Yrittäjän Kriisikeskus tarjoaa valtakunnallisesti yrittäjille suunnattua psykososiaalista lyhytkestoista tukea erilaisiin elämänhaasteisiin. Yrittäjän Kriisikeskus pyrkii verkostojen luomisen, koulutusten ja suunnitelmallisen viestinnän kautta madaltamaan yrittäjien sekä yrittäjien verkostojen kynnystä tuen hakemiseen haastavissa tilanteissa. Verkostojen ja koulutusten kautta yrittäjille tarjotaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja vertaistukeen muiden yrittäjien kanssa.

Yrittäjän Kriisikeskuksessa yrittäjälle tarjotaan aika, paikka ja tila tulla kuulluksi. Yrittäjä saa kertoa, purkaa ja tuntea niitä asioita, jotka stressaavat, ahdistavat ja huolettavat juuri nyt. Haastavat elämäntilanteet voivat liittyä esimerkiksi työelämään, omaan jaksamiseen, terveyteen, pari- tai perheongelmiin tai läheisen menetykseen. Keskustelu voi helpottaa oloa, auttaa jäsentämään omaa elämäntilannetta ja löytämään uusia näkökulmia vaikealta tuntuviin asioihin. Keskustelutuen kautta yrittäjä saa tietoa ja tukea kriisistä selviytymiseen. Tukea saa maksutta, anonyymisti ja luottamuksellisesti.

  • Erityisesti yrittäjille suunnattua ammatillista keskustelutukea erilaisiin elämäntilanteisiin
  • Psykososiaalinen tuki yrittäjille ja heidän lähipiirilleen

Yrittäjien piirissä toimiville verkostoille tietoa mielen hyvinvoinnista ja kriisissä olevan ihmisen kohtaamisesta

Yrittäjän kriisikeskus:
Yrittäjän kriisikeskus – Yrittäjän kriisikeskus | Keskusteluapua yrittäjille valtakunnallisesti (mielenterveysseurat.fi)

Ajanvarauslinkki:
https://bit.ly/3EIEgkU

Kriisityöntekijä Matti Juusola
Ruokasenkatu 2 A 4. krs. 040 505 48 02
matti.juusola@lapinentu.fi