Ota yhteyttä!

Ensi- ja turvakotien liiton viestintä auttaa median edustajia tiedon ja asiantuntijoiden etsimisessä. Ota yhteyttä:

Laura Kouri
viestinnän asiantuntija
Mikko Savelainen
Senni Puustinen
Viestinnän asiantuntija

Tiedotteet

Uutinen 02.12.2021

Uusi käsikirja vaativien erotilanteiden työskentelyn tueksi

Liian moni perhe jää yksin vaikean erotilanteen kanssa, koska eroamiseen liittyviä riskejä ei tunnisteta riittävästi. Pitkittynyt ero- tai h ...

Uutinen 30.11.2021

Tunnistamatta jäävät riskit erotilanteissa voivat pahimmillaan johtaa perhesurmiin

Liian moni perhe jää tällä hetkellä yksin vaikean erotilanteen kanssa, koska eroamiseen liittyviä riskejä ei tunnisteta riittävästi. Pitk ...

Uutinen 17.11.2021

Vauvat saavat apua Päijät-Hämeessä

Vauvat tarvitsevat apua heti, kun perheen voimat ehtyvät. Erityisen tärkeää avun löytäminen on silloin, kun vanhemmalla on päihdeongelma. L ...

Uutinen 11.11.2021

Parisuhteet tarvitsevat tukea: Yli puolet pariskunnista on harkinnut eroa lasten ollessa pieniä

Yli puolet pienten lasten vanhemmista on miettinyt eroa jossain kohtaa nykyistä parisuhdettaan. Erityisesti pienten lasten vanhempia kuormittav ...

Uutinen 25.10.2021

Toimeentulovaikeudet kuormittavat lapsiperheitä – raha-asioiden puheeksi ottaminen voi vahvistaa vanhemman kykyä pärjätä arjessa

Tulojen pienuus vaikuttaa arjen suunnitteluun ja valintoihin vauvaperheissä. Ensi- ja turvakotien liiton Stressistä säätelyyn -hankkeen tekem ...

Uutinen 22.10.2021

Ensi- ja turvakotien liiton suositukset vaativien ero- ja huoltoriitojen työkäytäntöjen kehittämiseksi

Vuosittain noin 40 000 lapsen vanhemmat eroavat. Suurin osa vanhemmista pystyy ottamaan lapsen edun huomioon sovinnollisesti, mutta noin 10 prosen ...

Uutinen 06.10.2021

Ensi- ja turvakotien liitto etsii väkivaltatyön kokemusasiantuntijaa ja toimistotyöntekijää Paikka auki -tehtävään

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perhe ...

Uutinen 30.09.2021

Lokakuun 1. päivänä liputetaan kansalaisvaikuttamisen ja Miina Sillanpää kunniaksi

Sisäministeriö suosittelee Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputusta 1.10.2021 jo kuudennen kerran. Miina Sillanpään ansiot yhtei ...

Uutinen 29.09.2021

Ensi- ja turvakotien liitto: Vauva- ja lapsiperheet eivät saa riittävästi apua

Ensi- ja turvakotien liitosta apua hakevien määrä on pysynyt ennätyksellinen korkeana. Apua hakee keskimäärin 2 000 henkilöä kuukaudessa. ...

Uutinen 27.09.2021

Ensi- ja turvakotien liitolle palkinto kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksesta

Kestävän kehityksen toimikunta palkitsi vuoden parhaat kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset. Ensi- ja turvakotien liiton sitoumus yhdist ...

Uutinen 21.09.2021

ETKL-akatemia on uusi verkkokoulutusalusta liiton teemoista

ETKL-akatemia on uusi verkkoulutusalusta erityisesti jäsenyhdistysten työntekijöiden käyttöön. Alustalta tulee löytymään monipuolista sis ...

Uutinen 01.09.2021

Päihteitä käyttävien äitien nimetön nettiryhmä on suositumpi kuin koskaan aikaisemmin

Kahdesti vuodessa toteutuva nimetön nettiryhmä tavoittaa erityisesti alkoholia runsaasti käyttäviä pienten lasten äitejä. Kevään 2021 ryh ...

Uutinen 25.08.2021

Väkivaltaa käyttävät hakevat apua yhä enemmän – lähes neljäsosa Ensi- ja turvakotien liiton avopalveluiden asiakkaista on väkivallan tekijöitä

23 prosenttia Ensi- ja turvakotien liiton avopalveluiden käyttäjistä on väkivallan tekijöitä. Tekijöiden auttaminen on erityisen tärkeää ...

Uutinen 24.08.2021

Koulutussarja sateenkaarevien perhe- ja läheissuhteiden tukemiseksi

Ensi- ja turvakotien liitto toteuttaa yhteistyössä Sateenkaariperheet ry:n Perhesuhdekeskuksen kanssa 4-osaisen koulutussarjan, joka on tarkoite ...

Uutinen 20.08.2021

Nimetön nettiryhmä päihteitä käyttäville äideille alkaa helmikuussa. Jaa verkostoissasi tietoa ryhmästä!

Päihteitä käyttäville äideille käynnistyy netissä toimiva keskusteluryhmä, jonka tavoitteena on auttaa äitejä vähentämään tai lopet ...

Uutinen 23.06.2021

Ruoka-avusta hyviä kokemuksia vauvaperheiltä

Korona-aika on merkinnyt monelle perheelle taloudellista niukkuutta ja lapselle lämpimän aterian menetystä. Itla, Venner, Ensi- ja turvakotien ...

Uutinen 18.06.2021

Pride viikolla liputamme moninaisten perheiden puolesta

Ensi- ja turvakotien liitto nostaa Pride -viikolla erityisesti sateenkaarevien perheiden mahdollisuutta yhdenvertaiseen kohteluun. Muodosta riippu ...

Uutinen 09.06.2021

Apua hakevien vauvaperheiden yhteydenotot kasvaneet Kymenlaaksossa

Koronaepidemia on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista ja on tärkeää, että apua saa riittävän ajoissa ja kynnys saada apua on mahdollisimm ...

Uutinen 04.06.2021

Tarja Filatov: Lämpimästi onnea Miinan syntymäpäiville!

Tarja Filatov Miina Sillanpään syntymäpäiväjuhlassa 4.6.2021 Helsingissä: Jokioisten kappeliseurakunnassa Sillanpään torpassa kesäkuun ...

Uutinen 03.06.2021

ETKL lausunto kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta

Ensi- ja turvakotien liiton lausunto kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta 3.6.2021. ETKL lausunto Kansallisen lapsistrategian ...

Uutinen 12.05.2021

Lapsiperheet ja sosiaaliturvauudistus

Lapset muodostavat noin viidenneksen Suomen väestöstä. Heillä on perus- ja ihmisoikeuksien perusteella yhtäläinen oikeus sosiaaliturvaan ja ...

Uutinen 10.05.2021

Luja-yhtiöt lahjoittavat miljoona euroa vaikeassa asemassa oleville lapsille ja nuorille

Luja-yhtiöt lahjoittavat yhteensä miljoona euroa pitkään tukemilleen tahoille, Aseman Lapset ry:lle, Ensi- ja turvakotien liitolle ja SOS-Laps ...

Uutinen 25.04.2021

Tarja Filatov valittiin Ensi- ja turvakotien liiton uudeksi puheenjohtajaksi

Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtajaksi on valittu kansanedustaja Tarja Filatov. Hän aloittaa tehtävän tilanteessa, jossa apua hakevia ...

