Sovinnollinen ero ja lapsen suhteen säilyminen molempiin vanhempiin on lapselle tärkeää. Liitto kehittää, kouluttaa ja juurruttaa eroauttamisen menetelmiä. Toimimme valtakunnallisesti yhteistyössä liiton jäsenyhdistysten sekä muiden alan toimijoiden  kanssa.

Osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun edistämme yhteistyövanhemmuuden periaatteiden toteuttamista.

Kahdenvälisessä chatissä voi keskustella kahden kesken eroauttamisen ammattilaisten kanssa. Keskustelujen aiheena ovat parisuhteen päättymiseen, erosta selviämiseen, eron jälkeiseen vanhemmuuteen sekä lapsen asemaan ja huomiointiin liittyvät teemat. Lisäksi toteutetaan teemachattejä.

Nimettömässä chatissä voi jakaa huolia tai pulmia perheen tilanteeseen ja lasten hyvinvointiin liittyen tai kysyä eroamisen käytäntöihin liittyvistä asioista. Chatissa ei anneta lainopillista neuvontaa.

Apua eroon -chat on tarkoitettu kaikille eron osapuolille, myös eronneiden läheisille.

Chatissa on mahdollisuus myös ruotsinkieliseen keskusteluun Chatta on skilmässa.

Katso tarkemmat ajankohdat: tästä.

Apua eroon -CHAT verkkoauttajat

Verkkoauttajina toimivat ammattilaiset Ensi- ja turvakotien liitosta, Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksistä sekä kunta- ja järjestökumppaneidemme työntekijät.

Kaikkia verkkoauttajiamme sitoo vaitiolovelvollisuus, lastensuojelun imoitusvelvollisuus sekä vallitsevan lainsäädännön asettamin edellytyksin. Työtämme ohjaavat eettiset periaatteet. Kaikki verkkoauttajamme saavat tehtäväänsä koulutuksen sekä säännöllisesti  ohjausta ja tukea.

Apua eroon -chat on osa Ensi- ja turvakotien liiton verkkoauttamisen kokonaisuutta.

Miten keskusteluun pääsee osallistumaan

Apua eroon -chat palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Palvelussa keskustelu käydään nimettömänä. Chat keskusteluita ei tallenneta.

Chattiin pääsee osallistumaan apuaeroon.fi sivun, ensijaturvakotienliitto.fi sivun sekä ETKL:n jäsenyhdistysten sivujen kautta. Chat-laatikko löytyy verkkosivujen oikeasta alareunasta.

Palaute

Chat keskustelun jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus antaa välitön palaute kokemuksestaan.

Annetun palautteen mukaan asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. He ovat saaneet chatistä apua, tukea ja neuvoja omaan tilanteeseen.

”Sain neuvoja mihin kannattaa ottaa yhteyttä. Ja kuuntelua ja tukea, mitä ehkä eniten tarvitsin.”

Apua eroon-chatissä päivystävät myös chatvertaiset. He käyvät chatissä kahdenkeskisiä keskusteluita erotilanteessa apua hakevien vanhempien kanssa.

Chatvertaisena chatvuorossa

 • tekee vuoron yhtäaikaa eroauttamisen ammattilaisen kanssa
 • saa kysyä neuvoja ja ohjeita ammattilaiselta vuoron aikana
 • vuoron päättyessä käy loppukeskustelun vuorossa olleen ammattilaisen kanssa
 • tarvittaessa saa aina tukea jäsenyhdistyksen nimetyltä työntekijältä

Vapaaehtoinen saa itse varata itselleen sopivat päivytysvuorot yhteisestä päivystyskalenterista. Chat on avoinna arkisin kello 12-18 välisen ajan. Päivystysvuorot ovat: klo 12-14, klo  14-16 ja klo 16-18). Päivystysvuoron voi tehdä kotona tai jäsenyhdistyksen toimitiloissa.

Chatvertainen

 • on yli 25-vuotias
 • on kokenut eron
 • on kokemusta eron jälkeisestä vanhemmuudesta ja lasten asoiden hoitamisesta ja sopimisesta toisen vanhemman kanssa
 • on riittävä etäisyys omaan erokokemukseen, jotta voi toimia muiden tukena
 • on halu auttaa chatissä kirjoittamalla
 • on riittävät tekniset taidot
 • sitoutuu päivystämään vähintää kerran kuukaudessa 2 1/2 tuntia (1 päivytysvuoro / kk)

Chatvertaisen koulutus

Seuraava chatvertaisten koulutus toteutetaan syys-lokakuussa 2024. Ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä.

Chatvertaiset saavat tehtäväänsä koulutuksen sekä riittävät valmiudet toimia päivystäjinä chatissä. Chatkeskusteluita ja chat alustan käyttöä harjoitellaan koulutuksen kuluessa aktiivisesti. Osa koulutusta suoritetaan itsenäisesti verkkokurssin avulla.

