Uutta Vuotta otettiin vastaan yhdessä Tuulian ja Talvikin asiakkaiden sekä henkilökunnan kanssa mm. yhdessä ruokaillen ja tinoja valaen. Vuoden viimeinen yhteinen tapaaminen oli luonteva jatkumo jo vuoden 2019 alussa aloitettuihin Tuulian ja Talvikin asiakkaiden yhteisiin tiistain teemapäiviin/ leikkihoiviksiin. 

Pieni katsaus edeltävän vuoden tiistai teemoihin. Vuosi alkoi päihdekuntoutusteemalla jatkuen keväällä ICDP teemaan eli kannustavaan vuorovaikutukseen. Kesän teemat oltiin pitkälti yhdessä vanhempien ja lasten kanssa mm. yhdessä puistoillen ja ulkopuolisten kouluttajien kautta saimme mm. lasten ensiapukoulutusta, lasten fysioterapiaa ja väriterapiaa. Syksyllä jatkoimme kohti itsetuntemusta teemalla ja vuoden viimeinen teeman aihe oli vanhemmuuden vaikutus lapsuuteen. Tänä vuonna mennään pitkälti samoilla teemoilla mutta jotain uuttakin on luvassa. Teemat jakautuvat kutakuinkin niin, että aina yhtä teemaa pidetään kymmenisen kokoontumiskertaa. Olemme saaneet kokemusasiantuntijan sovitusti mukaan teemoihimme ja saamme onneksi tänäkin vuonna. Teemaa ohjasi kaksi Tuulian ohjaajaa muiden Tuulian ja Talvikin ohjaajien pitäessä lasten leikkihoivista yli ½-vuoden ikäisille lapsille.  Leikkihoiviksessa vanhemmat saivat opetella hoito-ohjeiden antamista ohjaajalle ja palautteen saamista miten lapsen kanssa hoidossa sujui. Leikkihoivis valmistelee lasta ja vanhempaa osaltaan myös tulevaa päiväkotia varten ja ohjaajat pääsevät seuraamaan lapsen kehitystä. Leikkihoivis alkaa yhteisellä lorupussi-tuokiolla ja leikeillä. Lapsi saa myös ulkoilla ja nukkua päiväunet vaunulenkillä vanhempien voidessa hetken hengähtää ja keskittyä omaan teemaansa. Osallistujamäärä teemoissa ja leikkihoiviksissa on vaihdellut. Enimmillään teemassa on ollut vanhempia 9 henkilöä ja sylilapsia 3. Leikkihoiviksessa lapsia on ollut kerrallaan enimmillään 4. Välillä leikkihoivista ei ole pidetty ollenkaan kun lapsia ei ole saapunut paikalle. Jokaisella lapsella on oma hoitaja leikkihoiviksen ajan ja hoitajina ovat tarpeen mukaan toimineet talon koulutetut vapaaehtoiset ja järjestöavustaja.

Vaikka yhteistyötä Tuulian ja Talvikin välillä on aina tehty niin olemme uuden äärellä. Olemme halunneet kehittää yhteistyötä mm. kehittämällä yhteisiä teemoja/leikkihoivista ja niitä edeltävää lounashetkeä. Tuulia ja Talvikki ovat lounastaneet vuonna -19 omilla tahoillaan ja nyt uudesta vuodesta alkaen kokoonnumme saman lounaspöydän äärelle. Myös toiminnallista teemaa tälle vuodelle on kehitteillä asiakkailta saadun palautteen/ toiveen mukaisesti. Syksyllä Tuulia ja Talvikki pääsevät yhteiseen HoiLei (Hoivaa ja Leiki) koulutukseen, joka mahdollistaa asiakkaillemme jälleen jotain uutta ja tarpeellista perustyöhömme pohjautuen. Pientä haastetta yksiköiden välisessä yhteistyössä on yhteisten aikojen löytäminen suunnittelu- ja kehittämistyölle. Olemassa olevissa rakenteissa meillä on TT-tiimi (TT=Tuulia Talvikki) ja lisää aikaa ja forumeita tarvitaan esimerkiksi yhteisten kehittämispäivien muodossa.

Antoisaa asiakastyötä vuodelle 2020 toivottelee Marika ja Tuulian väki