Koulutus antaa ammattilaiselle valmiudet toimia LKK-ohjaajana. LKK-ohjelma on tarkoitettu perheille, joissa vanhemmat käyttävät tai ovat riskissä käyttää väkivaltaa lapsiaan kohtaan.

Ohjelma tukee vanhempia väkivallan lopettamisessa, auttaa lapsia selviytymään väkivaltaan liittyvistä kokemuksistaan ja vahvistaa koko perheen turvataitoja. LKK-ohjelmassa yhdistyvät psykoedukaatio, Motivoivan haastattelun  ja kognitiivisen käyttäytymisterapian toimivat menetelmät. LKK:n perusta on  Ph.D. Melissa Runyonin kehittämässä  CPC-CBT-ohjelmassa (Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy).

Kenelle: ETKL:n jäsenyhdistysten työntekijöille sekä ammattilaisille lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Koulutuspäivät: 12.-13.2. (Teams), 18.-19.3, 22.-23.4, 27.-28.5. ja 9.-10.9. (lähi). Lähipäivien koulutuspaikka on Helsingissä Pasilassa.

Koulutuksen laajuus ja sisältö: Lähi- ja etäopetus 70 t, itsenäinen opiskelu 60 t, perheprosessin suunnittelu ja ohjaaminen 48 t sekä työnohjaukselliset vertaistapaamiset 12 t. Koulutus sisältää LKK-ohjauksen periaatteet, vaiheet ja tapaamiskertojen sisällöt, Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ylisukupolvisena ilmiönä ja sen vaikutukset lapseen, Kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä Traumanarratiivin rakentamisen perusteet ja käytännöt. 

Koulutuksen suorittaminen edellyttää: Osallistumista 80 % koulutuspäivistä ja työnohjauksellisista vertaistapaamisista (1 t x 12, Teams). Työparia samasta tai eri organisaatiosta ja työparin kanssa perheprosessin ohjaamista koulutuksen aikana. Opinnäytetyön, HOPS-keskustelun ja itsearvioinnin tekemistä. Osallistujalla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen kelpoisuusehtojen mukainen tutkinto (amk) tai muu soveltuva tutkinto ja riittävä täydennyskoulutus sekä kokemusta perheiden kanssa tehtävästä työstä, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöstä tai muusta kuntouttavasta, hoidollisesta tai lastensuojelullisesta työstä.

Hinta: Osallistuminen on ETKL:n jäsenyhdistykselle maksuton ja muille osallistujille 765 € (alv. 0 %). Maksuun sisältyvät Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen -käsikirja ja muut koulutuksessa jaettavat materiaalit. Maksu voidaan suorittaa kahdessa erässä. Matka- ja majoituskulut eivät sisälly hintaan.

Ryhmän koko: max. 20 henkilöä.

RYHMÄ ON TÄYNNÄ.

Lisätiedot:
Niina Remsu, niina.remsu@etkl.fi 050 4418825