Rinnalla kulkijana Ensikoti Talvikissa

”Se vastaanotto täällä oli niin ihana, et se niin kuin imas sellaiseen lämpimään syleilyyn, et sinne halus jäädä toipumaan. Se auttoi mua, se kohtaaminen. Et se, et otettiin vastaan sellaisena riekaleena kun tuolta kadulta tulee, et se oli mahtavaa.”

Nämä Mia Pikulinskyn haastatteleman Pidä Kiinni® -hoitojärjestelmän ensikodissa asuneen äidin sanat ovat todella tärkeitä. Näin me haluamme Ensikoti Talvikissa ottaa jokaisen päihteistä toipuvan vanhemman vastaan. Jokaisella päihteitä käyttäneellä on oma tarinansa ja syynsä, miksi on ajautunut päihteitä käyttämään. Me haluamme Talvikissa nähdä ja kohdata ihmisen, emme ”päihdeäitiä” tai ”päihdeisää”.

Ensikoti Talvikissa päihteitä käyttänyt vanhempi saa mahdollisuuden päihteettömään elämään. Uskomme, että mahdollisuus on erityisen suuri, koska mukana on myös vauva, jo syntynyt tai vielä syntymätön.

On arvokasta saada olla rinnalla kulkijana sellaisen ihmisen elämässä, joka raivaa tietään päihteisestä elämästä kohti päihteetöntä elämää sekä kohti pientä vauvaa ja omaa vanhemmuuttaan. Tässä tienraivauksessa me olemme Talvikissa tukena. Jokaisella asiakkaalla on omat tuentarpeensa. Tärkeimpänä asiana näemme sen, että vauva saa kiintyä omaan vanhempaan ja vanhempi kiintyä lapseensa. Hyvä varhainen vuorovaikutus vauvan ja vanhemman välillä auttaa vanhempaa pysymään päihteettömänä. Mitä enemmän vauva saa tilaa vanhemman mielessä, sitä vähemmän jää tilaa päihteille.

Itsetunto päihteitä käyttäneellä vanhemmalla voi olla todella huono. Talvikissa me haluamme rohkaista vanhempaa ja kannustaa näkemään hyvää itsessä, vauvassa ja vauvanhoidossa.

Joskus vauvaan kiintyminen voi viedä pitemmän ajan. Vanhempi ei ehkä uskalla kiintyä vauvaan menettämisen pelon vuoksi. Talvikissa me muistutamme, kuinka pienelle vauvalle on tärkeää, että hän saa olla oman vanhemman kanssa. Kuinka tärkeää vauvalle on, että oma äiti tai isä katsoo vauvaa hyväksyvästi, vastaa vauvan katseeseen, kun vauva hakee katsetta.

Jos vanhempi on itse jäänyt vaille hoivaa, voi hänen olla vaikea antaa sitä omalle vauvalle. Talvikissa vanhemmallekin annetaan mahdollisuus olla hoivattavana ja saada korjaavia kokemuksia hoivasta.

Rinnalla kulkeminen on Talvikissa sitäkin, että olemme vanhempien tukena arkisten askareiden tai asioiden hoitamisen parissa. Autamme vanhempia löytämään elämään uutta sisältöä päihteiden tilalle.

Talvikin kunnioittavassa ja arvostavassa ilmapiirissä asiakkaillamme on turvallista opetella myös tunteiden tunnistamista ja säätelyä. Talvikissa asiakas saa olla ymmärtävässä ilmapiirissä. Työntekijöiden lisäksi toiset asiakkaat ja vertaistuki ovat tärkeitä, vanhemmat saavat jakaa asioita, joita muutkin ovat kokeneet.

Rinnalla kulkeminen ja toiveikkuuden ylläpitäminen on erityisen tärkeää silloin, jos vanhempi menettää uskon siihen, että voisi päästä päihteistä eroon.

Lopuksi lainaus Anna Lepon vuonna 2012 tekemästä selvityksestä Pidä Kiinni® -hoitojärjestelmän vaikutuksista asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja yhteiskuntaan. Selvityksessä Pidä Kiinni® -ensikodissa olleet äidit kertovat:

”Mulla oli tosi turvallinen olo siellä. Varmaan ekaa kertaa elämässä koin, että nyt oon semmoisessa paikassa että mua ei satuteta ja mitään pahaa ei satu. Ja mulla on sänky ja katto pään päällä ja tiiän, missä seuraavan yön nukun. Ja on ruokaa mitä voin syödä. Että semmosta turvallisuutta koin siellä.”

”Siellä oli turvassa kaikelta. Tiesin, etten halunnut vanhaa elämää, mutta en tiennyt mitä uusi elämä on.”