Oletko miettinyt, että voisit tehdä elämässäsi muutakin kuin istua vankilassa väkivaltarikosten vuoksi?

Aggredi auttaa katuväkivallan tekijöitä

Aggredissa tavoitteena on saada väkivaltainen käytös vähenemään tai loppumaan. Aggredi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla maaperällä tukikeskustelujen avulla. Aggredissa ei edellytetä päihteettömyyttä eikä rikoksettomuutta, vaan ainoastaan motivaatiota pyrkiä kohti väkivallatonta elämää. Aggrediin osallistuminen on vapaaehtoista eikä maksa mitään. Aggredissa voi käydä niin pitkään kuin kokee siitä itse hyötyvänsä.

Aggredissa voit keskustella luottamuksellisesti puolueettomalla maaperällä. Tarkoitus ei ole kertoa sinulle, mikä on oikein tai mikä on väärin. Aggredissa voit kertoa oman tarinasi ilman seurausten pelkoa. Kohtaamisten kulmakivinä ovat aina puolueettomuus, kunnioitus, tuomitsemattomuus ja luottamus. Aggredin työntekijät ovat väkivaltatyön ja palveluverkoston ammattilaisia, joilla on hyvät mahdollisuudet tukea asiakkaita kohti rikoksetonta elämää toimimalla rinnalla kulkijoina kohti muutosta.

Aggredin kohderyhmät

 • Kodin ulkopuolisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneet tai väkivaltarikoksia suunnittelevat 18-65-vuotiaat. ​
 • Alle 18-vuotiaiden asiakkaiden kanssa työskennellään, kun kyseessä on kiinteä vankeusrangaistus tai koulu- tai joukkosurmaa suunnitteleva asiakas.​
 • Asiakkaiden tulokulmia voi olla esimerkiksi:​
  • Impulsiivinen väkivalta​
  • Vakavasti väkivallalla oireilevat tai omaa väkivaltaisuuttaan pohtivat henkilöt
  • Rikollisista ryhmittymistä irtautuvat sekä heidän lähipiirinsä​​
  • Fantasiapohjainen väkivalta​
  • Ääriajatteluun liittyvä väkivalta
 • Emme työskentele seksuaalirikoksiin syyllistyneiden asiakkaiden kanssa. Myöskään puhtaasti lähisuhdeväkivaltaan syyllistyneet asiakkaat eivät kuulu kohderyhmäämme.​

Aggredi LAPPI
Aggredi toiminta käynnistyi Lapin alueella keväällä 2024. Toimimme STEA:n hankerahoituksella, joka on myönnetty ajalle 2024–2026. Toimitilamme sijaitsevat Rovaniemellä, mutta toimintaan voi hakeutua asiakkaaksi yli maakuntarajojen. Aggredi on HelsinkiMissiossa kehitetty kodin ulkopuoliseen väkivaltaan keskittyvä työmuoto. Helsingissä Aggredi on toiminut vuodesta 2006 lähtien. Aggredista voit lukea lisää osoitteessa aggredi.fi.

Merkityksellistä ei ole se, mitä olet tehnyt vaan se, mitä aiot tehdä tulevaisuudessa.

Miten mukaan Aggrediin?
Asiakas voi itse ottaa yhteyttä Aggredin työntekijöihin ja sopia tapaamisesta. Aggrediin voi ohjautua myös jo vankeusrangaistuksen suorittamisen aikana tai se voi olla yksi koevapauden toimintavelvoitteen muoto. Asiakkaan voi ohjata mukaan toimintaan viranomainen tai työntekijä, joka kokee asiakkaan hyötyvän Aggredi-työskentelystä.

Yhteystiedot:

Aggredi Lappi
Käyntiosoite:
Pohjolankatu 4 L3, 96100 Rovaniemi

Postiosoite:
Lähteentie 5, 96400 Rovaniemi

Emma Heikkilä
Väkivaltatyön asiantuntija
Kimmo Nyman
Vastaava väkivaltatyön asiantuntija

Yhteydenottolomake