”Olen arvokas, rakastettu ja tuotan iloa sinulle...”
”Olen arvokas, rakastettu ja tuotan iloa sinulle…”

Lähteentien ensikodin Pidä kiinni -hoitomalli ja Avopalveluyksikkö Tuulia ovat osa Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää. Lähteentien ensikodin toiminta on viranomaisen hyväksymää, rekisteröityä luvanvaraista palvelua ja avopalveluyksikkö Tuulian toiminta on viranomaisen hyväksymää, rekisteröityä ilmoituksenvaraista palvelua.

Raskaana olevien sekä vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeisiin kehitetyn hoidon tavoitteena on taata fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset olosuhteet vauvalle (jo raskausaikana) sekä tukea äitiä ja/tai isää päihteettömyydessä ja vanhemmuuteen kasvamisessa. Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa ensikodeissa ja avopalveluyksiköissä yhdistyvät näin lastensuojelu ja päihdekuntoutus.

Lähteentien ensikodin PK-hoitomallin yhteisökuntoutus on päihteettömän arjen elämistä kunnioittavassa ja lämminhenkisessä ilmapiirissä. Asiakkaat kantavat vastuuta sekä päätöksenteosta että arjen toiminnoista yhdessä työntekijöiden kanssa. Olennaista on vanhemman toipumisprosessin saattaminen hyvään alkuun sekä arkielämän taitojen hallinnan lisääminen niin, että hän selviytyy arjesta vauvan kanssa kotiutumisen jälkeenkin. Jokaisella asiakkaalla on tukenaan omaohjaaja. Lähteentien ensikodissa toteutetaan myös opioidiriippuvaisten vanhempien korvaushoitoa.

Äitiys ja isyys on yhtä lailla mullistava kokemus päihdeongelmaiselle kuin kenelle tahansa muulle vanhemmalle. Päihteitä käyttävä vanhempi kokee usein syyllisyyttä ja huolta lapsen voinnista ja motivaatio päästä irti päihteistä raskauden aikana ja heti synnytyksen jälkeen onkin suurempi kuin muulloin. Varhaisella äidin ( ja puolison) hoitoon ohjaamisella/ohjautumisella jo raskausaikana onkin ratkaiseva merkitys sikiön tai vauvan kehityksen kannalta, koska lapsen keskushermosto kehittyy varhaisten ihmissuhteiden ja varhaisen kiintymyssuhteen varassa. Voimakkaimmin kehitys tapahtuu sikiöaikana ja kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

Laitosjakson jälkeen on perheelle on mahdollisuus järjestää etäyhteystapaamisia, jotka tukevat päihteettömän perhe-elämän aloittamista laitosjakson jälkeen omassa kotona laitosjaksolla olleen omaohjaajan/omaohjaajien kanssa. Jatkotyöskentelyn tavoitteena on  tukea perheen arkielämän taitoja, päihteetöntä arkea sekä vanhemmuutta.

Yhteystiedot:

Lähteentien ensikoti
Lähteentie 5
96400 Rovaniemi
Puh: 040 593 3061 (Ohjaajat)

Lisätietoja ja asiakaspaikkakyselyt:

Sosiaalityöntekijä Hanna Keihtä
hanna.keihta(at)lapinentu.fi
puh. 040 730 9260

Tiimivastaava Katariina Silvennoinen
katariina.silvennoinen(at)lapinentu.fi
Puh: 040 775 3539