Uutinen 20.04.2021

Vauvaperheiden yksinäisyys ja hätä näkyy yhteydenotoissa

Koronaepidemia on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista. Vanhempien uupumus näkyy kasvaneina yhteydenottoina nimettömään chattiin. Vanhemma ...

Uutinen 13.04.2021

Järjestöjen kannanotto: nuorten hyvinvointi vaatii hallitukselta kiireisiä toimenpiteitä

Nuoret ovat joutuneet koronakriisin maksajiksi. Merkkejä nuorten kasvavasta hädästä on nähty jo viime keväästä lähtien ja ne ovat käynee ...

Uutinen 25.03.2021

Turvakamu-sovellukselle vuoden 2020 Kellokas palkinto

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ja turvattomuuden kitkemiseksi Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen ...

Uutinen 22.03.2021

Vennerin ja ETKL:n Keittiökummi-kampanja luo huomisen hyvinvointia

Ensi-ja turvakotien liitto sekä ruokakasvatusyritys Venner käynnistävät yhteistyössä uuden auttamisen mallin: Keittiökummi-kampanjan. Kampa ...

Uutinen 19.03.2021

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä 1.10. vakiintuneeksi liputuspäiväksi

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä lisätään suomalaiseen kalenteriin liputuspäiviksi vuonna 2023. Päivän tarkoituksena on ...

Uutinen 08.03.2021

Väkivaltaa käyttäneet saavat apua avopalveluissa

Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyönavopalveluissa autetaan väkivallan kaikkia osapuolia kohti väkivallatonta ja turvallista elämää.  ...

Uutinen 08.03.2021

Koulutuspaketti naiserityisestä asunnottomuustyöstä

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä – hankkeessa on  tuotettu uusi koulutuspaketti, joka antaa ammattilaisille tietoja ja taitoja naisten ...

Uutinen 01.03.2021

Sopukan turvallisuutta parannettiin LähiTapiolan lahjoituksella

LähiTapiola Uusimaa lahjoitti yhdessä LähiTapiola Vahinkoyhtiön kanssa Ensi- ja turvakotien liitolle 50 000 euroa vuonna 2019. Lahjoitus oli t ...

Uutinen 25.02.2021

Lapsi saa apua väkivaltaan

Osa lapsista joutuu elämään väkivallan tai väkivallan uhan keskellä. He eivät voi itse vaikuttaa tilanteeseen. Väkivalta voi kohdistua lap ...

Uutinen 15.02.2021

Juuri avattu verkkopalvelu yhdistää auttamisen arjen ostotilanteisiin

Ensi- ja turvakotien liitto sekä suuri joukko muita suomalaisia avustusjärjestöjä on mukana poikkeuksellisen laajassa yhteistyössä, jonka ta ...

Uutinen 12.02.2021

Väkivaltatyön avopalvelut auttavat turvallisen elämän rakentamisessa

Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön avopalvelut auttavat väkivallattoman elämän rakentamisessa ja väkivaltakokemuksista selviytymisess ...

Uutinen 11.02.2021

Jokaiselle lapselle lounas -kampanja tavoitti arviolta 20 000 lasta

Keväällä 2020 koulut siirtyivät etäopetukseen koronapandemian vuoksi ja iso joukko lapsia jäi pois päiväkodista. Monelle lapselle tämä m ...

Uutinen 15.01.2021

Kirja keskusteluista miehen kanssa, jolla on lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus

Oulun ensi- ja turvakoti ry julkaisee kirjan keskusteluista miehen kanssa, jolla on lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus. Kirjan ”Mielihalu ja ...

Uutinen 16.12.2020

Väkivallan uhkaan saa apua myös jouluna

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten 19 turvakotia ovat auki myös jouluna. Lisäksi avopalvelut sekä chat auttavat lähisuhdeväkivalta ...

Uutinen 15.12.2020

Hyvä alku elämälle -kampanja tarjoaa tietoa pienten lasten hyvinvoinnista

Lapsen ensimmäiset elinvuodet odotusajasta alkaen ovat merkittävä ajanjakso, joka luo perustan lapsen fyysiselle, sosiaaliselle ja emotionaalis ...

Uutinen 26.11.2020

Anna jouluna Lapselle lounas

Lapselle lounas -kampanjassa toimitetaan perheille ruoka-apua. Marraskuun aikana olemme toimittaneet viikon ruokalaatikon 1050 perheelle eri puoli ...

Uutinen 18.11.2020

Päihteitä käyttävien äitien kuntoutusmäärät romahtivat

Päihteitä käyttävien äitien kuntoutus on laskenut romahdusmaisesti, mikä johtuu kuntien taloustilanteesta.  Ensi- ja turvakotien liiton ...

Uutinen 11.11.2020

Raskaudenaikainen masennus täytyy tunnistaa ja hoitaa

Äidin raskaudenaikainen mielenterveys on yhteydessä lapsen hyvinvointiin. Äitien mielenterveyden pulmat on tärkeä tunnistaa ja tarjota apua m ...

Uutinen 26.10.2020

Uusi väline huoltoriidasta kertomiseen lapsille

Lapsi voi elää huoltoriidan ja oikeusprosessin keskellä vuosia, mutta kukaan aikuinen ei välttämättä puhu lapsen kanssa riidasta ja sen rat ...

Uutinen 23.10.2020

Teemachat kahden kulttuurin välissä eläville nuorille

Osa suomalaisista lapsista ja nuorista elää samaan aikaan kahdessa hyvin erilaisessa kulttuurissa. He ovat maahanmuuttajavanhempien lapsia ja va ...

Uutinen 14.10.2020

Lunettelta hyväntekeväisyyskuukuppi: ”Yhdessä voimme muuttaa maailma kuppi kerrallaan”

Lunette Kuukautiskuppeja valmistava Lune Group Oy Ltd on tuonut markkinoille aurinkoisen keltaisen hyväntekeväisyyskuukupin, jolla tuetaan E ...

Uutinen 12.10.2020

Liiton palveluista jokainen saa apua

Ensi- ja turvakotien palveluissa jokainen saa apua. Liiton jäsenyhdistyksissä palvellaan apua tarvitsevia heidän alkuperästään, kansalaisuud ...

Uutinen 29.09.2020

Liput liehuvat Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi 1.10.

Useat järjestöt ja muut toimijat ovat jo perinteisesti nostaneet lipun salkoon 1.10. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Nyt ...

Uutinen 24.09.2020

Ensi- ja turvakotien liitossa ennätysmäärä avunhakijoita

Tänään 75 vuotta täyttävän Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten palveluissa on apua tarvitsevia perheitä enemmän kuin koskaan aik ...

Uutinen 23.09.2020

Lapsenhuoltolaki ei yksinään estä huoltoriitoja – vauvavaiheen ero on erityisen rankka

Uudistunut lapsenhuoltolaki ei yksinään riitä edistämään vanhempien välistä yhteistyötä tai ehkäisemään huoltoriitoja. Vastaajista ...

Uutinen 18.09.2020

Yhä useampi hakee apua lähisuhdeväkivaltaan chatissa

Avun hakeminen kotoa käsin on moninkertaistunut tänä vuonna. Chateista ja verkkopalveluista haetaan apua myös vakaviin tilanteisiin. Ensi- ja ...

Uutinen 16.09.2020

Chat auttaa, kun kotona on vaikeaa

Lasten ja nuorten chatissä voit jutella aikuisen kanssa arkisin klo 15-18.  Usein auttaa jo se, että juttelee aikuisen kanssa. Chatissä ei tar ...

