Lapissa itsemurhakuolleisuus oli vuonna 2021 yli valtakunnallisen keskiarvon. Itsetuhoiselle hoitoon pääsy on vaikeaa, erityisesti haja-asutusalueilla ja kasvukeskuksien ulkopuolella. Meri-Lapissa on reilun vuoden aikana koulutettu lähes 730 ammattilaista itsemurhavaaran tunnistamiseen.

Syyskuussa 2021 Länsi-Pohjan alueella aloittanut itsemurhien ehkäisyyn keskittynyt ITRO-hanke laajeni Lapin tulevalle hyvinvointialueelle tammikuussa 2023. Tavoitteena on itsemurhiin liittyvien negatiivisten asenteiden ja stigman vähentäminen väestöviestinnällä, itsemurhavaarassa olevia työssään kohtaavien tiedon ja osaamisen vahvistaminen, varhaisen tuen tarjoaminen itsemurhavaarassa oleville ja heidän läheisilleen sekä matalan kynnyksen tuen ja palveluiden lisääminen. Lisäksi itsemurhien ja itsemurhayritysten määrä pyritään saamaan laskuun. Toimenpiteet ovat osa kansallista mielenterveysstrategiaa ja itsemurhien ehkäisyohjelmaa vuosille 2020-2030.

ITRO-hankkeen päällikkö Marena Kukkonen muistuttaa, että lähes jokainen aikuinen Suomessa asuva tietää jonkun, joka on tehnyt, ajatellut tai yrittänyt itsemurhaa.

”Itsemurhia voi ehkäistä, ja avainasemassa tässä on tiedon lisääminen siitä, että itsetuhoisista ajatuksista voi puhua ja apua on saatavilla monesta eri kanavasta. Tärkeää on huomioida myös läheiset ja tukea heitä kriisissä”, Kukkonen sanoo.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa tehtiin vuonna 2021 yhteensä 747 itsemurhaa, mikä oli 30 enemmän kuin 2020, jolloin vastaava luku oli 717. Silloisissa Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä itsemurhakuolleisuus oli hieman yli valtakunnallisen keskiarvon viimeisen tilastotiedon mukaan.

Organisaatioiden välistä yhteistyötä lisättävä

Yhtenä ongelmana itsemurhien ehkäisytyössä on edelleen palveluvaje. Itsetuhoiselle hoitoon pääsy on vaikeaa, erityisesti haja-asutusalueilla ja kasvukeskuksien ulkopuolella, koska palveluita ei ole.

”Kaikkien tulevien hyvinvointialueiden palveluissa tulisi näkyä jatkossa entistä vahvemmin itsemurhien ehkäisy ja eri organisaatioiden välisen yhteistyön vahvistaminen”, sanoo MIELI ry:n kriisitoimintojen johtaja Sanna Vesikansa.

ITRO-hankkeen yhtenä tavoitteena on laajentaa hankkeen aikana Meri-Lapin alueelle perustetun itsemurhien ehkäisytyötä koordinoivan työryhmän toimintaa koko Lapin hyvinvointialueelle.

”Kun itsemurhien määrää halutaan saada laskemaan, on ensiarvoisen tärkeää vahvistaa työssään itsemurhavaarassa olevia kohtaavien ammattilaisten verkostoitumista ja osaamista. Ammattilaisille on oleellista tunnistaa mahdollinen itsemurhavaara, tietää, miten ottaa puheeksi itsetuhoisuus sekä tarjota matalan kynnyksen keskusteluapua mahdollisimman pian”, Kukkonen sanoo.

ITRO-hankkeen aikana Meri-Lapissa on koulutettu lähes 730 ammattilaista itsemurhavaaran tunnistamiseen ja puheeksiottoon. Koulutukset jatkuvat Lapin hyvinvointialueella kesään 2023 saakka. Lisäksi alueelle koulutetaan seitsemän uutta itsemurhaa yrittäneiden lyhytinterventioihin keskittyvää Linity-menetelmäosaajaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin ja Kemin Kriisikeskus Turvapoijuun jo koulutettujen kuuden työntekijän lisäksi. Uusista koulutettavista viisi työskentelee Lapin hyvinvointialueen pohjoisten kuntien alueella ja kaksi Rovaniemen kriisikeskuksessa.

ITRO-hankkeen (itsemurhien ehkäisy riskiryhmäinterventioiden ja osaamisen vahvistamisen kautta) toimijoina ovat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Lapin hyvinvointialue, Lapin ensi- ja turvakoti ry:n Kriisikeskus, MIELI Meri-Lapin Mielenterveys ry / Kriisikeskus Turvapoiju ja Surunauha ry. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeen kanssa.

Apua on saatavilla:

– Kriisikeskukset Rovaniemellä ja Kemissä antavat tukea itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen

– Kriisipuhelin päivystää suomeksi 24/7 numerossa 09 2525 0111.

– Netissä keskusteluapua antavat verkkokriisikeskus Tukinet ja Sekasin-chat

– Lapin hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ja päivystykset

Lisätietoa hankkeesta:

Hankepäällikkö Marena Kukkonen, marena.kukkonen@mieli.fi / 040 669 3070

Hanketyöntekijä Hannele Oiva, hannele.oiva@lapinentu.fi / 040 188 0645