Tällä viikolla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa (15.11 – 21.11.2021) teemalla ”Lapsen oikeus hyvään kohteluun”. Lapsen oikeuksien sopimuksen, joka on hyväksytty YK:n  yleiskokouksessa vuonna 1989, mukaan lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Suomen perustuslaissa mainitaan erikseen, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä.

Hyvä kohtelu on jokaisen oikeus

Mielestäni liian moni lapsi ja nuori saa edelleen osakseen huonoa kohtelua ja syrjintää. Syrjintä loukkaa lapsen ihmisarvoa. Turvaton ja epäystävällinen ympäristö vaikuttaa kielteisesti lapsen kasvamiseen yhteiskunnan jäseneksi. Jokaisen lasten kanssa työskentelevän aikuisen on pystyttävä tunnistamaan kiusaaminen ja huono kohtelu ja sekä myös puuttua niihin. Meillä kaikilla aikuisilla on mahdollisuus kasvattaa hyvän kohtelun ja toisten huomioimisen ilmapiiriä omalla esimerkillämme. Myös lasten on saatava tietoonsa, että hyvä kohtelu on jokaisen oikeus, sekä saatava ohjausta ja kasvatusta toimimaan sen mukaisesti.

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen edellyttää, että me aikuiset otamme vakavasti ja kuulemme lasten kokemukset. Lapsi rohkaistuu todennäköisemmin silloin kertomaan, jos häntä kohdellaan huonosti. Hyvä kohtelu ja kuulluksi tuleminen nivoutuvat siis tiiviisti yhteen.

Turvallinen arki lapsen kehityksen turvana

Lapsen arjen näkökulmasta Lapsen oikeuksien sopimus tarkoittaa, että jokainen lapsi on oikeutettu arjessaan suojeluun laiminlyöntiä, ruumiillista ja henkistä väkivaltaa, riistoa, syrjintää ja epäinhimillistä kohtelua vastaan. Lapsella on oikeus koskemattomuuteen ja turvallisuuteen ja myös oikeus saada osakseen ymmärtämystä ja hellyyttä. Siis emme vain kiellä kaltoinkohtelua, vaan olemme velvoitettuja kohtelemaan lapsia hyvin.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään Lapin ensi- ja turvakoti ry:ssä, jossa lapsen edun vaaliminen ja turvallisuuden kokemuksen mahdollistaminen on ollut ensisijainen päämäärämme koko yhdistyksemme toiminnan ajan. Vuonna 1953 perustetussa yhdistyksessämme useat lapset ovat tulleet näkyviksi työntekijöiden nostaessa vaikeuksien keskellä kamppailevan perheen lapsen keskiöön.  Yksikin hyväksyvä ihmissuhde ja turvallisuuden kokemus, lyhytkin, voi kantaa lopun elämän voimavarana. Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa lapsen turvallisuuden kokemuksen ja oikeuksien toteutumiseen.

Lapsen oikeuksien päivän perhetapahtumassa lapsi on keskiössä

Juhlistamme Lapsen oikeuksia iloisen perhetapahtuman merkeissä 20.11.2021 klo 12.30–14.30 Lähteentie 5:n piha-alueella. Tapahtumaa järjestämässä ja mahdollistamassa on useita lapsen oikeuksia puolustavia rovaniemeläisiä kuljetusalan yrittäjiä, heidän yhteistyökumppaneitaan, safariyrittäjä ja Ropsin Soveltava Pallokerho. Tästä yhteisestä ponnistuksesta lasten oikeuksien näkyväksi tekemisessä iloitsemme sydän läpättäen.

Lapsen oikeuksien päivän perhetapahtuma 20.11.2021

Blogitekstin on kirjoittanut Kaija Salmirinne Perhe- ja kriisityön tiimin Palvelupäällikkö