Vauvaryhmä
3-6 kuukauden ikäisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen etäyhteydellä.  

Vertaistuellisessa ryhmässä keskitytään sekä vauvaan että vanhempiin. Ryhmässä harjoitellaan reflektoivaa vanhemmuutta ja turvallista vuorovaikutusta lapsen ja vanhemman välillä. Ryhmä sisältää hoivaa, leikkiä, laulua sekä keskustelua toisten vanhempien sekä ohjaajien kanssa. Vanhemmille ryhmä on pysähtymispaikka, jossa saa aikaa itselle pohtia vanhemmuutta, omaa lasta ja elämää lapsen kanssa. Tärkeää on tunnistaa omia vahvuuksia ja selviytymiskeinoja vanhempana sekä kokea kohtaamisen hetkiä vauvan kanssa yhdessä.  

 Mitä reflektoiva vanhemmuus on? 

Reflektoiva vanhemmuus on sitä, että vanhempi yrittää nähdä lapsen käyttäytymisen takana olevan tunteen. Reflektointi ei aina ole helppoa. Emme näe suoraan lapsen ”mieleen” ja lasta voi olla vaikea tulkita oikein. Jos emme yritä ymmärtää lapsen käyttäytymistä, teemme usein väärintulkintoja. Voimme esimerkiksi syöttää lasta, joka todellisuudessa ei olekaan nälkäinen vaan väsynyt. Vanhempien tärkein tehtävä on olla lapsen apuna ja olotilojen ja tunteiden tulkkina – yrittää uteliaasti pohtia ja arvailla, miltähän lapsesta ihan oikeasti tuntuu, mitä tämä mahtaa tarvita. Tätä kutsutaan reflektoivaksi vanhemmuudeksi. Se on hyvän vuorovaikutuksen ja turvallisen kiintymyssuhteen osa. Reflektoivaa vanhemmuutta opettelee jokainen. Tunnistatko, mitä lapsesi käyttäytymisen takana on? 

 Vauvaryhmä kokoontuu maanantaisin 25.10- 20.12.2021  klo 14.30-15.30 (poislukien 22.11 ja 6.12)
Ryhmäläiset tavataan etäyhteydellä yksilöllisesti ennen ryhmän alkua. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset ryhmän vetäjälle 7.10.2021 mennessä. 

Yhteystiedot:  

Minna Naakka, p. 040 5751814, minna.naakka@lapinentu.fi 

Mia Nahkuri, p. 040 6307688, mia.nahkuri@lapinentu.fi 

 

Masuvauvaryhmä
odottaville äideille etäyhteydellä

Masuvauvan kokemusmaailmaan tutustuminen on ensiaskel vanhemman ja vauvan yhteyden kehittymiselle. Varhainen yhteys on hyvä pohja toimivan vuorovaikutussuhteen ja turvallisen kiintymyssuhteen kehittymiselle vauvan synnyttyä. Äidin kyky asettua vauvan tarpeiden äärelle ja pohtia vauvaa omana itsenään tukevat lapsen tervettä kehitystä. Tähän kaikkeen ryhmässä pyritään antamaan eväitä.  

Ryhmässä keskitytään sekä masuvauvaan että äitiin. Masuvauvaan tutustutaan hoivan, leikin, laulun ja kosketuksen kautta sekä tutkitaan vauvan elämää kohdussa herättelemällä hänen aistejaan. Äideille ryhmä on pysähtymispaikka, jossa voi tutustua omaan tapaan kasvaa äitiyteen. Äidit voivat pohtia esimerkiksi millaista hoivaa olen saanut lapsena ja millainen vanhempi haluan lapselleni olla. Tärkeää on tunnistaa omia vahvuuksia ja selviytymiskeinoja vanhempana. 

Hoivaa ja Leiki -etäryhmä kokoontuu maanantaisin yhteensä neljä kertaa klo 14.30-16.00. Tapaamiset toteutuvat etäyhteydellä Teams alustalla lappilaisille äideille. Linkki tapaamiseen lähetetään sähköpostiisi. Autamme tarvittaessa etäyhteyden käytössä. Ryhmäläiset tavataan etäyhteydellä yksilöllisesti ennen ryhmän alkua. 

Seuraava ryhmä alkaa toukokuussa 2021. Tarpeen mukaan myös aiemmin, joten ilmoita toiveesi ryhmästä meille.