Lapin ensi- ja turvakodin ryhmät tukena elämän tuulissa

Läheisensä itsemurhan kautta menettäneiden vertaistukiryhmä kevät 2021.
Etäyhteydellä toteutettava vertaistukiryhmä lappilaisille itsemurhan tehneiden läheisille. Ryhmän järjestävät Kriisikeskus ( Lapin ensi- ja turvakoti ry ) ja Surunauha ry. Ryhmän toiminta pohjautuu ammatillisesti ohjattuun vertaistukeen ja sen ohjaajina ovat kriisityöntekijä Suvi Ylitolonen Kriisikeskuksesta ja vertaistukija Tarja Surunauha ry:stä. Ryhmämuoto on ns. suljettu eli siihen ilmoittaudutaan etukäteen ja samat henkilöt kokoontuvat joka kerta. Ryhmään otetaan 6 – 8 osallistujaa ja kaikki hakijat haastatellaan. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 18 – 20 yhteensä 10 kertaa. Tarkempi aloitusajankohta ilmoitetaan sitten, kun ryhmä on täynnä.

Aktiivinen osallisuus arjessa -ryhmät ovat 8 kertaa kokoontuvia ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä erityisesti lapsiperheiden vanhemmille. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen tavoitteena on tukea vanhempia, joiden perheisiin koronapandemia ja poikkeusolot ovat aiheuttaneet erilaisia ongelmia ja haastavuutta arjen hoitamiseen. Ryhmät toimivat verkkovälitteisesti Teams-sovelluksella ja näin kaikilla lappilaisilla on mahdollisuus osallistua paikkakunnasta riippumatta. Ensimmäiset ryhmät aloittavat syyskuussa 2020 ja niihin on ennakkoilmoittautuminen.

Vauvaperheiden uniryhmä  on vertaistukiryhmä, jossa ryhmäläisten omat ajatukset ja heidän välinen keskustelunsa ovat tärkeässä roolissa. Vanhemmat tukevat toisiaan jakamalla kokemuksiaan ja antamalla vinkkejä toisilleen ryhmässä. Vauvaperheiden uniryhmässä saadulla tuella, ohjauksella ja neuvonnalla ehkäistään perheiden uni- ja vuorokausirytmeihin liittyvien pulmien ja ongelmien kasaantumista tai pahenemista. Syksyllä 2019 ryhmä järjesteään verkossa.

Hulinaa ja Helpotusta- hetkissä ja Uniohjaajan kyselytuokioissa  voi keskustella lasten uni-valverytmistä ja unen häiriöistä. Hulinaa ja Helpotusta – hetket on tarkoitettu alle 6kk ikäisten vauvojen vanhemmille, Uniohjaajan kyselytuokiot taas yli 6kk ikäisten lasten vanhemmille. Tilaisuuksissa saa tietoa ja vinkkejä sekä voi jakaa kokemuksia, jotka voivat auttaa lapsen öiden rauhoittumisessa kotikonstein ja joista saa tukea omaan jaksamiseesi.

Vanhemman neuvo® -ryhmät ovat 8 kertaa kokoontuvia ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä eron kokeneille isille ja äideille. Ryhmiä alkaa keväisin ja syksyisin. Ryhmät järjestetään yhteistyössä Lapin ensi-ja turvakodin avopalvelun ja kriisikeskuksen sekä Rovaniemen kaupungin perhepalvelukeskuksen kanssa. Ryhmään osallistuminen on maksutonta. Ryhmänohjaajat tapaavat ryhmään osallistujat ennen ryhmän alkamista alkuhaastattelun merkeissä.

Vertaisvoimaa vanhemmille -ryhmät on tarkoitettu 3-6 -vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka toisinaan kokevat lapsensa käyttäytymisen arjessa haastavana. Toiminnan taustalla on Perhekoulu Pop® -toimintamalli, joka perustuu kannustavaan vuorovaikutukseen. Vertaisryhmässä voi keskustella omista kokemuksista ja saada tukea lapsen kehitystä ja itsetuntoa tukevaan kasvatukseen.

Ryhmät ovat maksuttomia ja niihin ilmoittaudutaan etukäteen. Ryhmiä järjestetään Rovaniemellä lähiryhminä ja verkossa etäryhminä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 10 kertaa.  Seuraavat ryhmät alkavat tammikuussa 2021.