Hyvä vanhempi, vanhempana olet elämän mittaisessa kasvuprosessissa, jossa haasteet, tehtävät ja ilonaiheet muuttuvat lapsen kasvaessa ja kehittyessä. Kysymys siitä, millainen isä tai äiti haluat olla, voi mietityttää sinua vanhemmuuden eri vaiheissa. Vanhemmuuteesi vaikuttavat monet asiat, esimerkiksi oma persoona, elämäntilanne ja menneisyys omasta lapsuudesta tähän hetkeen.

Erilaiset elämän taitekohdat, kuten lapsen syntymä, päiväkodin ja koulun aloittaminen, murrosikä sekä lapsen itsenäistyminen luovat kaikki omat haasteensa kasvatukselle ja vanhempana olemiselle. Lapsen kasvaessa ja muuttuessa isää ja äitiä voi mietityttää, mikä kuuluu lapsen ja nuoren normaaliin kehitykseen ja mikä ei. Tehtävänäsi on varmistaa lapsellesi turvalliset kasvuolosuhteet sekä antaa huolenpitoa, läheisyyttä ja hellyyttä sekä iänmukaiset säännöt ja rajat. Vanhemman toiminnan perustana ovat lapsen tarpeet, jotka muuttuvat lapsen kasvun ja kehityksen myötä.

Vanhempana arkeesi kuuluu monenlaisia ajatuksia ja tunnetiloja. Parhaimmillasi koet ylpeyttä, nautintoa ja iloa perheestäsi, uuden oppimisesta ja lastesi kasvamisesta. Muista, että sinun on lupa tuntea myös ärtymystä, väsymystä ja heikkoutta. Perheesi hyvinvointiin voivat olla vaikuttamassa muun muassa työn ja perhe-elämän sovittamiseen liittyvät ristiriidat, vuorovaikutusongelmat tai kodin työnjakoon, rooleihin ja rahankäyttöön liittyvät asiat.

Elämä voi tuoda vastaan myös odottamattomia tapahtumia, jotka vaikuttavat vanhemmuuteen ja perheeseen. Erilaiset perheen sisäiset muutokset, parisuhteen ongelmat, erotilanteet, läheisen menetys tai muut elämän mukanaan tuomat kriisitilanteet voivat muuttaa olosuhteita sellaisiksi, että jaksaminen vanhempana on koetuksella. Perheen hyvinvoinnin kannalta olennainen asia on kodin ilmapiiri, perheenjäsenten kokema turvallisuuden tunne ja se, miten perheessä tunteita käsitellään. Joskus perheessä voi olla väkivaltaa, jolloin avunhakeminen on välttämätöntä.

Jaksamisesi edellyttää myös omien tarpeittesi kuuntelemista sekä omasta itsestä huolehtimista. Harrastus tai kavereiden tapaaminen silloin tällöin kodin ulkopuolella ei tee kenestäkään huonoa vanhempaa, päinvastoin se voi vaikuttaa merkittävästi vanhemman jaksamiseen. Myös huomion kiinnittäminen siihen, miten toimit vuorovaikutuksessa puolisoosi, lapsiisi ja muihin läheisiisi antaa sinulle voimavaroja arjen haastavissa tilanteissa.

Vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa sinun on mahdollista saada apua ja tukea. Avun ja tuen hakeminen kertoo siitä, että välität itsestäsi ja lapsestasi.

Lapin ensi- ja turvakodissa apua ja tukea vanhemmuuteen tarjoavat: