Turvakodit ja väkivallan ehkäisy

Liitto jäsenyhdistyksineen auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokeneita ja sitä käyttäneitä sekä ehkäisee väkivaltaa perheissä ja lähisuhteissa. Palveluissa autetaan väkivallan kaikkia osapuolia. Ensisijaista on väkivallan kokijan ja lasten turvallisuus ja väkivallan loppuminen.Turvakodit tarjoavat kriisiapua perhe- ja lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. Turvakodeissa saa akuuttiin tilanteeseen liittyvää tukea, neuvontaa ja ohjausta…

Väkivallasta selviäminen

Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta puhutaan, kun henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä kumppaniaan, lastaan, lähisukulaistaan tai muuta läheistä ihmistä kohtaan. Perheväkivalta herättää usein ensimmäisenä mielikuvia fyysisestä väkivallasta. Väkivaltaa on kuitenkin myös esimerkiksi töniminen, tukistaminen, läpsiminen ja vaatteista repiminen. Aina väkivalta ei jätä fyysisiä jälkiä, vaan väkivalta voi olla henkistä….

Lausunto asetusluonnoksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan yhteensovittamiselimestä

Ensi- ja turvakotien liitto ilmaisee hämmästyksensä siitä, että tästä Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa ja arviointia määrittelevästä asetuksesta ei ole pyydetty lausuntoa alan keskeisiltä toimijoilta, kansalaisjärjestöiltä. Linja poikkeaa aikaisemmasta, sillä sekä Istanbulin sopimuksen ratifiointia valmistelleessa työryhmässä että rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestämisen kansallista strategiaa kehittäneessä Uhripoliittisessa toimikunnassa alan kansalaisjärjestöt olivat hyvin…

Seurusteluväkivalta jää helposti piiloon

…tyttöjen kokema väkivalta tapahtuu tavallisimmin suljettujen seinien sisällä. Seurusteluväkivallan vaikutukset voivat olla moninaiset. Fyysisten vammojen lisäksi seurusteluväkivallalla voi olla psyykkisiä vaikutuksia, se voi lisätä ahdistuneisuutta tai masentuneisuutta, nuoren turvallisuuden tunne saattaa heikentyä tai nuorelle voi kehittyä syömishäiriö. Vaikutukset voivat näkyä myös kognitiivisella tasolla, nuoren kehitys saattaa viivästyä tai oppiminen hidastua….

Väkivallasta irrottautuminen vaatii rohkeutta

Uskalla elää on kirja oman elämän haltuun ottamisesta. Henkisen lähisuhdeväkivallan kokenut Heidi Holmavuo haluaa rohkaista muita. Hän kirjoitti uutuuskirjan omasta elämästään kiinnostuneelle. Ihmissuhde voi olla henkinen taakka, jota vetää perässään vain odottaen parempaa. Se voi olla myös umpikuja, joka sisältää henkistä tai jopa fyysistä lähisuhdeväkivaltaa. Suhteesta irrottautuminen…

Väkivallan ja turvallisuuden arviointi -lomake käyttökoulutus

Koulutus on tarkoitettu Ensi- ja turvakotienliiton jäsenyhdistyksien avopalveluissa väkivaltatyötä tekeville. Iltapäivän mittaisessa koulutuksessa käydään yhdessä työskennellen läpi väkivallan ja turvallisuuden arviointi- lomaketta. Lomake toimii monipuolisesti väkivallattomuustaitojen harjoittelun tukena sekä uusiutumisriskin arvioinnin välineenä. Lomakkeen avulla asiakkaan kanssa voi tarkastella muun muassa käytettyä väkivaltaa (muotoja, tekoja, toistuvuutta). Sen avulla voidaan…

Väkivallan vähentäminen lisää hyvinvointia

Maailmalta on kantautunut huolestuttavia uutisia; väkivallan vastaisten ohjelmien ja rahoitusten katkaisemisesta ja lainsäädännön muuttamisesta sellaiseksi, joka väkivallan vähentämisen sijaan lisää sitä. Voimme olla ylpeitä 100 -vuotiaasta Suomesta, maamme lainsäädännöstä, palveluverkostosta ja järjestöjen vankkumattomasta tuesta. Suomessa on lupa puhua väkivallasta sen oikeilla nimillä, väkivaltaan on tarjolla apua, väkivalta tunnistetaan…

Sukupuolisensitiivisyyttä palveluihin

…YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. ja muistamme tänäkin vuonna niitä naisia, jotka ovat kuolleet väkivaltaisessa parisuhteessa vuoden aikana. Väkivaltaa kokevat ja sitä käyttävät niin miehet kuin naiset, mutta ja silti, naisten kokema väkivalta on raaempaa ja naiset väkivallan uhreina tarvitsevat erityisen huomionsa. Ei vain tällä viikolla vaan aina…

Älä epäröi hakea apua väkivaltaan

Ensi- ja turvakotien liiton turvakodit ovat auki ympäri vuorokauden ja auttavat perheväkivaltaa kokeneita myös juhannuksena ja loma-aikaan. Turvakotiin voi aina ottaa yhteyttä, kun tuntee olonsa kotona uhatuksi. Turvakodissa voi olla kriisitilanteen vaatiman ajan, tavallisimmin muutamasta päivästä pariin kuukauteen. Samalla saa ammattilaisen apua tilanteen ratkaisemiseksi. Turvakotiin voi myös soittaa,…