eri elämäntilanteisiin.nuoli-lue-lisaa

Verkkoauttaminen

Apua, tukea, ohjausta sekä neuvontaa lähelläsi välimatkoista riippumatta.nuoli-lue-lisaa