Uutinen 27.08.2020

Turva10-verkkoperehdytys on avoin kaikille

Turva10 on turvallisuuden puheeksiottoväline ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja vanhempien kanssa. Perehdytykseen sisält ...

Uutinen 26.08.2020

Ensi- ja turvakotien liitto lisää apua lapsille ja nuorille

Ensi- ja turvakotien liito avaa uuden matalan kynnyksen chatin lapsille ja nuorille.  Chatissä vastaavat ero- ja väkivaltatyön ammattilaiset l ...

Uutinen 21.08.2020

Lapsi- ja perhejärjestöt: Lasten hyvinvointia on vahvistettava koronakriisin keskellä

Koronakriisin vaikutukset voivat ulottua jopa vuosikymmenien päähän, jos lapsinäkökulma unohdetaan ja leikataan lasten, nuorten ja perheide ...

Uutinen 20.08.2020

Äitien nimetön nettiryhmä alkaa syyskuussa 2020 - ilmoittaudu nyt!

Päihteitä käyttäville äideille käynnistyy netissä toimiva keskusteluryhmä, jonka tavoitteena on auttaa äitejä vähentämään tai lopet ...

Uutinen 17.08.2020

Vauvojen ja lasten hyvinvointi turvattava

Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous on vakavasti huolissaan vauvojen ja lasten edun sekä hyvinvoinnin toteutumisesta koronaepidemian aikana. ...

Uutinen 19.05.2020

Kysely: Osalla lapsiperheistä vaikeuksia selvitä koronan keskellä ja jatkossa

Poikkeusolot ja eristys ovat aiheuttaneet perheissä stressiä, väsymystä ja pelkoja, lisääntyneitä ongelmia ja riitoja parisuhteissa sekä t ...

Uutinen 04.05.2020

Kysely lapsiperheille koronan vaikutuksista

Ensi- ja turvakotien liitto selvittää koronakriisin vaikutuksia lapsiperheisiin. Verkkokyselyllä  selvitetään koronan aiheuttamia ongelmia j ...

Uutinen 28.04.2020

Päihteidenkäyttö perheissä huolestuttaa järjestöjä: Perheitä autettava nyt – kuntia voi uhata kallis jälkipyykki

Päihteidenkäyttö perheissä huolestuttaa apua tarjoavia järjestöjä. Lisääntynyt avuntarve näkyy jo nyt A-klinikkasäätiön ja Ensi- ja ...

Uutinen 24.04.2020

Uberin kampanjassa lahjoitetaan matkoja apua tarvitseville

Kuljetuksia välittävä Uber on osana maailmanlaajuista kampanjaansa lahjoittanut 500 matkaa avun tarpeessa oleville ihmisille koronapandemian ai ...

Uutinen 24.04.2020

Alkolta lahjoitus Jokaiselle lapselle lounas -kampanjaan

Poikkeustilan alussa käynnistynyt Jokaiselle lapselle lounas -kampanja on toimittanut tuhansia ruokakasseja vähävaraisille lapsille. Kampanja s ...

Uutinen 21.04.2020

Lapsi- ja perhejärjestöjen huomioita lisätalousarvioon: Perheiden hyvinvointi ja tuen tarpeet koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Poikkeustilanne on aiheuttanut perheissä huolta toimeentulosta,  perhesuhteista ja arjessa selviytymisestä. Kuntien palvelut vaikuttavat täll ...

Uutinen 17.04.2020

Koronakriisi uhkaa vähävaraisten lapsiperheiden arkea – kampanja haastaa yritykset auttamaan

Jokaiselle lapselle lounas -kampanja on toimittanut jo lähes 3000 ruokakassia kriisiolosuhteista kärsiville vähävaraisille lapsiperheille ymp ...

Uutinen 14.04.2020

Turvakodeissa normaali pääsiäinen, apua haetaan nyt avopalveluista

Poikkeusolot eivät näkyneet pääsiäisen aikaan turvakodeissa, mutta väkivaltaa kokeneet hakevat apua huomattavasti aiempaa enemmän avopalvel ...

Uutinen 09.04.2020

Perheiden tuki pitää pystyä turvaamaan poikkeusoloissa

Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut poikkeustilan aikana, kun yhteydet tukea tarvitseviin perheisiin ovat heikentyneet. Perheissä ei ku ...

Uutinen 08.04.2020

Väkivaltaan löytyy myös poikkeusoloissa apua

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten turvakodit auttavat lähisuhdeväkivaltaa kokeneita myös pääsiäisenä. Väkivalta tulee harvoin ...

Uutinen 06.04.2020

Perherauhan julistus haastaa ihmiset välittämään läheisistään

Monissa perheissä jännitteet uhkaavat purkautua koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Ensi- ja turvakotien liitto on muk ...

Uutinen 02.04.2020

Perheiden auttaminen verkossa moninkertaistunut

Perheet hakevat nyt vaikeuksiin apua verkon välityksellä. Ensi- ja turvakotien liitto on tehostanut verkkoauttamista ja apua on tarjottu yhä en ...

Uutinen 25.03.2020

Jokaiselle lapselle lounas -kampanja

Perjantaina 20.3. käynnistettiin Jokaiselle lapselle lounas -kampanja. Kampanjassa toimitetaan ruokakasseja vähävaraisille lapsille poikkeustil ...

Uutinen 20.03.2020

Lapsilla on oikeus suojeluun ja huolenpitoon poikkeusoloissakin

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot uhkaavat pahentaa lasten ja perheiden tilannetta, kun tuen tarve kasvaa ja samalla monet palvelut sulkevat ...

Uutinen 20.03.2020

Jokaiselle lapselle lounas -kampanja alkaa toimittaa ruokakasseja vähävaraisille perheille

Koulujen siirtyminen etäopetukseen ja ison joukon lapsia jääminen pois päiväkodeista merkitsee monelle lapselle sitä, että he menettävät ...

Uutinen 13.03.2020

Koronaviruksen aiheuttamat muutokset Ensi- ja turvakotien liiton toiminnassa

Ensi- ja turvakotien liitto tekee muutoksia toimintaansa estääkseen koronaviruksen leviämistä. Toimintaa rajoitetaan ajalla 16.3-31.4.2020 ja ...

Uutinen 24.02.2020

Turvakamu lisää lasten turvallisuutta

Lasten ja nuorten turvaksi on luotu uusi sovellus. Turvakamu kulkee taskussa silloinkin, kun kotona pelottaa. Sovellus tarjoaa tietoa ja turvaa om ...

Uutinen 12.02.2020

Ystävällä iso merkitys väkivallasta irrottautumisessa

Nuoret kertovat kokemastaan väkivallasta yleensä ensimmäisenä ystävälle. Seurustelusuhteessa koetusta väkivallasta kertomisen kynnys on kor ...

Uutinen 17.01.2020

Eronneiden vanhempien näkemyksiä uudesta Lapsenhuoltolaista kerätään kyselyllä

Uusi Lapsenhuoltolaki astui voimaan 1.12.2019. Lain tavoitteena on edistää vanhempien välistä yhteistyötä sekä parantaa lapsen oikeuksien t ...

Uutinen 15.01.2020

Äitien nettiryhmä alkaa helmikuussa

Päihteitä käyttäville äideille käynnistyy netissä toimiva keskusteluryhmä, jonka tavoitteena on auttaa äitejä vähentämään tai lopet ...

