Yhteisellä asialla

Lapin ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Vaikuttamistoimintamme tavoitteita ovat yhteiskunnallisten epäkohtien näkyväksi tekeminen ja niiden vähentäminen, kansalaisten – erityisesti lappilaisten – osallisuuden vahvistaminen oman elämänsä asioiden hoitamisessa sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa. Kolmantena vaikuttamistoiminnan tavoitteena on vapaaehtois- ja vertaistoiminnan tukeminen.

Teemme vaikuttamistyötä monimuotoisesti ja laaja-alaisesti, jotta lappilaisten perheiden arki ja elämä olisi sujuvaa ja lappilaisten ääni tulisi kuulluksi yhteiskunnallisia päätöksiä tehdessä. Toimiva ja turvallinen arki syntyy ihmisten luottamuksesta omiin voimavaroihin ja siihen, että tarvittaessa saa apua.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yhdistyksen jokaisen työntekijän tehtävä. Oman asiantuntemuksensa puitteissa työntekijämme osallistuvat eri työryhmiin, julkaisevat eri medioissa artikkeleita ja muita kirjoituksia. Kansalaistapahtumien ja ammattilaisille suunnattujen koulutusten järjestäminen on tärkeä osa vaikuttamistyötämme. Olemme myös mukana muun muassa sote-uudistuksen suunnittelussa ja rakentamisessa sekä Lapin maakunnallisessa järjestöneuvottelukunnassa, jossa tavoitteenamme on tehdä järjestötoimintaa tunnustetuksi ja tunnistetuksi.

Järjestökumppanuus voimavaraksi

Kansalaisjärjestöjen toiminta tukee ja täydentää julkista sektoria.Vaikuttamistoiminnalla vahvistamme eri toimijoiden yhteistyötä.


Tietoa kuntapäättäjille

Miten kuntasi estää perheväkivaltaa?
Perheväkivalta on lapsen suurin turvallisuusriski. Noin 60 000 asukkaan kunnassa kotona tapahtuvan väkivallan kustannukset ovat yli 100 000 euron kuukaudessa, vuositasolla lähes 1,2 miljoonaa euroa. Autamme vuosittain lähes 5000 lasta, naista ja miestä selviämään väkivallasta. Turvakotien lisäksi apua tarjoavat matalankynnyksen avopalvelut, joihin jokaisen on helppoa ottaa yhteyttä. Netissä toimiva Nettiturvakoti auttaa väkivallan kaikkia osapuolia.

Mahdollistaako kuntasi odottavien, päihderiippuvaisten äitien kuntoutuksen?
Noin 6 prosenttia odottavista äideistä on päihderiippuvaisia. Pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia syntyy vuodessa noin 600. Kunnan tehtävä on huolehtia raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten ja vauvaperheiden kuntoutuksesta. Ensi- ja turvakotien liitto ylläpitää valtakunnallisia Pidä kiinni –hoitoyksiköitä, jotka auttavat yli 240 vauvaperhettä eroon päihteistä vuosittain.

Osataanko kunnassasi puuttua vauvojen kaltoinkohteluun?
Suomessa syntyy vuosittain noin 60 000 vauvaa. Vauvoista joka kymmenennellä on riski tulla kaltoinkohdelluksi. Suomessa on siten joka vuosi ainakin 6000 vauvaa, joiden elämä alkaa huolestuttavissa olosuhteissa. Ensikodit, päiväryhmät ja kotona tapahtuva perheiden auttaminen ehkäisevät ongelmien vaikeutumista ja auttavat perheitä uuteen alkuun.

Tarjoaako kuntasi riittävästi apua ero- ja uusperheille?
Vanhempien ero koskettaa vuosittain noin 40 000 lasta tai nuorta. Eron tapahtuessa 60 prosenttia lapsista on pieniä, korkeintaan alakoululaisia. Ulkopuolisesta avusta on usein hyötyä, mutta vain hyvin pieni osa hakee apua. Ensi- ja turvakotien liiton ja muiden järjestöjen maksuttomia, vertaistukea tarjoavia eroneuvotilaisuuksia ja ryhmiä järjestetään ympäri Suomea.