Masuvauvan kokemusmaailmaan tutustuminen on ensiaskel vanhemman ja vauvan yhteyden kehittymiselle. Varhainen yhteys on hyvä pohja toimivan vuorovaikutussuhteen ja turvallisen kiintymyssuhteen kehittymiselle vauvan synnyttyä. Äidin kyky asettua vauvan tarpeiden äärelle ja pohtia vauvaa omana itsenään tukevat lapsen tervettä kehitystä. Tähän kaikkeen ryhmässä pyritään antamaan eväitä. 

Ryhmässä keskitytään sekä masuvauvaan että äitiin. Masuvauvaan tutustutaan hoivan, leikin, laulun ja kosketuksen kautta sekä tutkitaan vauvan elämää kohdussa herättelemällä hänen aistejaan. Äideille ryhmä on pysähtymispaikka, jossa voi tutustua omaan tapaan kasvaa äitiyteen. Äidit voivat pohtia esimerkiksi millaista hoivaa olen saanut lapsena ja millainen vanhempi haluan lapselleni olla. Tärkeää on tunnistaa omia vahvuuksia ja selviytymiskeinoja vanhempana.

Hoivaa ja Leiki -etäryhmä kokoontuu maanantaisin yhteensä neljä kertaa klo 14.30-16.00. Ryhmäpäivät ovat 17.5., 24.5., 31.5. ja 7.6. Tapaamiset toteutuvat etäyhteydellä Teams alustalla lappilaisille äideille. Linkki tapaamiseen lähetetään sähköpostiisi. Autamme tarvittaessa etäyhteyden käytössä. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset ryhmän vetäjälle 7.5.2021 mennessä. Ryhmäläiset tavataan yksilöllisesti ennen ryhmän alkua.

Yhteystiedot: 

Minna Naakka, p. 040 57571814, minna.naakka@lapinentu.fi

Mia Nahkuri, p. 040 6307688, mia.nahkuri@lapinentu.fi