Uutinen 09.01.2020

Hyvä teko lapselle -palkinto Sixten Korkmanille

Ensi- ja turvakotien liitto on myöntänyt Hyvä teko lapselle 2019 -palkinnon valtiotieteen tohtori Sixten Korkmanille. Hän on merkittävänä y ...

Uutinen 18.12.2019

Turvakotien lapsia ja aikuisia muistetaan erityisellä tavalla joulun aikaan

Turvakodissa jouluaan viettäville lapsille annetaan Pentikin lahjoittama pupu sekä Tallukka tulee turvakotiin -satukirja väkivaltakokemuksen k ...

Uutinen 16.12.2019

Uutta: Kaksi kotia -sovellus kahden kodin arkeen.

Ensi- ja turvakotien liiton uusi sovellus tarjoaa työkalut arjen hallintaan, kun lapsen elämä jakautuu kahteen kotiin. Eronneen perheet tarvits ...

Uutinen 09.12.2019

Kysely nuorille: Nuorten kohtaama seurusteluväkivalta on monimuotoista ja vakavaa

Nimettömään verkkokyselyyn vastanneet nuoret kuvaavat monenlaisia väkivallan kokemuksia seurustelusuhteissaan. Ensi- ja turvakotien liitto on ...

Uutinen 29.11.2019

LähiTapiolalta mittava panostus perheitä auttavaan työhön

Keskinäinen vakuutusyhtiö LähiTapiola Uusimaa jakoi torstaina pääkonttorissaan Porvoossa ensimmäiset lahjoitukset vuonna 2018 perustamastaan ...

Uutinen 27.11.2019

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma Euroopassa

Naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta ovat vakavia ongelmia Euroopan unionissa. Helsingissä järjestetyssä konferenssissa arvoitiin p ...

Uutinen 27.11.2019

STB conference declaration to the Finnish and Croatian EU-presidencies

The Treaty of European Union (TEU) affirms gender equality and non-discrimination as fundamental principles (Article 2). Combating gender-based vi ...

Uutinen 25.11.2019

Euroopan väkivaltatilannetta arvioidaan Helsingissä

Naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta ovat vakavia ongelmia Euroopan unionissa. Helsingissä 26.-27.11. järjestettävässä Stop the b ...

Uutinen 19.11.2019

Liian moni ei kerro lähisuhdeväkivallasta kenellekään

Ensi- ja turvakotien liitto on tehnyt perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaista työtä 40 vuotta yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Tänä aikana ...

Uutinen 11.11.2019

Saan olla minä -kampanjassa näytetään, että lapsella on oikeus olla oma itsensä

Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuoden kampanjalla halutaan herättää myös aikuisia pohtimaan suhdettaan erilaisuuteen. Ensi viikolla lä ...

Uutinen 07.11.2019

Vanhempien vaikeat lapsuudenkokemukset periytyvät vauvalle

Vaikeat lapsuudenkokemukset voi tahtomattaan siirtää omalle vauvalle. Jo odotusaikana pitäisi tunnistaa sellaiset vauvaa odottavat äidit ja is ...

Uutinen 04.11.2019

Uusi esite: Lapsuuden kokemuksilla on väliä

Jos lapsuuteen on kuulunut paljon vaikeita kokemuksia, vanhempana toimiminen voi olla vaikeaa. Pahan olon taustalla voi olla lapsuudessa koettu ka ...

Uutinen 22.10.2019

Riitta Särkelä valittu Hyvinvointiala HALI ry:n varapuheenjohtajaksi

Hyvinvointiala HALI ry:n  hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2020 on valittu Pihlajalinna Oyj:n toimitusjohtaja Joni Aaltonen. Varapuh ...

Uutinen 01.10.2019

Vangin perheen polku -työkalun avulla tuetaan vankien perheitä

Työkalu kuvaa perheellisen rikoksentekijän rikoksentekoon ja rangaistuksen suorittamiseen liittyviä vaiheita. Sillä voi auttaa lasta ja aikuis ...

Uutinen 30.09.2019

Vauvan turvakortti – väline vauvaperheiden kanssa työskentelyyn

Vauvan turvakortin avulla keskustelet luontevasti kaikkien vanhempien kanssa vauvan tarpeista. Kortin esimerkkien avulla on helppo nostaa esiin mi ...

Uutinen 23.09.2019

”Kotona opetettiin, että elämä on kovaa” – Sinä voit muuttaa tarinaa

Lapsiperheiden elämäntarinat ovat usein rankkoja. Vauvaperheen arkea varjostaa vauvan univaikeudet tai vanhemman yksinäisyys. Vanhemman jaksami ...

Uutinen 16.09.2019

Vantaan turvakoti saa uudet tilat

Väkivaltaa kokeneiden avun saanti paranee, kun Vantaa turvakoti ry muuttaa uusiin tiloihin. Nyt avattavaan turvakotiin tulee lisää paikkoja mik ...

Uutinen 11.09.2019

Ensi- ja turvakodeissa tunnistetaan naisten erityiset tarpeet asunnottomuudessa

Taloudelliset vaikeudet, väkivaltaisesta parisuhteesta irtautuminen sekä päihteiden käyttö, listasivat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdi ...

Uutinen 29.08.2019

Kouvolassa avattu uusi päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

Kesällä toimintansa käynnistänyt palvelu on erikoistunut päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Vauvat ja van ...

Uutinen 28.08.2019

Äitien nimetön nettiryhmä alkaa syyskuussa

Päihteitä käyttäville äideille käynnistyy netissä toimiva keskusteluryhmä, jonka tavoitteena on auttaa äitejä vähentämään tai lopet ...

Uutinen 28.08.2019

Lausunto lastensuojelulain muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta ja laiksi lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voima ...

Uutinen 21.08.2019

Väkivaltatyön foorumin kannanotto: Perhe- ja lähisuhdeväkivalta koskettaa kaikkia

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on Suomessa erittäin yleistä. Tutkimusten mukaan joka kolmas nainen tai tyttö joutuu lähisuhteissaan väkivalla ...

Uutinen 21.08.2019

Pirkanmaalla lähisuhdeväkivaltaa kokeneet saavat monipuolisesti apua

Tampereen kahdessa turvakodissa ja sen avopalveluissa autettiin viime vuonna 758 väkivaltaa kokenutta. Lapsia apua saaneiden joukossa oli 348. L ...

Uutinen 20.08.2019

Lahdessa avataan uusi päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

Pidä kiinni -avopalveluyksikkö on erikoistunut päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Vanhempi ja vauva käy ...

Uutinen 27.06.2019

Turvassa -hanke kehittää käytäntöjä vaativiin huolto- ja tapaamisriitoihin

Apua lapsille, vanhemmille ja läheisille vaativissa erotilanteissa Vuosittain noin 40 000 lapsen vanhemmat eroavat. Suurin osa vanhemmista pys ...

Uutinen 19.06.2019

Haemme monikulttuurisia perheitä valokuvauksiin

Tarvitsemme valokuvia monikulttuurisista perheistä Ensi- ja turvakotien liiton työstä kertoviin julkaisuihin, raportteihin, esitteisiin, Enska ...

Uutinen 06.06.2019

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.2019

Sisäministeriön suosituksesta liputetaan jo neljännen kerran Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Miina Sillanpään Seuran ...

Uutinen 22.05.2019

Puhu turvallisuudesta lapsen ja nuoren kanssa – Turva10 kysymykset apunasi

Turva10 tukee keskustelua silloin, kun lapsi ja työntekijä puhuvat turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksista. Turva10 on väline kaikille la ...

