Vanhemman neuvo® -menetelmäkoulutus antaa pätevyyden ohjata Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmiä. Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä on ammatillisesti ohjattu ryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille vanhemmille. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa ja tukee vanhempia uuden elämänvaiheen jäsentämisessä ja yhteisen eron jälkeisen vanhemmuuden rakentamisessa. Ryhmän avulla autetaan vanhempia näkemään lapsen tarpeet erossa ja löytämään käytännön toimintatapoja lapsen tilanteen helpottamiseksi.

Menetelmäkoulutuksessa perehdytään vertaistukiryhmän ohjaamiseen ja tutustutaan Vanhemman neuvo -ryhmän työskentelytapoihin ja ryhmässä käsiteltäviin, eroon liittyviin teemoihin.

Vanhemman neuvo® -menetelmäkoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on kokemusta ryhmän ohjaamisesta, eroperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta. Koulutukseen voivat hakeutua kuntien, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöitä. Ryhmän koko on 8-10 henkilöä. Koulutuksen materiaalimaksu on 50 euroa / osallistuja. Koulutuksessa jaettava ohjaajan käsikirja on saatavilla myös ruotsiksi.

SEURAAVA KOULUTUS JÄRJESTETÄÄN vuoden 2025 aikana

Tarkemmat tiedot tältä sivulta.

Koulutuksen rakenne

Vanhemman neuvo®-menetelmäkoulutus koostuu itsenäisesti ETKL-akatemiassa suoritettavasta starttipäivästä, 3 etäopetuspäivästä, Vanhemman neuvo-ryhmän ohjaamisesta ja sitä tukevasta menetelmäohjauksesta.

Koulutuspäivien aikana käsitellään Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän sisältöjä ohjaamisen ja ryhmäprosessin näkökulmasta. Koulutuksen aikana jokainen ohjaa Vanhemman neuvo -ryhmän yksin tai työparin kanssa. Oman ryhmän ohjaamisen aikana koulutuksessa olevat osallistuvat 1-2 kertaa menetelmänohjaukseen.

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on, että hakijalla on

1. Sosiaali- tai terveysalan koulutus,
2. Kokemusta eroperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta sekä
3. Kokemusta ryhmän ohjaamisesta

Kirjoita vapaamuotoinen esittely itsestäsi, jonka olet jäsentänyt seuraavien kolmen kohdan mukaisesti:

1. Kerro lyhyesti tämän hetkisestä työstäsi ja ammatillisesta koulutuksestasi

  • Millaisia kokemuksia sinulla on eroperheiden kanssa työskentelystä?
  • Millaisia kokemuksia sinulla on vanhemmuuden tukemisesta?
  • Millaisia kokemuksia sinulla on ryhmien ohjaamisesta?

2. Menetelmäkoulutukseen sisältyy Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaaminen koulutuksen aikana

  • Miten olet ajatellut toteuttaa Vanhemman neuvo -ryhmän koulutuksen aikana?
  • Onko työorganisaatiossasi mahdollista toteuttaa ryhmä? Oletko keskustellut asiasta esimiehesi kanssa?

3. Mikä motivoi sinua osallistumaan koulutukseen?

Hakemukset koulutukseen niina.neuvonen@etkl.fi

Lisätietoja

Niina Neuvonen

asiantuntija
niina.neuvonen@etkl.fi
p. 050 4489949

Järjestämme Vanhemman neuvo -koulutuksia kysynnän ja tarpeen mukaan. Koulutukset järjestetään toistaiseksi etänä.

Koulutus on suoritettavissa itsenäisesti Ensi- ja turvakotien liiton koulutusalustalla Etkl-akatemiassa.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Koulutuksen tavoite:

Koulutus antaa välineet ohjata Lapsella on asiaa -lasten erovertaisryhmiä. Koulutuksessa perehdytään ryhmän ohjaamiseen, suunnitteluun ja markkinointiin. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi toiminnan tavoitteet ja ryhmäkertojen teemat sekä tutustutaan ryhmässä käytettäviin toiminnallisiin menetelmiin.

Koulutukseen osallistuja saa käyttöönsä ohjaajan käsikirjan, josta löytyy ohjeet ryhmän järjestämiseen sekä ryhmässä käytettävät materiaalit, kuten piirustukset ja leikit.

Mikä on Lapsella on asiaa -erovertaisryhmä?

Lapsella on asiaa- erovertaisryhmä on ammatillisesti ohjattu ryhmä 5–10-vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Ryhmä kokoontuu yhteensä 5 kertaa. Ryhmässä käsitellään perhetilanteeseen liittyviä ajatuksia, tunteita ja käytännön tilanteita. Teemoja lähestytään toiminnallisin menetelmin kuten leikkien, satujen ja piirtämisen keinoin.

Koulutuksen kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät eronneiden vanhempien ja heidän lastensa kanssa.

Koulutuspaikka- ja aika:

Koulutus suoritetaan itsenäisesti Ensi- ja turvakotien liiton verkkokoulutusalustalla Etkl-akatemiassa. Koulutuksen suoritusaika on noin 7 tuntia ja koulutusmateriaali muodostuu teksti- ja video-osuuksista sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Kurssialustan käyttöoikeus on kaksi kuukautta, jonka aikana koulutus tulee suorittaa ja tarvittava materiaali tallentaa itselleen.

Koulutus on ilmainen.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Ero lapsiperheessä – tilaisuudet ovat eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille tai heidän läheisilleen tarkoitettuja info- ja tukitilaisuuksia. Tilaisuuden ohjaa työntekijä yhdessä koulutettujen vertaistukijoiden kanssa. Tilaisuuden voi toteuttaa myös luentotilaisuutena.

