Turvakodit ja väkivallan ehkäisy

Liitto jäsenyhdistyksineen auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokeneita ja sitä käyttäneitä sekä ehkäisee väkivaltaa perheissä ja lähisuhteissa. Palveluissa autetaan väkivallan kaikkia osapuolia. Ensisijaista on väkivallan kokijan ja lasten turvallisuus ja väkivallan loppuminen.Turvakodit tarjoavat kriisiapua perhe- ja lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. Turvakodeissa saa akuuttiin tilanteeseen liittyvää tukea, neuvontaa ja ohjausta…

Väkivallasta selviäminen

Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta puhutaan, kun henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä kumppaniaan, lastaan, lähisukulaistaan tai muuta läheistä ihmistä kohtaan. Perheväkivalta herättää usein ensimmäisenä mielikuvia fyysisestä väkivallasta. Väkivaltaa on kuitenkin myös esimerkiksi töniminen, tukistaminen, läpsiminen ja vaatteista repiminen. Aina väkivalta ei jätä fyysisiä jälkiä, vaan väkivalta voi olla henkistä….

Lausunto asetusluonnoksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan yhteensovittamiselimestä

Ensi- ja turvakotien liitto ilmaisee hämmästyksensä siitä, että tästä Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa ja arviointia määrittelevästä asetuksesta ei ole pyydetty lausuntoa alan keskeisiltä toimijoilta, kansalaisjärjestöiltä. Linja poikkeaa aikaisemmasta, sillä sekä Istanbulin sopimuksen ratifiointia valmistelleessa työryhmässä että rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestämisen kansallista strategiaa kehittäneessä Uhripoliittisessa toimikunnassa alan kansalaisjärjestöt olivat hyvin…

Seurusteluväkivalta jää helposti piiloon

…tyttöjen kokema väkivalta tapahtuu tavallisimmin suljettujen seinien sisällä. Seurusteluväkivallan vaikutukset voivat olla moninaiset. Fyysisten vammojen lisäksi seurusteluväkivallalla voi olla psyykkisiä vaikutuksia, se voi lisätä ahdistuneisuutta tai masentuneisuutta, nuoren turvallisuuden tunne saattaa heikentyä tai nuorelle voi kehittyä syömishäiriö. Vaikutukset voivat näkyä myös kognitiivisella tasolla, nuoren kehitys saattaa viivästyä tai oppiminen hidastua….

Väkivallasta irrottautuminen vaatii rohkeutta

Uskalla elää on kirja oman elämän haltuun ottamisesta. Henkisen lähisuhdeväkivallan kokenut Heidi Holmavuo haluaa rohkaista muita. Hän kirjoitti uutuuskirjan omasta elämästään kiinnostuneelle. Ihmissuhde voi olla henkinen taakka, jota vetää perässään vain odottaen parempaa. Se voi olla myös umpikuja, joka sisältää henkistä tai jopa fyysistä lähisuhdeväkivaltaa. Suhteesta irrottautuminen…

Tilastotietoa

Ensi- ja turvakotien liitto lukuina Autamme vuosittain lähes 12 000 apua hakevaa, usein vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Joitakin perheitä auttaa vauvan unikoulu, toisia perheväkivallan katkaiseminen. Apua on myös annettu, kun päihteet tai mielenterveyden ongelmat ovat vaarantaneet lapsen turvallisen kasvun.Vuoden 2017 aikana ensikodeissa autettiin ensikotijaksolla 303 aikuista (naisia:…

Hyväntekeväisyyskonsertti tyttöjen kokeman seurusteluväkivallan katkaisemiseksi

AINA TURVASSA – RAKKAUDESSA Hyväntekeväisyyskonsertti tyttöjen kokeman seurusteluväkivallan katkaisemiseksi. Sopraano Mia Huhta Pianisti Anna Kuvaja Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3, Hki) Tiistaina 21.11.2017 klo 19.00 -20.40 Liput 27,50 e. http://www.ticketmaster.fi/event/216975 Järjestäjänä: Zonta e-Club of Finland1 www.zonta.fi/e-clubfinland1 Konserttiohjelma juhlistaa 100-vuotiasta Suomea. Ohjelmistossa Sibeliuksen, Merikannon, Madetojan, Nummen ja Pärtin lauluja. Lisäksi…

Väkivallan ja turvallisuuden arviointi -lomake käyttökoulutus

Koulutus on tarkoitettu Ensi- ja turvakotienliiton jäsenyhdistyksien avopalveluissa väkivaltatyötä tekeville. Iltapäivän mittaisessa koulutuksessa käydään yhdessä työskennellen läpi väkivallan ja turvallisuuden arviointi- lomaketta. Lomake toimii monipuolisesti väkivallattomuustaitojen harjoittelun tukena sekä uusiutumisriskin arvioinnin välineenä. Lomakkeen avulla asiakkaan kanssa voi tarkastella muun muassa käytettyä väkivaltaa (muotoja, tekoja, toistuvuutta). Sen avulla voidaan…

Hankkeet

Hankkeissa kehitetään arjen auttamistyötä vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Liitto kasvattaa osaamista ja asiantuntijuutta omilla erityisalueillaan: vaativassa vauvatyössä, perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaisessa työssä, lapsilähtöisessä työssä, lapsilähtöisessä päihdetyössä, eroavien lapsiperheiden auttamisessa sekä miestyön kehittämisessä. Syksyllä 2017 kehittämishankkeita on käynnissä viisi.Kaltoinkohtelun ja kaiken tyyppisen väkivallan on todettu lukuisissa tutkimuksissa periytyvän…