Hankkeissa kehitetään arjen auttamistyötä vastaamaan asiakkaiden, toimintaympäristön ja yhteiskunnan tarpeisiin. Yhdistys kasvattaa osaamista ja asiantuntijuutta omilla erityisalueillaan: vanhemmuus-, väkivalta- ja päihdetyössä, perhe- ja kriisityössä sekä kansalaistoiminnassa.

Vanhemmuus vahvaksi erossa -hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan Lapin maakunnan lapsiperheitä erotilanteissa siten, että lapsella säilyvät kiinteät suhteen vanhempiin, isovanhempiin ja muihin lapselle tärkeisiin läheisiin ihmisiin.

Kehittämistyön keskiössä ovat toimintamallien kehittäminen teknologiavälitteisiksi niin, että riippumatta välimatkoista kaikilla perheillä on yhdenvertainen mahdollisuus saada tukea ja neuvontaa erotilaneessa. Lisäksi vahvistetaan ammattilaisten tieto-taitoa ja osaamista järjestämällä kouluttautumismahdollisuuksia. Hankkeen aikana kootaan ja käynnistetään myös paikallisia sekä maakunnallisen eroauttamisen verkostojen toiminta.

Hankkeen tuloksena syntyy matalan kynnyksen lappilainen eroauttamisen toimintamalli, jossa hyödynnetään teknologiavälitteisyyttä ammatillisesti, vertaisesti ja vapaaehtoistoiminnassa. Perheet saavat erotilanteessa oikea-aikaisesti neuvontaa, ohjausta ja tukea lähipalveluina arkiympäristössään.

Vanhemmuus vahvaksi erossa -hanke on osa Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hanketta. Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hanke on osa valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Hankkeen keskiössä ovat lapsi- ja perhepalveluiden saatavuutta ja selkeyttä vahvistava palvelu- ja toimintamalli sekä perheiden voimavaroja, osallisuutta ja vanhemmuutta tukevat toimet ja palvelut. Kokonaisuus toteutetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken huomioiden saamenkieliset perheet ja heidän palvelutarpeensa. Lue lisää Lapin Lape-hankkeesta täältä.

Katso video Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta täältä.

Tule mukaan kehittämistyöhön: 

Lisätietoja: Suunnittelija Katariina Silvennoinen, katariina.silvennoinen@lapinensijaturvakoti.fi, 040 125 3320

Hankkeen kuulumisia 12/2017:

Eropalveluiden kartoitus:

 • Syksyn aikana palveluiden kartoitusta on täydennetty.
 • Jokaisesta kunnasta pyydettiin joulukuun kehittäjätiimiin palvelukuvaukset vanhemmuuden ja parisuhteen tuen sekä eroauttamisen palveluista. Palvelukuvauksia saatiin paljon mutta ei ihan kaikista kunnista. Yhteenveto palveluista tehdään tammikuussa 2018.
 • Kaikkia on kannustettu ilmoittamaan eroauttamisen palveluistaan apuaeroon.fi -sivustolla.

Pilotoinnit:

 • Vanhemman neuvo ryhmä verkossa oli suunniteltu loka-marraskuulle. Ryhmään ei kuitenkaan saatu riittävästi osallistujia, jotta se olisi voitu toteuttaa. Seuraava ryhmä alkaa maaliskuussa 2018, markkinointi on jo aloitettu.
 • Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon (eroneuvo) Facebook-livetilaisuudet pidettiin loka- ja marraskuussa, joulukuun livetilaisuus jouduttiin perumaan sairastapauksen vuoksi. Seuraajia tilaisuuksilla on ollut yhteensä 26 (11 ja 15). Livelähetykset jatkuvat vuonna 2018 joka kuukauden ensimmäinen torstai osoitteessa www.facebook.com/LapinEnska/.
 • Hankaluutena on ollut vapaaehtoisten mukaan saaminen livelähetyksiin. Toistaiseksi mukana on ollut yksi ja sama vapaaehtoinen. Olemme yrittäneet motivoida vapaaehtoisia osallistumaan myös siten, että ei ole pakko näkyä kasvoillaan ja osallistua nimellään lähetyksiin (kuvakulmaa voidaan säätää niin, ettei kasvoja näy ja nimi voidaan muuttaa). Perehdytystä Lapin ensi- ja turvakodin eroneuvo-vapaaehtoisille pidetään tammikuussa 2018.
 • Ensi- ja turvakotien liitto palkitsi kunniamaininnalla liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoisten kiittämistilaisuudessa Lapin ensi- ja turvakodin eroneuvo-ryhmän Facebook-livetilaisuuksiin osallistumisesta.
 • Kehittäjätiimissä ammattilaisia on kannustettu käyttämään vanhemmuussuunnitelmaa eroperheiden kanssa työskentelyssä. Suunnitelmaa voi soveltaa myös perheissä ja tilanteissa, joissa ero ei ole juuri nyt ajankohtainen asia.