Jokainen päivystäjä saa yhdistyksestä yhteyshenkilön, joka perehdyttää yhdistyksen toimintaa ja tarjoaa henkilökohtaista tukea chatvertaselle.

Chatvertaisena pääsee mukaan myös yhdistyksen vapaaehtoisille tarkoitettuihin tapahtumiin, juhliin ja virkistystoimintaan. Lisäksi on valtakunnallisia chatvertaisten yhteisiä ohjauksellisia tapaamisia muutaman kerran vuodessa. Vapaaehtoisena toimiminen ei edellytä jäsenyyttä yhdistykseen.

Kiinnostutiko? Ilmoittaudu mukaan!

Täytä ilmoittautumislomake. Sinuun otetaan yhteyttä jäsenyhdistyksestä ja sovitaan alkutapaaminen (noin 30-45 min.). Tapaaminen toteutetaan livenä yhdistyksen toimitiloissa tai etäyhteydellä TEAMS

Ilmoittautuminen uusien chatvertaisten koulutus 2024
Varmista, että sähköpostiosoite on kirjoitettu oikein.
Valitse jäsenyhdistys, joka on lähimpänä omaa asuinpaikkakuntaasi.
Vastaa sen mukaan, miten koet itselläsi olevan kokemusta chatkeskusteluista. Chatiksi lasketaan tässä yhteydessä esim. vietittely whatsapissa tai messengerissä ym. sovellukissa. sekä asointi viranomaisten ja eri yritysten kanssa tai mahdollinen muuk komeust chatin käytöstä.
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.
reCAPTCHA is required.

Osana verkkoauttamista ovat Ensi- ja turvakotien liiton facebook livelähetykset, joissa keskustellaan asiantuntijoiden, vierailijoiden ja eronneiden vanhempien kanssa erilaisista eroamiseen ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen liittyvistä aiheista. Lähetyksiä voi seurata livenä tai jälkikäteen nauhoitteena ETKL:n facebook -kanavalta.

Podcast nauhoitteet löytyvät Ensi- ja turvakotien liiton you tube kanavalta. Podcasteissa pohditaan kahden kodin aiheita erilaisista näkökulmista käsin. Uusia podcasteja julkaistaan vuosittain.

Ensi- ja turvakotien liiton you tube kanavalta lötyy myös useita eroteemaisia videotallenteita, joissa pohditaan mm. erosta selviytymistä, yhteistyövanhemmuutta sekä lasten tilannetta eron jälkeen.

Ero lapsiperheessä -tilaisuuksissa ja Erovertaiskahvilassa vapaaehtoiset kohtaavat eroa pohtivia tai eronneita vanhempia. Vapaaehtoisten tehtävänä tilaisuuksissa on kuunnellen ja keskustellen olla osallistujien tukena tilaisuuksissa. Lisäksi vapaaehtoiset auttavat tilaisuuksien etukäteisjärjestelyissä ja he voivat halutessaan toimia apuna myös toiminnasta tiedottamisessa.

Erotukihenkilöt tapaavat yksittäistä vanhempaa 1-5 kertaa ja tuki on kahdenkeskistä. Tukihenkilöt saavat tehtäväänsä koulutuksen. Tapaamiset tapahtuvat tukihenkilön ja tuettavan vanhemman yhdessä sopimalla tavalla.

Vapaaehtoinen on  isä tai äiti, jonka omasta erosta on kulunut vähintään vuoden verran ja hänellä on erotessaan ollut alaikäisiä lapsia. Vapaaehtoisilla on halua tukea eroa pohtivia tai erotilanteessa olevia vanhempia ja perheiden läheisiä. Vapaaehtoistoiminnassa aloittava vanhempi käy peruskoulutuksen, joka antaa valmiudet toimia vapaaehtoistehtävissä.

Vapaaehtoisille tarjotaan vuosittain lisäkoulutusta, työnohjausta sekä yhteisiä virkistys- ja hyvinvointitapaamisia.

Erovapaaehtoistoimintaa toteutetaan Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä yhteistyössä kunta- ja seurakuntatoimijoiden kanssa.

