Vauvaryhmä
3-6 kuukauden ikäisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen etäyhteydellä.  

Vertaistuellisessa ryhmässä keskitytään sekä vauvaan että vanhempiin. Ryhmässä harjoitellaan reflektoivaa vanhemmuutta ja turvallista vuorovaikutusta lapsen ja vanhemman välillä. Ryhmä sisältää hoivaa, leikkiä, laulua sekä keskustelua toisten vanhempien sekä ohjaajien kanssa. Vanhemmille ryhmä on pysähtymispaikka, jossa saa aikaa itselle pohtia vanhemmuutta, omaa lasta ja elämää lapsen kanssa. Tärkeää on tunnistaa omia vahvuuksia ja selviytymiskeinoja vanhempana sekä kokea kohtaamisen hetkiä vauvan kanssa yhdessä.  

 Mitä reflektoiva vanhemmuus on? 

Reflektoiva vanhemmuus on sitä, että vanhempi yrittää nähdä lapsen käyttäytymisen takana olevan tunteen. Reflektointi ei aina ole helppoa. Emme näe suoraan lapsen ”mieleen” ja lasta voi olla vaikea tulkita oikein. Jos emme yritä ymmärtää lapsen käyttäytymistä, teemme usein väärintulkintoja. Voimme esimerkiksi syöttää lasta, joka todellisuudessa ei olekaan nälkäinen vaan väsynyt. Vanhempien tärkein tehtävä on olla lapsen apuna ja olotilojen ja tunteiden tulkkina – yrittää uteliaasti pohtia ja arvailla, miltähän lapsesta ihan oikeasti tuntuu, mitä tämä mahtaa tarvita. Tätä kutsutaan reflektoivaksi vanhemmuudeksi. Se on hyvän vuorovaikutuksen ja turvallisen kiintymyssuhteen osa. Reflektoivaa vanhemmuutta opettelee jokainen. Tunnistatko, mitä lapsesi käyttäytymisen takana on? 

Seuraava vauvaryhmä kokoontuu maanantaisin 30.10-11.12.2023 klo 14:30-15:30. Ilmoittaudu mukaan 19.10.2023 mennessä.
Ryhmäläiset tavataan etäyhteydellä yksilöllisesti ennen ryhmän alkua. 

Yhteystiedot:  

Jenni Takala, p. 040 6307688, jenni.takala@lapinentu.fi