Opiskelijan ajatuksia

Opiskelen Lapin ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi. Hakeuduin ensikoti Talvikkiin mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelujaksolle (5 viikkoa). Harjoittelupaikkana ensikoti Talvikki kiinnosti minua, koska aikaisemman työkokemuksen myötä olen ollut tekemisissä päihderiippuvaisten asiakkaiden/potilaiden kanssa. Uskon, että jokainen meistä ansaitsee uuden alun ja mahdollisuuden; myös sen vuoksi hakeuduin Talvikkiin.

Ennen harjoittelupaikan myöntämistä Talvikkiin harjoitteluun haluavat haastatellaan huolellisesti, jotta opiskelijalle muodostuu realistisempi käsitys siitä, millaiseen paikkaan hän on tulossa harjoitteluun ja mitä se vaatii. Ensikoti Talvikissa toimitaan tiiviisti asiakasyhteisön arjessa viikko-ohjelman mukaisesti. Poikkeuksena esimerkiksi ‘’normaaliin vuodeosastoon’’, työpaikalla saa pukeutua omiin vaatteisiin, mikä oli itselle todella mukavaa vaihtelua. Lisäksi rannekellot, korut jne. ovat sallittuja, kuitenkin kohtuus kaikessa. Mukavana lisänä Talvikki tarjoaa opiskelijoille arkipäivisin lounaan ilmaiseksi. Erityisesti opiskelijabudjetilla eläessä tämä tuo hyvän helpotuksen arjen menoihin.

Ensikoti Talvikissa kaikki ohjaajat kohtelevat opiskelijoita hyvin. Opiskelija otetaan mukaan työhön yhtenä työryhmän jäsenenä. Ryhmäkeskustelutilanteissa halusin opiskelijana pysyä kuuntelijan roolissa oppimisen kannalta, mutta opiskelija saa tuoda omia ajatuksiaan myös julki vapaasti ja  avoimesti. Omalla kohdallani huomasin, että harjoittelun alussa olin tiiviisti seuraajan roolissa ja ‘’imin’’ itseeni mahdollisimman paljon ohjaajien välisestä vuorovaikutuksesta ja ajatuksista. Sitä kautta opin paljon työn luonteesta, syvyydestä ja laaja-alaisuudesta. Aikani seurattuani tilanteita uskalsin alkaa ottaa osaa keskusteluun ja tuoda esille ryhmätilanteissa syntyneitä tunteita aluksi kahden kesken ohjaajalle/ohjaajille. Ohjaajilta saadusta palautteesta huomasin, että tein oikeita havaintoja tilanteista mikä tuntui todella hyvältä.

Jokaisella ihmisellä on omat vahvuutensa. Opiskelijan vahvuudet otetaan hienosti huomioon ohjaajien toimesta. Esimerkiksi jos opiskelijalla on liikunnallista taustaa, on hänen mahdollista toteuttaa jumppahetki tai muu vastaava asiakkaille ja henkilökunnalle. Toisaalta myös ominaispiirteenä oleva herkkyys, empatiakyky, toisen ihmisen tunteiden tunnistaminen, tilannetaju jne. tulee tarpeeseen ja kykyä ja sen käyttöä tuetaan. Talvikissa yhdistyy päihdekuntoutuminen ja lapsen ja vanhemman välisen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Raskaus- ja vauvaperhearki ja päihdehoitotyön menetelmät kulkevat käsi kädessä osana Pidä kiinni -hoitojärjestelmää.

Vapaaehtoistyön tärkeä merkitys välittyy opiskelijalle, sillä vapaaehtoisia henkilöitä, jotka ovat käyneet vapaaehtoiskoulutuksen, kutsutaan hoitamaan silloin tällöin vauvaa/vauvoja erilaisten ryhmätoimintojen ajaksi. Vauvoille on tärkeää tulla hoivatuksi ikään kuin ‘’isovanhemman’’ toimesta. Minulle oli tärkeää saada vaihtaa ajatuksia myös vapaaehtoisten kanssa.

Opiskelijaohjaajan ajatuksia

Me Talvikissa ohjaamme monen alan opiskelijoita. Meillä on ollut opiskelijoina niin sosiaalityöntekijä-, sosionomi-, sairaanhoitaja- kuin terveydenhoitajaopiskelijoitakin. Pian saamme joukkoomme myös kätilöopiskelijan. Yleensä harjoittelujaksoa Talvikissa suoritetaan opintojen loppuvaiheessa. Haluamme panostaa opiskelijaohjaukseen. Toivotamme opiskelijat tervetulleeksi osaksi työyhteisöä heidän harjoittelunsa ajaksi. Ohjaamme opiskelijoita sillä asenteella, että jonain päivänä he ovat meidän työkavereitamme, joko täällä Talvikissa, tai yhteistyökumppaneita asiakkaan verkostossa.