 

Vapaaehtoistyöntekijä Evan tarina

Tutustuessani Ero lapsiperheessä- tilaisuuksiin olin vaikuttunut – juuri sellaista tukea josta itse olisin hyötynyt aivan valtavasti ennen ja jälkeen eron. Oma polku eroon oli pitkä ja vaikea mutta selvisin loppujen lopuksi ihan hyvin, kasvoin vahvemmaksi ihmisenä ja uskon kehittyneeni myös vanhempana. Lähdin mukaan tähän vapaaehtoistyöhön tarpeesta helpottaa muiden eroavien vanhempien polkua, luoda uskoa tulevaisuuteen ja kannustaa hyvään vanhemmuuteen. Suhtauduin vapaaehtoistyöhön kuitenkin myös pienellä varauksella. Odotettaisiinko minulta jotain erityistä osaamista, pitäisiköhän olla enemmän konkreettista tietoa ja neuvoja eroavalle tai eronneelle. Mitä on se apu jota osaisin muille välittää? Olen nyt käynyt vapaaehtoistyön koulutuksen. Tärkeintä toiminnassa näyttäisi olevan se, että vapaaehtoinen on yksinkertaisesti läsnä ja kuuntelee, kohtaa ihmisen. Ja hienointa on, että se tosiaan riittää ja auttaa!

 

Ero lapsiperheessä -tilaisuuksissa saa tietoa ja tukea erosta selviämiseen ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita vasta eroa pohtivat sekä jo eronneet vanhemmat yhdessä tai erikseen. Tilaisuudessa on ammattilaisen pitämän alustuksen jälkeen mahdollisuus keskustella eroamiseen, vanhemmuuteen ja lapsiin  liittyvistä kysymyksistä. Tilaisuudessa saa tietoa eron vaikutuksista lapsen ja aikuisen elämään, ja miten vanhemmat voivat parhaiten tukea lasta.

Eroavien vanhempien lisäksi tilaisuuteen voivat osallistua myös läheiset; kuten isovanhemmat tai ystävät. Tilaisuuteen voi osallistua vaikka omasta erosta olisi kulunut jo pidempi aika.

Ero lapsiperheessä -tilaisuudet ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tilaisuuksissa ei anneta juridista neuvontaa tai ohjeistuksia.Tilaisuuden ohjaa  yhdessä eroauttamisen ammattilainen yhdessä vapaaehtoist kanssa. Eronen vertasitukijoiden kanssa. Vapaaehtoiset ovat itse eron läpikäyneitä vanhempia.

Tilaisuuksista saatu palaute kertoo, että osallistujat hyötyvät tilaisuudesta, saavat vertaistukea ja rohkaisua lisätuen hakemiseen. Osallistuminen antaa toivoa omaan selviytymiseen.

Katso oman alueesi tilaisuuksien ajankohdat sivulta www.apuaeroon.fi

Kävijöiden palautetta Eroneuvosta

”Merkittävintä oli huomata, etten ole yksin, eikä minulla ole mitään syytä hävetä omaan tilannettani. ”

Sain tilaisuudessa puhua tilanteestani ja vaihtaa ajatuksia muiden kanssa. Ymmärrys, että elämä jatkuu.”

”Suosittelisin osallistumista muille erotilanteessa oleville koska ääneen asioiden sanominen vahvistaa eron läpikäymistä ja toipumista.”

” Minulle merkittävintä oli keskusteleminen, joka auttaa ja helpottaa omaa oloa. ”

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset tarjoavat sekä vanhemmille että lapsille ja nuorille yksilötapaamisia, yhteisiä tapaamisia vanhemmille ja tarvittaessa myös perhetapaamisia.

Tapaamisissa keskustellaan aiheista ja teemoista, jotka ovat pulmana tai huolena perheen tilanteessa. Työntekijä voi antaa uusia näkökulmia tilanteeseen ja lapsen edun huomioimiseen. Työntekijän kanssa toteutuva keskustelu lievittää erokriisin mukanaan tuomia tunteita ja selkeyttää myös omaa ajattelua.

Katso oman paikkauntasi palvelut sivulta www.apuaeroon.fi.

Erovertaiskahvilat ovat vapaamuotoisia tapaamispaikkoja eronneille vanhemmille, jotka haluavat tutustua muihin eronneisiin aikuisiin. Kahvilassa voi jakaa arjen iloja ja suruja toisten  kanssa. Kahvilassa jutustellaan  kahvikupin kera yleensä eroamiseen sekä lapsiin ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista.

Toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset, jotka ovat itsekin eron läpikäyneitä vanhempia. Kahviloissa voi olla mukana myös eroauttamisen ammattilaisia.

Erovertaiskahvila toimintaa ylläpitävät Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ja yhteistyötahot. Kahvilat ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Osassa kahviloita on mahdollisuus lastenhoitoon.

Oman alueesi  Erovertaiskahvilan aukioloajat ja kokoontumiset löydät sivustolta www.apuaeroon.fi

Kahvilassa käyneiden palautetta

”Oli hyvä tavata ja jutella muiden eronneiden vanhempien kanssa”

” Sain vertaistukea, kiitos, että on paikka mihin tulla, kun en tunne muita eronneita.”