Uutinen 22.05.2019

Vangin lapset kannattaa huomioida

Suomessa arvioidaan olevan 8 000-10 000 alaikäistä lasta ja nuorta, joiden vanhempi on vankilassa. Ensi- ja turvakotien liiton toteuttamassa han ...

Uutinen 20.05.2019

Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous 19.5.2019 vaatii: Tulevalla hallituskaudella investoitava lapsiin ja tartuttava ylisukupolviseen syrjäytymiseen

Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous vaatii tulevaa hallitusta investoimaan lapsiin ja lapsiperheisiin. Vaikka suurin osa lapsista ja perheist ...

Uutinen 20.05.2019

Ensi- ja turvakotien liiton hallitukseen uusia jäseniä

Ensi- ja turvakotien liiton hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Iida Partanen Lahden ensi- ja turvakoti ry:stä ja Heidi Nevalainen Kymenlaa ...

Uutinen 09.05.2019

Lapsi- ja perhejärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet

Lapsi- ja perhejärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että hallitus: Toteuttaa parlamentaarisest ...

Uutinen 06.05.2019

Hyvä kasvaa kasvattamalla

Hyvä kasvaa – kannustavan kasvatuksen kampanja tarjoaa tietoa, vertaiskokemuksia ja tukea kampanjaviikolla 6.–10.5.2019. Kampanjan takana o ...

Uutinen 25.04.2019

EU -vaaleissa pitää huomioida lasten ja perheiden hyvinvointi

Suomen kansallinen intressi on vauras ja vakaa Eurooppa. Se rakentuu lasten terveydestä, turvallisuudesta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Lap ...

Uutinen 25.04.2019

Liitto Eurochildin jäseneksi

Ensi- ja turvakotien liitton hyväsyttiin Eurochildin jäseneksi Brysselissä pidetyssä yleiskokouksessa huhtikuussa 2019. Eurochild on lasten- j ...

Uutinen 25.03.2019

Kannanotto: Suomeen tarvitaan suunnitelma lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjuntaan

Seuraavalla hallituskaudella tulee laatia kansallinen toimeenpanosuunnitelma Lanzaroten sopimukselle, jolla torjutaan lasten seksuaalista rii ...

Uutinen 21.03.2019

Uusi käsikirja yhteistyövanhemmuuden tukemiseen

Ero on aina kriisitilanne eroaville, mutta myös perheen lapsille. Lasten tarpeet ja näkökulma jäävät liian usein erotilanteissa vanhempien k ...

Uutinen 14.03.2019

Uudet asiantuntijat aloittavat työnsä liitossa

Maaret Parviainen Lapsityön asiantuntijaksi on valittu sosionomi Maaret Parviainen. Maaret on aiemmin työskennellyt Lahden ensi- ja turv ...

Uutinen 08.03.2019

Seksuaalinen väkivalta parisuhteissa jää piiloon

Valtaosa lähisuhdeväkivaltaan apua hakevista aikuisista on naisia. Turvakotiin tulleista naisista jopa joka viides on kokenut seksuaalista väki ...

Uutinen 21.02.2019

Lapsiväen KarneVAALIT 19.3.: Avoin tapahtuma lapsiperheille ja vaalipaneeli. Tule tapaamaan ehdokkaita ja keskustelemaan lapsiperheitä askarruttavista asioista.

Aika: 19.3.2019 kello 13-16.30 Paikka: Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki Tule tapaamaan eduskuntavaaliehdokkaita ja keskustele ...

Uutinen 08.02.2019

Naistenviikko -kampanjalla tehdään turvallisempaa Suomea naisille

Naistenviikon toiveikkaalla kampanjalla kerromme naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja keräämme varoja, jotta voimme jatkaa määrätietoista j ...

Uutinen 07.02.2019

Kysely: Miten sinä selvisit väkivallasta? -vastaa verkossa

Keräämme tietoa siitä, mikä auttaa väkivallasta toipumisessa. Väkivallasta selviytyminen edellyttää usein hiljaisuuden rikkomista. Kene ...

Uutinen 23.01.2019

Lähes joka kolmas on kokenut turvattomuutta lapsuudessaan

Ensi- ja turvakotien liiton teettämässä kyselyssä 25 % suomalaisista kertoo, että heidän lapsuuden perheessään turvallisuuden tunne vaihte ...

Uutinen 22.01.2019

Näillä päätöksillä tuet kahden kodin lapsia

Etuuksien ja palveluiden jakaantuminen molemmille vanhemmille on turvattava Lapsen oikeus taloudelliseen turvaan tulee suojata mahdollistamalla ...

Uutinen 18.01.2019

Nettiryhmä päihteitä käyttäville äideille alkaa helmikuussa

Päihteitä käyttäville äideille käynnistyy netissä toimiva keskusteluryhmä, jonka tavoitteena on auttaa äitejä vähentämään tai lopet ...

Uutinen 16.01.2019

Hyvä teko lapselle -palkinto FinnBrain tutkijoille

Ensi- ja turvakotien liitto on myöntänyt vuoden 2018 Hyvä teko lapselle -palkinnon FinnBrain- tutkimusryhmälle. Ryhmä tutkii raskauden ja lap ...

Uutinen 09.01.2019

Kuka tahansa äiti -valokuvanäyttely kertoo synnytysmasennuksesta ja, että siitä toipuu

Synnytysmasennuksesta kertova valokuvanäyttelyn äidit haluavat kertovat oman tarinansa äitiydestä. Valokuvanäyttely tekee näkyväksi synnyty ...

Uutinen 21.12.2018

Kiitos lahjoituksista!

Kiitos kaikille tänä vuonna toimintaamme tukeneille lahjoittajille. Olemme saaneet useita raha ja tavaralahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ...

Uutinen 17.12.2018

Luja-yhtiöt rakentaa liiton kanssa uudenlaista arkea vaikeuksissa oleville perheille

Luja-yhtiöt tukee Ensi- ja turvakotien liiton koulutus- ja kuntoutuskeskus Sopukan kunnostusta. Tuen avulla vakavissa vaikeuksissa olevat perheet ...

Uutinen 17.12.2018

Turvakodit ja nollalinja palvelevat vuodenvaihteen juhlapyhinä

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneille suunnatut Nollalinja-puhelinpalvelu ja turvakodit palvelevat ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. My ...

Uutinen 12.12.2018

Lähisuhdeväkivallan sovittelussa vakavia riskejä uhrin kannalta – järjestöt jättivät kannanoton Saarikolle

Yhdeksän järjestöä jätti kannanoton lähisuhdeväkivallan sovitteluun perhe- ja peruspalveluministeri Annikka Saarikolle keskiviikkona 12.1 ...

Uutinen 05.12.2018

Ostamalla Kalevala Korun verkkokaupasta tuet Ensi- ja turvakotien liiton toimintaa

Tänä jouluna voit tukea Ensi-ja turvakotien liiton toimintaa ostamalla Kalevala Korun  korulahjat verkkokaupasta ja lisäämällä tilaukseesi ...

Uutinen 30.11.2018

Lasten Päivän Säätiö lahjoitti 4,5 miljoonaa euroa lastensuojelutyöhön

Historiansa aikana Linnanmäkeä ylläpitävä Lasten Päivän Säätiö on jakanut yli 100 miljoonaa euroa lastensuojelutyölle. Ensi- ja turvako ...