Koulutus:

 • Eroneuvo- ja vanhemman neuvo -ryhmänohjaajien koulutukset Lappiin on sovittu vuodelle 2018. Vanhemman neuvo -ryhmän ohjaajakoulutus alkaa toukokuussa ja eroneuvo -ryhmän ohjaajakoulutus elokuussa (ennakkotehtävä kesäkuussa). Koulutukset sisältävät myös teknologiavälitteisyyteen perehtymisen näissä palveluissa.
 • Ns. avainhenkilökoulutukset Lapissa toteutuvat syyskuussa 2018. Tarkoituksena on järjestää koulutusta lapsiperheiden peruspalveluissa (mm. neuvolat, päiväkodit, koulut, perhetyö, palveluohjaajat) työskenteleville parisuhde- ja eroteemoista. Koulutus on yhden päivän mittainen ja toteutetaan samansisältöisenä kolmella eri paikkakunnalla Lapissa.

Kehittämistyö:

 • Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen sekä eroauttamisen kehittämiseen kutsuttiin mukaan ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita. Kehittäjätiimi kokoontui joka toinen kuukausi alkaen elokuusta 2017. Kehittäjätiimissä on työskennelty seuraavien aiheiden parissa:
  • Millä tavoin parisuhde/eropalvelut näkyvät / voisivat toteutua perhekeskuksessa.
  • Nykytilan toteaminen, vanhemmuus-, parisuhde- ja eropalvelut kartalle – yhteisen kuvan rakentaminen siitä, mitä maakunnan alueelle on jo tarjolla ja millaisia puutteita on.
  • Mitä palveluja pitäisi olla? Mitä aivan ehdottomasti pitäisi kehittää?
  • Koulutus/seminaaritapahtuman ideointia pienryhmissä (millainen koulutus, missä, miksi, milloin, kuka luennoi, aika, paikka, keskeiset sisällöt, teemat, millä tavoin).
  • Työskentelyä palvelun kuvausten kanssa.
 • Kehittäjätiimin kokoontumiset jatkuvat vuonna 2018 joka toinen kuukausi alkaen helmikuusta.

Verkostot:

 • Hanketyöntekijä on osallistunut valtakunnallisille LAPE-päiville.
 • Hanketyöntekijä on osallistunut Lapin Lape-hankkeen maakunnallisen ohjausryhmän,  perhekeskustoimintamallin ja palveluohjauksen sekä saamenkielisten palveluiden kehittäjätiimien tapaamisiin.
 • Hanketyöntekijä on ollut mukana Lapin Lape-hankkeen kunta- ja seutukuntakäynneillä sekä järjestöille ja seurakunnille järjestetyssä työpajassa. Seutukuntakäynnit ja kunta-/seutukuntakohtaiset työpajat jatkuvat vuonna 2018.
 • Hanketyöntekijä on ollut mukana Lapin Lape-hankkeeseen rekrytoitujen kehittäjäasiakkaiden valmennuksessa.
 • Hanketyöntekijä on osallistunut Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten Lape-erotyön verkoston tapaamisiin.
 • Lapin ensi- ja turvakodin eroauttajat ovat kokoontuneet pohtimaan, miten eroauttamista pitäisi kehittää yhdistyksessä niin, että se on alueellisesti kattavaa ja kaikenikäiset saavat apua. Lisäksi on pohdittu sitä, miten yhdistys haluaa profiloitua eroauttamisen asiantuntijana uudistuvassa maakunnassa.

Muuta:

 • Joka toinen pari -elokuvasta järjestettiin ilmaisnäytös Rovaniemen elokuvatetatterissa 25.11.2017. Elokuvan jälkeen oli keskustelutilaisuus, jossa keskusteluteemoina olivat elokuvan herättämät ajatukset, Rovaniemen erotilanteen palveluiden esittely, millaista apua/tukea perheiden erotilanteisiin pitäisi olla ja pitäisikö avun vastaanottamisen olla vanhempia velvoittavaa. Kauppakeskuksessa (elokuvatetatteri samassa kiinteistössä) järjestettiin samaan aikaan Valoa ei väkivaltaa -oheistapahtuma, jossa eroteemaa ja erotilanteen apua nostettiin esiin. Valoa ei väkivaltaa -kampanjan teemana vuonna 2017 oli “Lapsi turvassa eron jälkeen”.

 

Hankkeen kuulumisia 6/2017 voit lukea Hankkeessa tapahtuu 617

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen sekä eroauttamisen kehittäjätiimin tapamisajat ja materiaalit löydät täältä

Tunnista väkivalta lähisuhteessa -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa lähisuhdeväkivallasta ilmiönä sekä eri auttamis- ja tukipalveluista Lapissa. Lähisuhdeväkivallan uhrien voi olla haasteellista tunnistaa ja tiedostaa väkivaltaa omassa arjessaan koska heillä ei ole tietoa siitä, että väkivaltaa on muukin kuin fyysinen väkivalta. Tavoitteena on tuoda tietoa niin kokijalle, tekijälle, läheiselle kuin ammattilaisille.