Erovertaiskahvila on kohtaamispaikka, jossa eronneet vanhemmat voivat keskustellen vaihtaa kokemuksia erosta selviämiseen sekä yhteistyövanhemmuuden kysymyksiin liittyvistä aiheista. Erovertaiskahvila toimintaa toteuttavat koulutetut vertaistukijat työntekijän tuella. Kahvilatoimintaa voi toteuttaa myös työntekijä vetoisena.

Ero lapsiperheessä -tilaisuuksia ja Erovertaiskahvila toimintaa voivat toteuttaa sosiaali-, terveys ja kasvatusalan ammattilaiset, joilla on kokemusta eronneiden vanhempien kanssa työskentelystä sekä kiinnostus toimia yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa.

Perehdytyspäivän aikana käydään läpi toiminnan toteuttamisen lähtökohdat ja periaatteet, vetäjien ja vertaistukijoiden roolit ja tehtävät sekä toiminnan toteuttamisen pulmatilanteet. Päivän aikana annetaan vinkkejä toiminnan toteuttamiselle ja käynnistämiselle omalla paikkakunnalla.

Toimintaa voi toteuttaa myös kunta-järjestö-seurakunta yhteistyönä.

Perehdytyspäivään osallistuminen on osallistujille maksutonta. Osallistujat saavat käyttöönsä ohjaajan käsikirjan sekä ohjausta ja tukea toiminnan käynnistämiseen perehdytyspäivän jälkeen.

Tarkempi ohjelma ja aikataulu sekä ilmoittautuminen: TÄSTÄ

Lisätiedot:

Päivi Hietanen
Ero lapsiperheessä -asiantuntija

paivi.hietanen@etkl.fi, p.0504385290

Koulutuspäivän aikana perehdytään yhteistyövanhemmuuden ja rinnakkaisvanhemmuuden käsitteisiin sekä tutkimustiedon että vanhempien tuottaman kokemustiedon avulla.

Koulutuspäivässä tarkastellaan ammattilaisten roolia sekä mahdollisuuksia tukea vanhempia yhteistyö- ja rinnakkaisvanhemmuuteen.
Lisäksi pohditaan eron jälkeisen vanhemmuuden merkitystä ja hyötyjä lapsen hyvinvoinnille.

Koulutuspäivä on tarkoitettu sosiaali,- terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Koulutus on tilauskoulutus.

Yhden koulutuspäivän hinta on 650€ + 2 kouluttajien matkakulut ja mahdolliset yöpymiskulut.

Kysy lisää koulutuksesta: Päivi Hietanen, paivi.hietanen@etkl.fi / 0504385290.

Erotilanteessa tukeminen sovinnollisuuteen ja yhteistyövanhemmuuteen on mahdollisuus ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen elämään.

Eroauttamisen ABC -koulutus tarjoaa perustiedot eroamisesta nyky-Suomessa. Koulutus antaa ammattilaiselle osaamista yhteistyövanhemmuuden tukemiseen ja vanhempien kanssa työskentelyyn. Koulutuksessa käsitellään myös lapsen asemaa ja
oikeuksia. Lisäksi pohditaan lasten tukemista muuttuvassa perhetilanteessa.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- , terveys ja kasvatusalan ammattilaisille.

Tarkempi koulutusohjelman sisältö, aikataulu ja haku koulutukseen: TÄSTÄ

Lisätiedot:

Päivi Hietanen

Ero lapsiperheessä -asiantuntija

paivi.hietanen@etkl.fi, p.0504385290

Perehdytyspäivä antaa valmiudet käyttää Yhteistyövanhemmuuden kolmiota työvälineenä eronneiden ja eroa pohtivien vanhempien kanssa.

Perehdytys on siirtymässä ETKL-Akatemiaan. Seuraa tiedostusta Ensi- ja turvakotien liiton facebook-sivulla.

Lisätiedot: Asiantuntija Päivi Hietanen, paivi.hietanen@etkl.fi / 0504385290

Verkkokoulutus suoritetaan itsenäisesti (kesto 20 tuntia). Hinta: 150 euroa (oikeus suorittaa koulutus 3 kk aikana)

Mitä opit koulutuksessa:
-mitä riskinarviointi tarkoittaa ja miksi riskejä pitää arvioida,
-tunnistamaan korkeasti konfliktoituneen ja korkean riskin erotilanteen riskisignaalit ja riskinarviointiin liittyvää problematiikkaa
-arvioimaan riskitekijöitä lapsen näkökulmasta ja moniammatillisesti sekä
-käyttämään riskien seulontalomaketta ja vieraannuttamisen kartoituslomaketta arvioinnin tukena.

Riskinarvioinnin kautta ammattilaiset pystyvät tunnistamaan lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavat riskitekijät ja väkivallan eri muodot, muodostamaan yhteisen tilannekuvan ja tekemään suunnitelman lapsen turvallisuuden varmistamiseksi.

Lapsen näkökulmasta tehty yhteinen riskinarviointi ja ammattilaisten tiivis yhteistyö ehkäisee erotilanteiden eskaloitumista ja vähentää lapsiin kohdistuvia vakavia riskejä.

Tähän verkkokoulutukseen on jatkuva haku!
Tutustu koulutuksen sisältöihin ja täytä ilmoittautumislomake tapahtumasivulla.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Johanna Vaitomaa
johanna.vaitomaa@etkl.fi, 040 768 7316