Jokaiselle opiskelijalle nimetään oma opiskelijaohjaaja, jonka mukana opiskelija tekee mahdollisimman paljon samoja työvuoroja. Kuitenkin myös koko moniammatillinen työryhmä pitää vastuunaan omalta osaltaan ohjata opiskelijaa.  Usein myös asiakkaat pitävät siitä roolista, että he saavat perehdyttää opiskelijaa vaikkapa yhteisön askareisiin tai opettaa, kuinka vauvan vaippa vaihdetaan.

Talvikissa työn luonne on sellainen, ettei työtä voi opettaa “kädestä pitäen” niin kuin esimerkiksi hoitotoimenpiteitä sairaalassa. Opiskelija kulkee kuitenkin työntekijän rinnalla ja osallistuu yhteisökuntoutuksen mukaisesti kaikkeen arkiseen toimintaan yhteisössä. Henkilökunnan palavereissa, vertaistyönohjauksessa, kuntoutus- ja henkilöstötiimeissä opiskelijat ovat aina mukana. Samoin asiakkaille ohjattavissa ryhmissä ja toimintatuokioissa. Meillä on myös hyvää kirjallisuutta, mihin kannustamme opiskelijoita perehtymään harjoittelun alussa.

Opiskelijoilla on usein koulun puolesta annettu jokin tehtävä suoritettavaksi asiakkaiden tai työyhteisön kanssa. Näissä tehtävissä autamme mielellämme ja mahdollistamme puitteet tehtävien toteuttamiselle. Asiakkaamme ovat opiskelijoiden kanssa mm. käyneet luonnossa toteuttamassa valokuvausta voimauttavasta näkökulmasta, ohjanneet toiminnallisia rentoutustuokioita tai istuttaneet yrttipuutarhan parvekkeelle.

Opiskelijat ovat antaneet meille hyvää palautetta opiskelijaohjauksesta ja kertoneet, että ovat harjoittelujakson aikana saaneet hyvää oppia niin asiakastyöhön, kuin työyhteisötaitoihinkin. Me jaamme mielellämme sitä ammattitaitoa ja hiljaista tietoa, mitä meillä on.  Toisaalta arvostamme ja kuulemme mielellämme opiskelijoiden tuoreita näkökulmia asioihin.

Joskus on tilanteita, että haavoittuneessa tilanteessa oleva asiakas ei kykene ottamaan uutta opiskelijaa mukaan omaohjaajatapaamiseen. Opiskelijaohjaajana ja asiakkaan omaohjaajana pyrin silloin asettumaan asiakkaan asemaan.

Opiskelijaohjaus on antoisaa. Oma tapa tehdä työtä tulee opiskelijaohjauksessa aina uudella tavalla esiin, kun opiskelija kyselee toiminnan perusteita tai käydään läpi tilanteita, joissa olemme yhdessä asiakkaiden kanssa olleet. Alan ammattilaisena ja asiantuntijana haluan pitää mielen avoimena uusille ajatuksille ja tavoille kehittää omaa työtäni. Haluan ohjata opiskelijoita sillä asenteella, että kun antaa, niin saa!

Asiakkaiden ajatuksia

Asiakkaat kertoivat, että heidän näkökulmastaan opiskelijoiden käyminen Talvikissa suorittamassa harjoittelua on aivan virkistävää.  “Näkee välillä toisiakin naamoja ja kuulee uusia juttuja”.

Tuntuu hyvältä huomata, että opiskelija on kiinnostunut tietämään, mitä on päihdekuntoutus ja arki vauvan kanssa Talvikissa. Opiskelijan valoisuus ja iloisuus on usein saanut hyvälle mielelle. Vanhemmista on ollut mukavaa neuvoa ja jakaa oppimaansa vauvanhoitoon liittyen.

Opiskelijan ystävällisyys kaikkia kohtaan on ollut mieltä lämmittävää.

”Olet hoitanut lastamme hyvin. Olet ystävällinen ja luotettava lapsenvahti. Kohtelias myös.”

”Saat olla tyytyväinen ja ylpeä itsestäsi.”

”Sinut on mahtava nähdä lasten kanssa. Älä epäröi, vaan jatka samaan malliin!”

Kiitos!