Lapin ensi- ja turvakodin ryhmät tukena elämän tuulissa

Läheisensä itsemurhan kautta menettäneiden vertaistukiryhmä kevät 2021.
Etäyhteydellä toteutettava vertaistukiryhmä lappilaisille itsemurhan tehneiden läheisille. Ryhmän järjestävät Kriisikeskus ( Lapin ensi- ja turvakoti ry ) ja Surunauha ry. Ryhmän toiminta pohjautuu ammatillisesti ohjattuun vertaistukeen ja sen ohjaajina ovat kriisityöntekijä Suvi Ylitolonen Kriisikeskuksesta ja vertaistukija Tarja Surunauha ry:stä. Ryhmämuoto on ns. suljettu eli siihen ilmoittaudutaan etukäteen ja samat henkilöt kokoontuvat joka kerta. Ryhmään otetaan 6 – 8 osallistujaa ja kaikki hakijat haastatellaan. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 18 – 20 yhteensä 10 kertaa. Tarkempi aloitusajankohta ilmoitetaan sitten, kun ryhmä on täynnä.

Vauvaperheiden uniryhmä  on vertaistukiryhmä, jossa ryhmäläisten omat ajatukset ja heidän välinen keskustelunsa ovat tärkeässä roolissa. Vanhemmat tukevat toisiaan jakamalla kokemuksiaan ja antamalla vinkkejä toisilleen ryhmässä. Vauvaperheiden uniryhmässä saadulla tuella, ohjauksella ja neuvonnalla ehkäistään perheiden uni- ja vuorokausirytmeihin liittyvien pulmien ja ongelmien kasaantumista tai pahenemista. Syksyllä 2019 ryhmä järjesteään verkossa.

Hulinaa ja Helpotusta- hetkissä ja Uniohjaajan kyselytuokioissa  voi keskustella lasten uni-valverytmistä ja unen häiriöistä. Hulinaa ja Helpotusta – hetket on tarkoitettu alle 6kk ikäisten vauvojen vanhemmille, Uniohjaajan kyselytuokiot taas yli 6kk ikäisten lasten vanhemmille. Tilaisuuksissa saa tietoa ja vinkkejä sekä voi jakaa kokemuksia, jotka voivat auttaa lapsen öiden rauhoittumisessa kotikonstein ja joista saa tukea omaan jaksamiseesi.

Vanhemman neuvo® -ryhmät ovat 8 kertaa kokoontuvia ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä eron kokeneille isille ja äideille. Ryhmiä alkaa keväisin ja syksyisin. Ryhmät järjestetään yhteistyössä Lapin ensi-ja turvakodin avopalvelun ja kriisikeskuksen sekä Rovaniemen kaupungin perhepalvelukeskuksen kanssa. Ryhmään osallistuminen on maksutonta. Ryhmänohjaajat tapaavat ryhmään osallistujat ennen ryhmän alkamista alkuhaastattelun merkeissä.

Vertaisvoimaa vanhemmille -ryhmät on tarkoitettu 3-6 -vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka toisinaan kokevat lapsensa käyttäytymisen arjessa haastavana. Toiminnan taustalla on Perhekoulu Pop® -toimintamalli, joka perustuu kannustavaan vuorovaikutukseen. Vertaisryhmässä voi keskustella omista kokemuksista ja saada tukea lapsen kehitystä ja itsetuntoa tukevaan kasvatukseen.

Ryhmät ovat maksuttomia ja niihin ilmoittaudutaan etukäteen. Ryhmiä järjestetään  verkossa etäryhminä, Teams- alustalla. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa yhdeksän kertaa.  Lue syksyn 2021 ryhmästä  täältä.

Hoivaa ja Leiki etäryhmät: Masuvauvaryhmä raskaana oleville äideille ja Vauvaryhmä  3-6 kuukauden ikäisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Vertaistuellisissa ryhmissä keskitytään sekä vauvaan että vanhempiin. Ryhmissä harjoitellaan reflektoivaa vanhemmuutta ja turvallista vuorovaikutusta lapsen ja vanhemman välillä. Ryhmä sisältää hoivaa, leikkiä, laulua sekä keskustelua toisten vanhempien sekä ohjaajien kanssa. Vanhemmille ryhmä on pysähtymispaikka, jossa saa aikaa itselle pohtia vanhemmuutta, omaa lasta ja elämää lapsen kanssa. Tärkeää on tunnistaa omia vahvuuksia ja selviytymiskeinoja vanhempana sekä kokea kohtaamisen hetkiä vauvan kanssa yhdessä. Ryhmät ovat maksuttomia.


Minä, tunteet ja taidot -vertaistukiryhmät alkavat syksyllä 2021. Minä, tunteet ja taidot -hanke (ESR) toteuttaa verkossa tapahtuvaa vertaisryhmätoimintaa yli 16 -vuotiaille lappilaisille nuorille sekä aikuisille. Ammatillisesti ohjatuissa tapaamisissa käsitellään eri teemoja,  esimerkiksi mielen hyvinvoinnin haasteita, päihteiden käyttöä ja muita riippuvuuksia, sekä Suomen ART -yhdistyksen asiantuntijan tuella harjoitellaan tunteiden tunnistamiseen ja -hallintaan liittyviä taitoja. Osallistujat voivat itse vaikuttaa aihesisältöön omien tarpeidensa mukaan.  Tapaamiset toteutetaan Teams-sovelluksella yhdeksän kertaa. Osallistujalle järjestetään tarvittaessa ohjausta sovelluksen ja laitteiden käytössä. Ryhmät ovat maksuttomia, suljettuja, ja mukaan mahtuu 4-6 henkeä per ryhmä. Nuorille ja aikuisille on omat ryhmänsä.

Vauvapysäkki -ryhmä Vauvapysäkki -ryhmä on suunnattu raskaana oleville äideille, joiden laskettu aika on joulukuussa 2021 -helmikuussa 2022. Ryhmässä keskustellaan mm. raskausaikaan, äitiyteen, omaan jaksamiseen ja talouteen liittyvistä asioista. Ryhmästä saat tietoa stressistä ja sen tunnistamisesta, vertaistukea sekä erilaisia keinoja  stressin säätelyyn ja oman hyvinvoinnin lisäämiseen.