Lasten ja perheiden apu vähenee merkittävästi

Hallitusohjelmaan sisältyy suunnitelma sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustusten leikkaamisesta 100 miljoonalla eurolla vuonna 2027. Se merkitsisi noin neljänneksen leikkausta avustuksiin. Mediatietojen mukaan 100 m€ leikkauksia oltaisiin 15.4.2024 alkavan viikon kehysriihessä aikaistamassa jo vuodelle 2025. Se olisi lyhytnäköistä ja virhe valtiontalouden vaikeasta tilanteesta huolimatta ja aiheuttaisi mittavia kustannuksia jatkossa.

Valtionavustuksilla mahdollistetaan sote-järjestöjen toimintaa ihmisten hyväksi:

 • Järjestöt tekevät monipuolista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä
 • tarjoaa ehkäisevää ja matalan kynnyksen tukea erityisesti haavoittavassa elämäntilanteessa oleville ihmisille. 
 • Järjestöt tuottavat yhteiskuntaan hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta sekä turvallisuutta ja vakautta.

Nopeat leikkaukset kasvattavat kuluja sote-palveluissa

Näin rajut ja nopeat avustusleikkaukset aiheuttaisivat suurta tuhoa sote-järjestöjen tarjoamalle tuelle ja avulle. Leikkaukset aiheuttaisivat pahaa jälkeä juuri sellaisissa toiminnoissa, jotka ehkäisevät ongelmien vaikeutumista ja julkisten palvelujen tarvetta.

Korona-aika ja myös huhtikuun 2024 Vantaan kouluampuminen ovat osoittaneet sote-järjestöjen toiminnan merkityksen ja ketteryyden vastata nopeasti kriiseihin ja ihmisten avun tarpeeseen.

Hyvinvointialueiden talousarviot ovat pahasti alijäämäisiä ja THL:n mukaan vaikeuksissa ovat erityisesti lasten ja perheiden sekä ikäihmisten palvelut. Sosiaali- ja terveysjärjestöjä uhkaava valtava valtionavustusten leikkaus ei ole säästö. Joka neljäs euro pois toiminnasta kasvattaisi erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hätää ja hyvinvointialueiden palvelukuormaa sekä kustannuksia.

Sote-järjestöt osallistuvat taloustalkoisiin tehokkaammin jatkamalla auttamistyötään kuin joutumalla supistamaan merkittävästi toimintaansa. On tärkeää, että hallitus säästökohteita etsiessään ja valtiontaloutta tasapainottaessaan tunnistaa ne inhimilliset ja taloudelliset vaikutukset, joita sote-järjestöjen toiminnan murentamisella olisi yhteiskunnassa.

Lue lisää teemasta

Järjestöt ovat korvaamattomia ihmisille ja pitävät ihmisen koossa

Tiistaina meidät tavoitti pysäyttävä uutinen Viertolan kouluampumisesta, jossa tekijänä oli 12 -vuotias lapsi ja uhrit saman ikäisiä. Tapahtunut pistää pohtimaan, mitä taustalla on ja miksi lapsemme voivat niin pahoin, että näin äärimmäiseen tekoon täytyy tarttua.

Paniikkiratkaisut eivät helpota lasten ja nuorten hätää

Kuntien ja hyvinvointialueiden välille on rakentumassa hyvää yhteistyötä, jota ei saa sekoittaa uudella hallinnollisella ratkaisulla. Nyt kriisin jälkimainingeissa ei tarvita paniikkiratkaisuna kuraattorien ja koulupsykologien siirtoa hyvinvointialueilta kunnille. Se ei lisää yhtään kuraattoria tai koulupsykologeja, joista on kova pula. Hallinnollinen työntekijöiden siirto vain sekoittaa ja vaikeuttaa avun saantia.

Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on turvattava

Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat, ettei hallitus lisää lapsiperheköyhyyttä ja heikennä perheiden hyvinvointia kehysriihen päätöksillä. Lyhytnäköiset sopeutukset tulevat kalliiksi tulevaisuudessa mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä lastensuojelun kustannusten kasvuna.

Lasten köyhyyspommi uhkaa räjähtää käsiin

Eduskunnassa järjestettiin lapsiperheköyhyyttä käsittelevä pyöreän pöydän keskustelu 27.2.2024, jossa muodostettiin neljän toimen kärki kehysriiheen.

Taustatietoa tilanteesta:

 • Aikaisemmin Veikkauksen tuotot, joiden pohjalta järjestöavustukset maksettiin, olivat ”korvamerkittyä” rahaa valtion budjetissa. Niitä ei voitu käyttää muihin tarkoituksiin. Kun lainsäädäntöä muutettiin ja vuoden 2024 alusta yhteys järjestöjen avustamisen ja Veikkauksen tuottojen välillä katkesi, järjestöjen valtionavustus on ollut yleiskatteellisena valtion talousarviossa.
 • Kun muutos tehtiin, syntyi parlamentaarinen sopu, jonka mukaan järjestöjen avustusten taso turvataan vuoteen 2027 asti ja tavoitteena on järjestöjen avustusten ennustettavuus ja pitkäjänteisyys.
 • Järjestöjen huoli muutoksessa oli, että jatkossa järjestöjen valtionavustuksia käytettäisiin muihin tarkoituksiin, niitä leikattaisiin ja että järjestöjen avustamisessa olisi jatkossa poliittista ohjausta. Nyt leikkausuhka on toteutumassa heti lakimuutoksen jälkeen ensimmäisessä mahdollisessa tilaisuudessa.
 • On esitetty väiteitä, että järjestöjen toimintaa ei millään tavalla valvota ja rahoja käytetään vain hallinnon lihottamiseen ja turhaan. SOTE-järjestöt raportoivat valtionavustusten käytöstä ja sen tuloksellisuudesta vuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle. Raporteista koostetut tuloksellisuuskatsaukset osoittavat, että järjestöt käyttävät rahoituksensa vastuullisesti ja hyvinkin tuloksellisesti. Jos rahaa ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen, avustus voidaan periä takaisin.

Faktoja sote-järjestöistä:

 • 10 600 yhdistystä
 • yli 200 valtakunnallista järjestöä
 • 1 300 000 jäsentä
 • 500 000 vapaaehtoista, joiden työpanos vastaa 21 000 htv
 • 260 000 vertaistukijaa
 • 50 000 ammattilaista

Lue lisää sote-järjestöjen tarjoamasta avusta.

Ensi- ja turvakotien liiton palvelukokonaisuus

Ensi- ja turvakotien liitolla ja sen jäsenyhdistyksillä on erityisosaamista raskausajan ja vauvaperheiden tukemisessa, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyössä sekä eroauttamisessa.

Toiminnassa yhdistetään ammatillinen osaaminen sekä vertaisten, vapaaehtoisten ja  kokemusasiantuntijoiden osaaminen. Lisäksi tehdään vaikuttamis- ja kehittämistyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Ensi- ja turvakotien liiton apu on vaikuttavaa. Perheet saavat tukea hyvin vaikeisiin tilanteisiin ja apua hakevat kokevat saavansa heidän tarpeisiinsa sopivaa apua.

31 jäsenyhdistystämme toimii ympäri Suomea.

Tutustu ETKL osaamiseen