Ensikotitoimintaa tarjoamme osana Ensitukiyksikön toimintaa. Ensitukiyksikössä tarjotaan tämän ohella psykososiaalisen tuen jaksoja, tapaamispaikkatoimintaa sekä tehostettua perhetyötä.

Ensikotityö on  ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä sekä vanhemmuuden arviointia. Sen tavoitteena on luoda varhain hyvä pohja vanhempien ja lasten yhteiselle elämälle, tukea äitejä ja isiä kasvussa vanhemmuuteen ja hyvään vuorovaikutukseen lapsensa kanssa sekä arjen hallintaan.

Ensikotityö perustuu aina yksilölliseen asiakastyön suunnitelmaan. Sen laatimiseen osallistuvat perhe, ensikodin työntekijät, kunnan lastensuojelutyöntekijä ja tarvittaessa myös muiden yhteistyötahojen edustajia.

Ensikotityössä yhdistyy terapeuttinen työskentely ja käytännön toiminta. Asiakkaat käyvät omaa muutosprosessiaan läpi sekä yksilöllisesti oman työntekijänsä kanssa että ryhmässä toisten asiakkaiden ja työryhmän jäsenten kanssa.

Vanhempi / vanhemmat voivat tulla ensikodille jo vauvan odotusaikana tai lapsen synnyttyä. Ensikodin odotusajan työskentely voidaan aloittaa ennen ensikotijaksoa etäyhteydessä, mikäli äidillä ei ole mahdollisuutta tulla ensikotijaksolle ennen vauvan syntymää. Ensikotijakson jälkeen perheeseen ollaan etäyhteydessä, mikäli perhe niin haluaa, jatkotyöskentelyn merkeissä.

Paikkatiedustelut:

Katariina Silvennoinen, Tiimivastaava
p. 040 775 3539