Uutinen 20.11.2018

Heikoimmassa asemassa olevien ja pienten lasten kuulemista on edistettävä

Lapsen oikeus tulla kuulluksi on yksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kulmakivistä. Osallisuus kasautuu liian usein niille lapsille, jotka ovat ...

Uutinen 19.11.2018

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa tapahtuu myös parisuhteissa

Vaatiminen, painostaminen tai pakottaminen sellaiseen seksiin, jota toinen ei halua, on väkivaltaa. Muut väkivallan muodot tunnistetaan yhä par ...

Uutinen 15.11.2018

Vauvaperheet ovat monenlaisia – tärkeintä on kuulla ja nähdä perheen omat tarpeet

Vauvaperheiden pulmat ja haasteet ovat samankaltaisia, vaikka perheet ovat erilaisia. Perheiden moninaisuus on nykypäivää. Perheen muoto voi po ...

Uutinen 13.11.2018

Lapsen oikeuksien viikolla kouluissa harjoitellaan osallisuutta

Toiminnallista Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään ensimmäistä kertaa kouluissa ympäri Suomen 19. -23.11. Viikon tavoitteena on edistää lap ...

Uutinen 02.11.2018

Erotilanne on vaarallinen, jos perheessä on ollut väkivaltaa

Tiedämme, että perheissä, joissa on ollut väkivaltaa, erotilanteessa väkivallan riski kasvaa ja uhka voi kohdistua puolison lisäksi myös la ...

Uutinen 31.10.2018

Erityislapsiperheissä vanhemmat ovat usein voimavarojensa äärirajoilla

Suomessa elää kymmeniä tuhansia erityislapsiperheitä. Lapsella voi olla esimerkiksi eriasteinen kehitysvamma, neuropsykiatrinen häiriö, aist ...

Uutinen 29.10.2018

Kanta-Hämeen perhetyö ry otti käyttöön Sosiaalihuollon arkiston

Ensi- ja  turvakotien liiton jäsenyhdistys Kanta-Hämeen perhetyö on ottanut käyttöön Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston. Yhdistys on en ...

Uutinen 17.10.2018

”Tää on yhteinen asia” #kaksikotia2018 haaste käynnistyi

Monen lapsen arki jakautuu kahteen  kotiin vanhempien eron myötä. Lapsen elämää helpottaa vanhempien välinen toimiva yhteistyö sekä vanhe ...

Uutinen 14.09.2018

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.

Sisäministeriö suosittelee liputusta jälleen 1.10.2018 jo kolmantena vuonna peräkkäin Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaks ...

Uutinen 07.09.2018

Nordic women against violence network: Gender based violence must be taken seriously

Nordic women against violence demand that talking about gender perspective is kept legitimate and gender based violence is taken seriously. We are ...

Uutinen 29.08.2018

Lapsen oikeuksille oma liputuspäivä

Suomalainen kalenteri uudistuu jälleen vuonna 2020. Lapsen oikeuksien päivä katsotaan vuodesta 2020 lukien vakiintuneeksi liputuspäiväksi, mi ...

Uutinen 27.08.2018

Vauvaa odottavat perheet kuntoutuvat päihdeongelmista

Vakavasti päihdeongelmaiset perheet tarvitsevat tiivistä tukea. Päihdekuntoutus yhdistettynä vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen o ...

Uutinen 24.08.2018

Nimetön nettiryhmä päihteitä käyttäville äideille alkaa syyskuussa. Tule mukaan tai jaa verkostoissasi tietoa ryhmästä!

Päihteitä käyttäville äideille käynnistyy netissä toimiva keskusteluryhmä, jonka tavoitteena on auttaa äitejä vähentämään tai lopet ...

Uutinen 20.08.2018

Henkisestä väkivallasta toipunut kääntää kokemansa toisten hyväksi

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksessä koottiin vertaisryhmä henkistä väkivaltaa kokeneista naisista, jotka auttoivat toisiaan toipuma ...

Uutinen 16.08.2018

Nuorten väkivaltafoorumi: olkaa aikuiset luottamuksen arvoisia

Väkivaltaa kokeneet nuoret toivovat, että heitä auttavat ammattilaiset olisivat luottamuksen arvoisia. Jos nuori uskaltaa kertoa kokemastaan, a ...

Uutinen 18.06.2018

Turvakoti aukeaa Hämeenlinnassa

Väkivaltaa kokeneiden avun saanti paranee, kun Hämeenlinnan avataan uusi turvakoti juhannusviikolla. Hämeenlinnan turvakodin ylläpidosta vasta ...

Uutinen 15.06.2018

Kätketyt äänet – kampanjapäivä ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua vastaan

Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista kampanjapäivää vietetään jälleen 15.6. Tämän vuoden ...

Uutinen 13.06.2018

SuomiAreena: Unohtuuko lapsen hätä? – lapsi turvassa kriisitilanteessa

Ensi- ja turvakotien liiton ja Pelastakaa Lapset ry:n yhdessä järjestämässä SuomiAreenan paneelissa teemana on lapsen turvallisuus kriis ...

Uutinen 12.06.2018

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin uuden kiinteistön rakentaminen käynnistyy

Havainnekuva Keski-Suomen ensi- ja turvakodin uudesta rakennuksesta Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry ja Peab Oy ovat allekirjoittaneet urakk ...

Uutinen 08.06.2018

Asunnottomuus kääntynyt laskuun – naisten suhteellinen osuus kasvaa

Asunnottomien määrä on Suomessa kääntynyt laskuun, mutta naisten osuus asunnottomista kasvanut. Asunnottomistamme on tällä hetkellä naisia ...

Uutinen 07.06.2018

Huvittelemalla Linnanmäellä tuet lastensuojelutyötä – Iloisen hyväntekijän päivänä 12.6. perustajajärjestöt esillä

Linnanmäen omistaa Lasten Päivän Säätiö, jonka ovat perustaneet kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin L ...

Uutinen 28.05.2018

Järjestöt: Naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan lopettamiseksi resurssit Suomessa edelleen riittämättömiä

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan lopettamiseksi on tehty paljon toimenpiteitä, mutta resurssit eivät ole riittäviä. Tämä ...

Uutinen 25.05.2018

Lapsikaappauksia eniten länsimaihin

Kaapatun lapsen nimi on useammin Matts tai Marika kuin Ahmed tai Fatima Yleinen mielikuva lapsikaappauksista on pohjoisafrikkalainen isä, joka ...

Uutinen 24.05.2018

Miehet hakevat apua vaikeuksiin yhä enemmän

Miesten kynnys hakeutua auttamispalveluihin on madaltunut vajaassa kymmenessä vuodessa. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten palveluissa ...

Uutinen 15.05.2018

Järjestöjen vaatimus seuraavalle hallitukselle: Joustavampi perhevapaamalli

Palkansaajakeskusjärjestöt ja lapsi- ja perhejärjestöt vaativat perhevapaauudistuksen käynnistämistä seuraavalla hallituskaudella. Uudistus ...

Uutinen 09.05.2018

Sata vesivärityötä Suomen kunniaksi

Raahelainen seikkailija Noora Sassali, 24, kiersi kotimaata maalaten maisemia ja tunnelmia sadalta eri paikkakunnalta. Satavuotiaan Suomen kunniak ...

Uutinen 27.04.2018

Riitta Särkelä Itlan hallitukseen

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunta nimitti ensimmäistä kertaa jäsenet Itlan hallitukseen. Ensi- ja turvakotien lii ...

