Ihmiset kohtaavat elämänsä varrella erilaisia kriisejä

Kriisi on tilanne, jossa aiemmin opitut ongelmien ratkaisukeinot eivät toimi. Kriisi järkyttää elämän tasapainoa. Kriisi saattaa nostaa pintaan myös vaikeita asioita menneisyydestä, monia itsestään selviä asioita joutuu ehkä arvioimaan uudelleen.

Omat voimat eivät aina riitä kriisistä selviytymiseen. Voi olla vaikea keskittyä ja nukkua, keho voi reagoida tapahtuneeseen kipuina ja särkyinä. Voimakkaat tuntemukset ovat kuitenkin normaali tapa reagoida epänormaaliin tilanteeseen.

Kriisin keskellä ihminen tarvitsee muita. On hyvä välttää eristäytymistä, ellei koe juuri yksinoloa itselleen parhaaksi selviytymistavaksi.

Kriisin synnyttämien ajatusten ja tuntemusten käsitteleminen helpottaa ja auttaa jaksamaan sekä selviytymään eteenpäin. Kannattaa hakea epäröimättä apua ammattiauttajilta tai vertaisryhmistä, jos omat voimat eivät tunnu riittävän.

 

Kriisikeskus  
Keskusteluapua vaikeissa elämäntilanteissa, odottamattoman,
järkyttävän tapahtuman kohdatessa, erilaisissa elämän kriiseissä
– tilanteissa, joissa omat selviytymiskeinot eivät riitä.

Lähisuhde- ja väkivaltatyön avopalvelu tarjoaa tarjoaa lappilaisille perheille apua ja tietoa vanhemmuuden haasteissa, vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä ongelmissa ja väkivalta- tai sen uhkatilanteissa sekä niiden ehkäisyssä. Mikä tahansa elämän kriisi tai ongelma riittää perusteeksi hakea apua.

Aggredi Lappi tukee kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöitä irti väkivallasta. Tavoitteena on saada väkivaltainen käytös vähenemään tai loppumaan. Asiakkuus ei edellytä päihteettömyyttä tai rikoksettomuutta, vaan ainoastaan halun tehdä asiat toisin. Aggrediin osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Käymällä Aggredissa et häviä mitään, eikä sinun tarvitse sitoutua mihinkään.