”Oli virkistävä ja voimia antava kokemus.”

”Parasta ja merkittävintä olivat toiset samassa tilanteessa olevat ihmiset.”

Lapset ja nuoret hyötyvät omasta henkilökohtaisesta avusta ja tuesta, silloin kun vanhemmat eroavat. Ammattilaisen johdolla lapsi voi pohtia eron mukanaan tuomia muutoksia ja saada apua omien tunteiden sanoittamiseen ja käsittelyyn.

Toimintaan osallistuminen on perheille maksutonta. Kysy lisää oman alueesi ETKL:n jäsenyhdistyksestä. Alkavista erovertaisryhmistä ja yksilötapaamisten mahdollisuudesta  tiedotetaan myös apuaeroon.fi sivustolla.

Erovertaisryhmät lapsen ja nuoren tukena

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhditykset toteuttavat 6-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettuja erovertaisryhmiä, joissa voi yhdessä muiden vanhempien eron kohdanneiden lasten kanssa käsitellä muuttunutta perhetilannetta. Ryhmät ovat aina ammattilaisten ohjaamia. Jäsenyhdistysten työntekijät ovat saaneet koulutusta lasten ja nuorten erovertaisryhmien ohjaamiseen. Käytössä on myös jäsenyhdistyksissä kehitettyjä ryhmämalleja.

Erovertaisryhmät ovat hyvin toiminnallisia. Jokaiseen ryhmäkertaan sisätyy myös yhdessä leikkimistä ja pelailua. Ryhmien toteutus räätälöidään aina kunkin ryhmäläisen tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Ohjaajat toimivat lapsilähtöisesti lapsia kuunnellen ja lasten kokemuspuheelle tilaa antaen. Ohjaajat huolehtivat, että ryhmään osallistuminen on turvallista jokaiselle lapselle. Ryhmässä tuetaan myös lapsen omia voimavaroja.

Ennen ryhmän käynnistymistä ohjaajat keskustelevat perheen tilanteesta vanhempien kanssa. Ryhmän aikana vanhemmille lähetetään sähköpostilla tietoa ryhmässä yhteisesti käsitellyistä asioista sekä menetelmistä, joita ryhmässä on käytetty. Ryhmän päättyessä vanhemmat kuulevat lasten terveiset ja toiveet vanhemmille. Vanhemmilla on myös mahdollisuus sopia ohjaajien kanssa oma keskustelutapaaminen ryhmän aikana tai sen päättymisen jälkeen.

Yksilötapaamiset

Osassa jäsenyhdistyksiä toteutetaan myös lasten ja nuorten yksilötapaamisia, joissa lapsella on mahdollisuus omaan henkilökohtaiseen tapaamiseen yhdistyksen eroauttamisen työntekijän kanssa.

 

Vanhemman neuvo ® -vertaistukiryhmässä eronneet ja eropäätöksen tehneet vanhemmat pohtivat sitä, miten vanhempien yhteistyö toimii arjessa ja miltä se näyttää lasten näkökulmasta. Ryhmässä pyritään käsittelemään monia eroon ja sen jälkeiseen vanhemmuuteen liittyviä teemoja. Pyrkimyksenä on aina yhteistyövanhemmuus ja lapsen suhteen säilyminen molempiin vanhempiin.

Eron jälkeinen vanhemmuus on jokaisella perheellä erilaista. Kuulemalla miten muut ovat järjestäneet lasten asioita eron jälkeen ja jakamalla hyviä ja toimivia käytäntöjä ryhmäläiset saavat keinoja ja välineitä omaan arkeensa. Ryhmässä saa kokemuksen, että saman tilanteen kohdanneita on paljon muitakin ja pulmiin löytyy ratkaisuja. Erona erilaisiin eroryhmiin, Vanhemman neuvossa keskitytään käsittelemään eroa vanhemmuuden ja lapsen näkökulmasta.

Vanhemman neuvo ® -ryhmiä järjestetään ympäri Suomea. Ryhmät kokoontuvat 8 kertaa ja ryhmä vetäjänä toimii Ensi- ja turvakotien liiton kouluttama ammattilainen.
Alkavat ryhmät löydät http://www.apuaeroon.fi -sivustolta

Tapaamispaikkatoiminta on ammatillinen tai ammatillisesti ohjattu palvelu, joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta. Tapaamiset järjestetään yhdessä lapsen, perheen ja yhteistyöverkoston kanssa sopien ja tilannetta tarkastellaan erityisesti lapsen näkökulmasta.

Ota yhteyttä

Johanna Vaitomaa
Jussi Pulli
kehittämispäällikkö, ero lapsiperheessä, Sofia asiakastietojärjestelmä, tietosuojavastaava
Niina Neuvonen
Päivi Hietanen