Uutinen 23.04.2018

Ensi- ja turvakotien liitosta apua hakeneita ennätysmäärä

Ensi- ja turvakotien liitossa haki viime vuonna apua yli 12 000 vaikeassa elämäntilanteessa olevaa ihmistä. Luku kasvoi edellisestä vuodesta ...

Uutinen 23.04.2018

Kansanedustaja Tuula Haatainen jatkaa Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja

Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Tuula Haatainen Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:stä Helsingistä. ...

Uutinen 18.04.2018

Susanna Huovisesta Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja

Susanna Huovinen Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtajaksi on valittu kansanedustaja Susanna Huovinen. Hän on koulutukselt ...

Uutinen 11.04.2018

Uusi tukikanava aukeni – chat tavoittaa eroavat vanhemmat matalalla kynnyksellä

Verkossa tarjottava tuki on nykypäivää myös eroauttamisessa. Ensi- ja turvakotien liitto haluaa madaltaa avun hakemisen kynnystä erotilantees ...

Uutinen 03.04.2018

Espooseen avataan Turvakoti Pellas

Pääkaupungin turvakoti ry avaa uuden turvakodin Espooseen osoitteeseen Kuninkaantie 40. Palvelu parantaa merkittävästi Uudenmaan turvakotien r ...

Uutinen 14.02.2018

Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia

Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että Suomeen laaditaan kansallinen lapsistrategia ohjaamaan lapsi- ja perhepolitiikkaa. Suomeen tarvitaan ...

Uutinen 23.01.2018

Ikääntyneiden taloudellista hyväksikäyttöä ja kaltoinkohtelua koskevien soittojen määrä kaksinkertaistui v. 2017

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n auttavaan puhelimeen (Suvanto-linja ja lakineuvonta) tulleiden soittojen määrä kaksinkertaistui ...

Uutinen 11.01.2018

Hyvä teko lapselle -palkinto muusikko Dilemmalle

Ensi- ja turvakotien liitto on myöntänyt vuoden 2017 Hyvä teko lapselle- tunnustuspalkinnon hiphop -artisti Dilemmalle. Hän on nostanut perhev ...

Uutinen 14.12.2017

Turvakodit ja Nollalinja-puhelinpalvelu auttavat myös jouluna

Turvakodit ja Nollalinja-puhelinpalvelu päivystävät ympäri vuorokauden ja auttavat perheissä sekä lähisuhteissa väkivaltaa kokeneita myös ...

Uutinen 27.11.2017

Vuoden vapaaehtoistekona 2017 kesäkampanja perheiden hyväksi

Ensi- ja turvakotien liiton Vapaaehtoisteko 2017 palkittiin 25.11. Vapaaehtoisten kiittämistilaisuudessa. Palkinnon sai Kanta-Hämeen perhetyö r ...

Uutinen 23.11.2017

Neljä uutta turvakotia avataan kipeään tarpeeseen

Vuoden 2018 aikana avataan neljä uutta turvakotia ympäri Suomea. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan kriisiapua antavat turvakodit avataan Espooseen ...

Uutinen 20.11.2017

Lapsiperheen arki vastaanottokeskuksessa on haastavaa

Vastaanottokeskusten koko, sijainti ja ylläpitäjä vaihtelevat. Keskusten asukasmäärät ovat usein suuria ja henkilöstöresurssit tiukat, eiv ...

Uutinen 24.10.2017

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisu –hanke haluaa pysäyttää väkivallan kierteen

Kaltoinkohtelun ja kaiken tyyppisen väkivallan on todettu lukuisissa tutkimuksissa periytyvän sukupolvittain. Uusi hanke etsii ratkaisuja väkiv ...

Uutinen 16.10.2017

Hyväntekeväisyyskonsertti tyttöjen kokeman seurusteluväkivallan katkaisemiseksi

AINA TURVASSA – RAKKAUDESSA Hyväntekeväisyyskonsertti tyttöjen kokeman seurusteluväkivallan katkaisemiseksi. Sopraano Mia Huhta Pianist ...

Uutinen 29.09.2017

Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä järjestetään ensimmäisen kerran verkossa

Vanhemman neuvo ®-vertaistukiryhmä auttaa vanhemmuudessa eron jälkeen Vanhempien ero muuttaa lapsiperheen elämää. Eron jälkeen vanhempie ...

Uutinen 07.09.2017

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.2017

Kuva: Miina Sillanpään säätiö Sisäministeriö suosittelee liputusta 1.10.2017 Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi ...

Uutinen 07.09.2017

Valoa, ei väkivaltaa -kampanja nostaa esiin myös lapsen

Helsingin Kampin Narinkkatorin tapahtumassa 2016 järjestettiin Silent Witness -näyttely. Näyttelyn naishahmot pystyttiin edellisenä vuonn ...

Uutinen 29.08.2017

Väkivaltatyön foorumi – merkittävin ajankohtaisseminaari väkivallan teemoista

Väkivaltatyön foorumi 30.-31.8. kokoaa tänä vuonna 220 ammattilaista ympäri Suomea Liikuntakeskus Pajulahteen, Lahteen. 18. kerran järjestet ...

Uutinen 23.08.2017

Järjestöt: Suomi menee alta riman vastauksessaan YK:n ihmisoikeusneuvostolle – hallituksen puheet ja teot ristiriidassa

Suomen ihmisoikeuspolitiikka on menossa huolestuttavaan suuntaan, varoittaa laaja joukko ihmisoikeustyötä tekeviä järjestöjä. Suomi aikoo hy ...

Uutinen 20.06.2017

Älä epäröi hakea apua väkivaltaan

Ensi- ja turvakotien liiton turvakodit ovat auki ympäri vuorokauden ja auttavat perheväkivaltaa kokeneita myös juhannuksena ja loma-aikaan. Tur ...

Uutinen 26.05.2017

Yritykset yhteistalkoissa vaikeuksissa olevien lapsiperheiden hyväksi

Apua tarvitseville perheille kuntoutuskursseille ja muuhun toimintaan tilat tarjoava Ensi- ja turvakotien liiton Koulutuskeskus Sopukka saa talkoo ...

Uutinen 22.05.2017

Lapsi- ja perhejärjestöt: Ensin sote-uudistus, sitten vasta valinnanvapausuudistus

Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että sote-uudistus toteutetaan ensin ja valinnanvapauslain valmistelua jatketaan. Valinnanvapausuudistus ...

Uutinen 17.05.2017

Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä pontevammin

Lapsiperheköyhyyttä tulee vähentää nykyistä tavoitteellisemmin. Myös sen seurausten lieventämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. ...

Uutinen 10.05.2017

Turvakotiin pääsy helpottuu Helsingissä

Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakodista sai viime vuonna apua yli  350 perhe- tai lähisuhdeväkivallan uhria. Viime vuonna pelkästään Pä ...

Uutinen 03.05.2017

Laukkupörssillä varoja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen

Pääkaupunkiseudulla toimivat kymmenen Zonta-kerhoa järjestivät käytettyjen, hyväkuntoisten käsilaukkujen keräyksen keväällä 2017. Lauku ...

Uutinen 26.04.2017

Päihteitä käyttävien odottavien äitien kuntoutukseen rahaa kehysriihessä

Hallitus osoitti kehysriihessä päihdeongelmaisten odottavien äitien ympärivuorokautiseen ensikotikuntoutukseen rahoituksen vuosiksi 2018-2019 ...

Uutinen 24.04.2017

Ensi- ja turvakotien liitto: Neuvoloiden yhtiöittäminen virheratkaisu

Ensi- ja turvakotien liitto kantaa erityisesti huolta äitiys- ja lastenneuvoloiden tulevaisuudesta. Liitto pitää vastuuttomana sitä, että hal ...

