Idea tämänkertaisesta blogikirjoituksesta syntyi, kun kysyimme Lapin ensi- ja turvakoti ry:n Perhe- ja kriisityön tiimissä kollegoiltamme, mitä he haluaisivat kuulla Alvari-perhetyöstä. Heidän toiveenaan oli kuulla asiakkaiden kokemuksia siitä, kuinka he ovat kokeneet perhetyön. Idea osui meidänkin mielestä aivan naulan kantaan! Kerroimme blogin kirjoittamisesta myös muutamalle asiakkaallemme ja pohdimme heidän kanssaan välillämme olevaa yhteistyösuhdetta.

Asiakkaamme kertoivat kokemuksiaan seuraavasti:

“Perhetyö on tukenut ja antanut vinkkejä lasten kasvatusasioissa ja rajojen asettamisessa lapsille.”

“Perhetyön tuella on iso merkitys. Lasten tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että rajoista pitää kiinni. Rajat luovat turvallisuutta.”

“Olen saanut itsevarmuutta, varmuutta arjen pyörittämiseen, erilaisia näkökulmia asioihin, uskaltanut alkaa liikkumaan kodin ulkopuolella.”

“Suuri merkitys, helpottanut koko elämää.”

“Yhteistyösuhteessa perhetyöntekijän kanssa on luontevaa olla ja jutella, on huumoria ja se ei ole liian virallista.”

“Lapsi näkee muitakin aikuisia ja oppii luottamaan ihmisiin.”

Olemme pohtineet tiimissämme aiheita osallisuus ja yhteistyösuhde. Mitä ihmisten välisessä vuorovaikutussuhteessa tapahtuu, onko siinä jotain sellaista mikä itsessään on merkityksellistä jopa ilman sanoja tai tekoja? Onko molemminpuolinen luottamus avain hyvän yhteistyösuhteen rakentumiseen vai onko kyse jostain muustakin? Onko minun ja asiakkaan välinen vuorovaikutussuhde sellainen, että voin ylipäätään olla avuksi?
Näiden asioiden pohtiminen vie helposti mennessään. Ajattelemme, että tarvitsemme tähän pohdintaan mukaan myös asiakkaamme. Jatkossa haluamme pohtia yhteistyösuhteen merkitystä pyytämällä asiakkaamme mukaan yhteiseen työnohjaukseen.

”Totuus ei synny yhden ihmisen päässä. Se syntyy totuutta yhdessä etsivien ihmisten välillä, yhteisessä dialogissa.”
-Mihail Bahtin 1895-1975