Lapin ensi- ja turvakodin ryhmät tukena elämän tuulissa

Läheisensä itsemurhan kautta menettäneiden vertaistukiryhmä syksyllä 2019.  Ammatillisesti ohjattu suljettu vertaistukiryhmä on tarkoitettu henkilöille, joiden läheinen (puoliso, veli, sisar, vanhempi tai muu läheinen) on kuollut itsemurhan kautta. Ryhmä alkaa 24.9.2019 ja kokoontuu viikoittain joka tiistai klo 17-19,  yhteensä 10 kertaa. Haku 9.9.2019 mennessä.

Vauvaperheiden uniryhmä (entiseltä nimeltään Rytmi-ryhmä vuorokausi- ja unirytmin tueksi) on vertaistukiryhmä, jossa ryhmäläisten omat ajatukset ja heidän välinen keskustelunsa ovat tärkeässä roolissa. Vanhemmat tukevat toisiaan jakamalla kokemuksiaan ja antamalla vinkkejä toisilleen ryhmässä. Vauvaperheiden uniryhmässä saadulla tuella, ohjauksella ja neuvonnalla ehkäistään perheiden uni- ja vuorokausirytmeihin liittyvien pulmien ja ongelmien kasaantumista tai pahenemista. Syksyllä 2019 ryhmä järjesteään verkossa.

Avoimissa uni-iltapäivissä ja  Uni-illassa verkossa voi keskustella lasten uni-valverytmistä ja unen häiriöistä. Tilaisuuksissa saa tietoa ja vinkkejä sekä voi jakaa kokemuksia, jotka voivat auttaa lapsen öiden rauhoittumisessa kotikonstein ja joista saa tukea omaan jaksamiseesi.

Vanhemman neuvo® -ryhmät ovat 8 kertaa kokoontuvia ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä eron kokeneille isille ja äideille. Ryhmiä alkaa keväisin ja syksyisin. Ryhmät järjestetään yhteistyössä Lapin ensi-ja turvakodin avopalvelun ja kriisikeskuksen sekä Rovaniemen kaupungin perhepalvelukeskuksen kanssa. Ryhmään osallistuminen on maksutonta. Ryhmänohjaajat tapaavat ryhmään osallistujat ennen ryhmän alkamista alkuhaastattelun merkeissä.

Vertaisvoimaa vanhemmille -ryhmät on tarkoitettu 3-6 -vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka toisinaan kokevat lapsensa käyttäytymisen arjessa haastavana. Toiminnan taustalla on Perhekoulu Pop® -toimintamalli, joka perustuu kannustavaan vuorovaikutukseen. Vertaisryhmässä voi keskustella omista kokemuksista ja saada tukea lapsen kehitystä ja itsetuntoa tukevaan kasvatukseen.

Ryhmät ovat maksuttomia ja niihin ilmoittaudutaan etukäteen. Ryhmiä järjestetään Rovaniemellä lähiryhminä ja verkossa etäryhminä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 10 kertaa.  Seuraavat ryhmät alkavat syksyllä 2019.