Vertaistuki on merkityksellinen tuki asiakkaiden kuntoutuessa päihdeongelmastaan. Moni toipuva tarvitsee toista toipuvaa tuekseen. Yhteinen ymmärrys, jakaminen, kertominen ja kuunteleminen voimauttavat ja tukevat ammattiavun rinnalla.

Tuulian asiakkaiden avoimet vertaistukiryhmät pyörähtävät käyntiin vuoden 2018 alusta. Ryhmiä on vuoden aikana neljä, jotka toteutetaan eri teemoin Tuulian perustehtävien pohjalta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja kestävät kaksi tuntia kerrallaan. Vanhempien ryhmien aikana on tarjolla leikkihoivis ½-vuoden-3-vuoden ikäisille lapsille.

Vanhempien vertaisryhmät alkavat vuoden 2018 alusta päihdekuntoutus teemalla ”mahdollisuuksia muutokseen”.  Keväällä alkaa uusi ryhmä teemalla lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhde. Kesän aikana ryhmätäpaamiset jatkuvat kerran viikossa yhdessä vanhempien ja lasten sekä ohjaajien kanssa. Syksyllä vanhempien ryhmä jatkuu teemalla tunnetyöskentely, voimavarat ja depiskoulu. Loppuvuoden ryhmä kokoontuu teemalla lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhde.

Leikkihoiviksessa jokainen lapsi saa oman ohjaajan. Vanhemmat ovat saaneet ennen aloitusta infoa leikkihoiviksesta ja ohjeistuksen tuoda lapsensa ajoissa hoivikseen.

Niin vertaistukiryhmiä kuin leikkihoivistakin on ollut antoisaa suunnitella ja on varmasti myös antoisaa toteuttaa yhdessä ohjaajien ja asiakkaiden kanssa. Vanhempien vertaistukiryhmää vetää kaksi ohjaajaa kerrallaan ja leikkihoiviksessa on työntekijöitä yhtä monta kuin lastakin. Osa työntekijöistä on talon kultaakin kalliimpia vapaaehtoisia.

Tuulian työntekijät käyvät kevään 2018 aikana skeematerapia -ammatillisen lisäkoulutuksen, joka täydentää jokaisen olemassa olevaa koulutuspohjaa. Skeematerapia koulutukseen osallistuminen oli työryhmän yhteinen toive ja päätös. Skeematerapian oppeja toivomme ammentavamme mm. tulevan vuoden vertaistukiryhmissä.

Antoisaa Vuotta 2018 toivottelee Tuulian työryhmä