paula-blogiLapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11.2016. Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Sopimuksen mukaan lapsella on oikeus tulla kohdatuksi kunnioittaen. Se on laaja, kattava ja yksityiskohtainen ihmisoikeussopimus.

Sopimuksen periaatteisiin kuuluu, että kaikilla lapsilla on samat oikeudet ja kaikki lapset ovat samanarvoisia, eikä ketään saa syrjiä. Lapsen etu on otettava huomioon kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä. Yhteiskunnan on taattava lapselle ei vain henkiinjääminen, vaan myös kehittymisen edellytykset mahdollisimman täysmääräisesti. Lapsen mielipiteiden on saatava tulla esille ja niitä on kunnioitettava. Nämä periaatteet yhdessä muodostavat lapsiasenteen ja ne tuovat esille aikamme yhteiskunnallisen lapsinäkökulman. Sopimuksessa korostuu vanhempien yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä. Vanhemmat ja yhteiskunta ovat yhdessä vastuussa lapsen elämästä ja kehityksestä.

Avopalveluyksikkö Tuulia ja Ensikoti Talvikki viettävät Lasten oikeuksien juhlaa keskiviikkona 16.11. Luvassa on yhteistä ohjelmaa lapsille sekä aikuisille ja välillä syödään herkkujakin. Juhlan päävieraita ovat lapset, mutta on tärkeää muistaa, että lapsilla on oikeus olla lapsia juhlapäivän jälkeenkin. Pysähdy tänäänkin kuulemaan, mitä lapsesi haluaa sinulle kertoa.

Paula Isokangas 14.11.2016