Ihmiset kohtaavat elämänsä varrella erilaisia kriisejä

Kehityskriisit ovat luonnolliseen kehityskulkuun kuuluvia ns. kasvamisen kynnysvaiheita, joissa saattaa syntyä yhtaikaa valoisia ja ongelmallisia tilanteita, esim. vauvan saaminen, nuoren murrosikä tai vanhuuteen siirtyminen.

Elämänkriisit ovat elämän kulkuun kuuluvia pitkäkestoisia rasitustilanteita, joita ei satu kaikille, taustalla voi olla esim. vakava pitkäaikaissairaus, pitkään jatkunut järjestelmällinen kiusaaminen, vanhempien jatkuva riitely tai pitkäkestoisen väkivallan kohteena oleminen.

Äkillinen kriisi on äkillinen, yllätyksellinen, epätavallisen voimakas tapahtuma, joka tuottaisi huomattavaa kärsimystä lähes kenelle tahansa. Äkillisiä kriisejä voivat olla esim. liikenneonnettomuus, tulipalo, äkillinen avio- tai avoero, äkillinen vammautuminen tai sairastuminen, läheisen itsemurha, läheisen yllättävä kuolema tai  ennalta arvaamaton irtisanominen.

Kriisikeskus tarjoaa apua akuuteissa elämänkriiseissä oleville, väkivallasta kärsiville, onnettomuuden tai läheisen ihmisen kuoleman kohdanneille yksilöille, perheille sekä heidän läheisilleen ja yhteisöilleen.

Lähisuhde- ja väkivaltatyön avopalvelu tarjoaa tarjoaa lappilaisille perheille apua ja tietoa vanhemmuuden haasteissa, vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä ongelmissa ja väkivalta- tai sen uhkatilanteissa sekä niiden ehkäisyssä. Mikä tahansa elämän kriisi tai ongelma riittää perusteeksi hakea apua.