Uutinen 24.04.2017

Seija Lintu valittiin uutena Ensi- ja turvakotien liiton hallitukseen

Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Tuula Haatainen Helsingistä. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Seija Lin ...

Uutinen 20.04.2017

Leikkipäivän tapahtumat jäsenyhdistyksissä

Leikkipäivä haastaa kaikki aikuiset kohtaamaan lähiyhteisönsä lapset ja kutsumaan heidät leikkiin. Tänä vuonna Leikkipäivää juhl ...

Uutinen 15.04.2017

Sisu not Silence -hyväntekeväisyyskonsertti 12.5.

Äitienpäivän viikonloppuna Aleksanterin teatterissa Helsingissä pe 12.5. järjestetään väkivallan vastainen Sisu not Silence -tapahtuma. La ...

Uutinen 30.03.2017

Maakuntien ja järjestöjen yhteistyö turvattava sote-uudistuksessa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tärkeää merkitystä ja roolia ei ole otettu riittävästi huomioon uudistettavissa maakuntalaissa ja sote-lai ...

Uutinen 28.03.2017

Seurusteluväkivalta jää helposti piiloon

Kokemattomille nuorille voi ystävyyden ja seurustelun pelisäännöt olla epäselviä ja kumppanin mustasukkaisuus tai omistushaluisuus saatetaan ...

Uutinen 20.03.2017

Laukuilla naisten asialla – lahjoita käsilaukkusi

Pääkaupunkiseudulla toimivat yhdeksän Zonta -kerhoa järjestää  käytettyjen käsilaukkujen keräyksen, jonka tuotto käytetään naisiin j ...

Uutinen 01.03.2017

Hiuksilla hyvää tuotti yli 9000 euroa

Ammattilaiskampaajat leikkasivat hiuksia huimat 24 tuntia putkeen ja keräsivät yhteensä yli 9000 euroa naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivall ...

Uutinen 20.02.2017

Liitossa tehdään monipuolista eroauttamista

Ensi- ja turvakotien liiton työmuoto joka työskentelee parempien erojen puolesta, käyttää nimikettä Ero lapsiperheessä entisen Neuvokeskuks ...

Uutinen 26.01.2017

Tutkimus: ”Ensikoti oli elämäni paras päätös”

Ensikodista saatu tuki on vaikuttavaa ja kantaa pitkälle. Lastensuojelun  tarpeessa olevat vauvaperheet saavat apua, joka muuttaa heidän eläm ...

Uutinen 24.01.2017

Eron jälkeistä vainoa kokeneiden lasten tilanne huolestuttaa auttajia

Eron jälkeistä vainoa kokevat lapset huolestuttavat Helsinkiin keskiviikkona 25.1.2017 kokoontuvia tutkijoita ja apua tarjoavia järjestöjä. ...

Uutinen 22.01.2017

Riitta Särkelän väitöstutkimus: Järjestöt julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen

Väitöstutkimus analysoi niitä poliittisia päätöksiä ja valintoja, joiden seurauksena järjestöt ovat joutuneet viime vuosina ahtaalle palv ...

Uutinen 20.01.2017

Hyvä teko lapselle -palkinto lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilalle

Ensi- ja turvakotien liitto on myöntänyt vuoden 2016 Hyvä teko lapselle- Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja liittohallituksen puheenjo ...

Uutinen 20.12.2016

Helsinkiin ja Poriin uudet turvakodit

Ensi- ja turvakotien liiton yhdistykset perustavat kaksi uutta turvakotia. Turvakodit perustetaan Helsinkiin ja Poriin. – Lisärahoitus väkiva ...

Uutinen 13.12.2016

Vastaa vanhemmuus ja stressi -kyselyyn

Oletko alle 2-vuotiaan äiti tai isä ja asut Suomessa? Vastaa kyselyymme, joka koskee vanhemmuutta ja stressiä. Mitä ajattelet imetyksestä? ...

Uutinen 07.12.2016

Lapset etusijalle myös juhliessa

Suomalaisperheissä koetaan vuosittain 2,2 miljoonaa kertaa tilanne, jossa aikuiset ovat merkittävästi päihtyneenä lasten seurassa. Tämä tar ...

Uutinen 28.11.2016

Uusi virtuaalikirja: tunnista väkivalta kasvatuksessa ja puutu kaltoinkohteluun

Ensi- ja turvakotien liiton uusi virtuaalikirja tarkastelee lapseen kohdistuvaa, kasvatuksellisesti perusteltua väkivaltaa ja laiminlyöntiä laa ...

Uutinen 27.11.2016

Vuoden vapaaehtoistekona 2016 tuulahdus teatteria

Ensi- ja turvakotien liiton Vapaaehtoisteko 2016 palkittiin 26.11.Vapaaehtoisten kiittämistilaisuudessa. Palkinnon sai Pienperheyhdistys ry:n Mum ...

Uutinen 25.11.2016

Valoa, ei väkivaltaa -kampanja: Väkivaltaa kohdanneet naiset tarvitsevat toipumisen tukipalveluja

Perjantaina 25.11. vietetään YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Järjestöjen yhteinen Valoa, ei väkivaltaa -kampanja va ...

Uutinen 03.11.2016

Vanhempien ero on lapselle vaikeaa ilman riitojakin

Lapsen selviäminen vanhempien erosta riippuu siitä, kuinka hyvin vanhemmat eron jälkeen kykenevät keskinäiseen yhteistyöhön. – Toimiva e ...

Uutinen 21.10.2016

Väitös: Järjestöt julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen

YTM Riitta Särkelän tuore väitöstutkimus analysoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen muutosta sosiaalipalvelujen tuottajana. Hallituksen tavoit ...

Uutinen 03.10.2016

Katse isään -valokuvanäyttely on huomionosoitus isille

Lokakuussa Helsingissä, Pasilan kirjastossa esillä oleva valokuvanäyttely kertoo isyyden monista muodoista. Näyttelyn avautuu maanantaina 3.10 ...

Uutinen 01.10.2016

Liiton verkkopalvelu on uusittu

Ensi- ja turvakotien liiton verkkosivut ovat uudistuneet. Muutoksella halutaan tuoda verkkosivuille selkeyttä ja ihmisläheistä ulkoasua sekä p ...

Uutinen 07.09.2016

Väkivallasta irrottautuminen vaatii rohkeutta

Uskalla elää on kirja oman elämän haltuun ottamisesta.  Henkisen lähisuhdeväkivallan kokenut Heidi Holmavuo haluaa rohkaista muita. Hän ...

Uutinen 26.08.2016

Järjestöt: Hallitus ei saa jälleen laiminlyödä väkivaltaa kokeneita budjettiriihessä

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen laajimmista ihmisoikeusongelmista. Siitä huolimatta Suomi on laiminlyönyt jo aivan liian pitkään ...

Uutinen 10.06.2016

Turvakodit auttavat myös kesällä

Turvakodit ovat auki ympäri vuorokauden ja auttavat perheväkivaltaa kokeneita myös kesällä. Turvakotiin voi aina ottaa yhteyttä, kun tunte ...

Uutinen 20.05.2016

Yhä useampi vauva vaarassa vaurioitua alkoholipolitiikan vapautuessa

Sipilän hallituksen uusi esitys tuoda nelosoluet, vahvat siiderit, lonkerot ja ns. limuviinat myyntiin päivittäistavarakauppoihin on epäonni ...