Hankkeen aikana tuotetaan helposti ymmärrettävää ja saatavilla olevaa tietoa sekä viestintä-/tiedotusmateriaalia Lapin maakunnassa suomen, saamen (koltansaame, pohjoissaame, inarinsaame) ja englannin kielellä. Loppukeväälle on suunnitteilla myös teeman mukainen kampanjapäivä, josta lisää myöhemmin. Hanke on oikeusministeriön rahoittama.

Lisätietoja: Graafinen suunnittelija Tanja Havela, tanja.havela@lapinensijaturvakoti.fi, 040 668 7278


Materiaali

Esite

Suomi
Englanti (in English)
Pohjoissaame (davvisámi)
Inarinsaame (anarâškielâ)
Koltansaame (sää’mǩiõll)

 

Kortti

Suomi
Englanti (in English)
Pohjoissaame (davvisámi)
Inarinsaame (anarâškielâ)
Koltansaame (sää’mǩiõll)

 

Kirjamerkki

Suomi
Englanti (in English)
Pohjoissaame (davvisámi)
Inarinsaame (anarâškielâ)
Koltansaame (sää’mǩiõll)


 

Haluatko jakaa tarinasi? Oletko kokenut lähisuhdeväkivaltaa ja selvinnyt siitä? Auta myös muita tunnistamaan lähisuhdeväkivallan merkit ja ilmenemismuodot ja kerro oma tarinasi tällä lomakkeella: https://goo.gl/forms/ZMkHDVcRd6V2emYP2

Tarinoita käytetään Tunnista väkivalta lähisuhteessa -hankkeen materiaalin pohjana ja/tai otteina kuvaamassa lähisuhdeväkivaltaa, sen kokemista ja siitä selviämistä.

 


Hankkeen työpaja 17.1.2018 klo 12.30-15.00

Työpajakutsu

Ilmoittaudu työpajaan 10.1.2018 klo 15.00 mennessä: https://goo.gl/forms/hcvC8vDFwPdloYuC2

 Hankkeen kuulumisia

15.12.2017
Hanke käynnistettiin alkukartoituksella tutustumalla aiheeseen ja siitä jo olemassa olevaan materiaaliin, hankkeisiin, tutkimuksiin, kirjallisuuteen (suppeasti), esitteisiin, videoihin jne. Kartoitukseen kuului myös alueen toimijoihin tutustuminen (mikä vielä kesken), kyselyiden valmistelu ja analysointi sekä muu tiedonkeruu.

Tällä hetkellä suunnitelmissa on pitää työpaja tammikuussa, jonne kutsumme mahdollisimman laaja-alaisen kokoonpanon eri ikäisistä ja eri taustaisia kansalaisia ja ammattilaisia pohtimaan ja ideoimaan yhdessä aiheen tiimoilta.

Vertaisvoimaa vanhemmille -hankkeen tarkoituksena on tukea vanhemmuutta perheissä, joissa on 3-6 -vuotiaita lapsia. Hankkeessa muodostetaan vertaisryhmiä, jotka on tarkoitettu vanhemmille, jotka kokevat lapsensa käyttäytymisen arjessa toisinaan haastavaksi. Ryhmissä keskustellaan arjen haastavista tilanteista ja yhdessä etsitään niihin positiivisia toimintatapoja. Kannustava kasvatus auttaa paitsi ennaltaehkäisemään tulevia mahdollisia käytöshäiriöitä, myös tukee lapsen terveen itsetunnon kehitystä. Hankkeen toiminnan taustalla on mm. Perhekoulu Pop -toimintamalli, joka pohjautuu perheen myönteiseen keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Ryhmissä vanhemmat saavat kokemuksen vertaistuesta ja vahvistusta omaan toimintaansa arjessa. Vanhemmat saavat lisää tietoa haastavuuden syistä ja ohjausta toimintamalleihin, jotka tunnistavat lapsen voimavarat ja haastavissakin tilanteissa positiivisesti ohjaavat lasta toivottuun käyttäytymiseen. Vanhemmuuden voimavarojen kasvaessa kannustavasta vanhemmuudesta tulee luonteva toimintamalli pikkulapsiperheiden arkeen. Tavoitteena on myös, että perheiden parissa toimivat yhteistyökumppanit tunnistavat, tietävät ja osaavat ohjata tukea tarvitsevat perheet palvelun piiriin. Hankkeen tavoitteena on antaa myös eri yhteistyökumppaneille lisää tietoa haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa toimimisesta. Hanketta rahoittaa STEA.

Lisätietoja:

Suunnittelija Katariina Silvennoinen, katariina.silvennoinen@lapinensijaturvakoti.fi, p.040 125 3320

Suunnittelija Heidi Partanen, heidi.partanen@lapinensijaturvakoti.fi, p.040 673 3636

 Sähköinen esite Vertaisvoimaa vanhemmille -ryhmistä

Sähköinen kirjanmerkki Vertaisvoimaa vanhemmille -hanke

 

Flyer Vertaisvoimaa vanhemmille -ryhmästä, joka alkaa 27.9.2018