Liitto jäsenyhdistyksineen auttaa perheväkivaltaa kokeneita ja sitä käyttäneitä sekä ehkäisee väkivaltaa perheissä ja lähisuhteissa. Palveluissa autetaan väkivallan kaikkia osapuolia. Ensisijaista on väkivallan kokijan ja lasten turvallisuus ja väkivallan loppuminen.

Yhdistysten ylläpitämissä 19 turvakodissa ja avopalveluissa autetaan vuosittain yli 6000 ihmistä eri puolilla Suomea. Turvakotiin voi tulla yksin tai lasten kanssa ympäri vuorokauden. Turvakoti on asiakkaille maksuton. Avopalvelut auttavat väkivaltaa kokeneita ja väkivallan tekijöitä tarvittaessa pitkäänkin.

Chat auttaa alkuun. Tule juttelemaan tilanteestasi nimettömästi. Väkivaltatyön ammattilainen on paikalla jokaisena arkipäivänä.

Turvakodit tarjoavat kriisiapua perhe- ja lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. Turvakodeissa saa akuuttiin tilanteeseen liittyvää tukea, neuvontaa ja ohjausta väkivallasta selviämiseen sekä väliaikaisen asuinpaikan.

Turvakoti on kodinomainen paikka, jossa henkilökunta on läsnä ympäri vuorokauden. Turvakotiin voi oma-aloitteisesti soittaa tai tulla yksin tai lasten kanssa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Kaikki sukupuoleen ja ikään katsomatta ovat tervetulleita turvakotiin.

Turvakodista saa keskusteluapua ja neuvoja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Turvakodin ensisijaisena tehtävänä on taata väkivallan kokijan ja hänen lastensa turvallisuus kaikissa olosuhteissa.

Turvakotijakson kesto on aina yksilöllinen. Turvakodissa ollaan kriisitilanteen vaatiman ajan, yleensä muutamasta päivästä kahteen kuukauteen. Väkivaltaa kokenut pääsee keskustelemaan kahdenkeskisesti väkivaltatyöhön erikoistuneen työntekijän kanssa.

Henkisen tuen ja avun lisäksi turvakodissa saa tarvittaessa apua käytännön asioiden, kuten asuntoasioiden tai lähestymiskiellon, järjestämiseen. Henkilökunta on tarvittaessa asiakkaan mukana viranomaisneuvotteluissa. Vertaistukiryhmään osallistumalla voi työskennellä samankaltaisia kokemuksia omaavien kanssa.

Turvakodissa kiinnitetään erityistä huomiota lasten auttamiseen, joten myös lapsille pyritään järjestämään kahdenkeskisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa.

Turvallisuuden lisäämiseksi ja väkivaltakierteen katkaisemiseksi väkivallan tekijälle tarjotaan apua väkivaltatyön avopalvelujen, esimerkiksi Jussi-työn kautta. Tarvittaessa voidaan järjestää myös pari- ja perhetapaamisia, jos ne arvioidaan turvallisiksi.

Turvakotien palvelut ovat maksuttomia, ne ovat saatavilla asuinpaikkakunnasta riippumatta eikä niihin hakeutuakseen tarvita kunnan maksusitoumusta. Turvakotiin voi hakeutua tarvittaessa myös nimettömänä.

Päivystävien turvakotien yhteystiedot

Tietoa väkivaltaa käyttäneille

Mikä on totta, mikä ei? Myyttejä väkivallasta ja turvakodeista

Turvakotipalveluiden valtakunnallisesta koordinoinnista huolehtii THL. Lisätietoja THL:n sivuilta.

Päätös – päätös lähdöstä turvakotiin

Väkivaltatyön avopalvelut tarjoavat tarvittaessa pitkäaikaistakin tukea perheväkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen ja kriisistä selviytymiseen. Palveluista voit saada tukea turvakodissa olon jälkeen tai jos on kokenut väkivaltaa, mutta ei tarvitse turvakotia. Apu voi olla esimerkiksi puhelinneuvontaa, ajanvaraukseen perustuvaa keskusteluapua väkivaltatyön ammattilaiselta, ohjattu vertaisryhmä tai tuettua asumista. Ryhmätoimintaa toteutetaan turvakodeissa, avopalveluissa ja perhetyössä.

Lasten kanssa työskentely on tärkeä osa turvakodeissa ja erilaisissa avopalveluissa tehtävää työtä. Väkivaltaa kokenut lapsi tarvitsee apua samalla tavalla kuin aikuinen, on hän sitten ollut itse väkivallan kohteena tai sivustaseuraajana. Lapsia tuetaan yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti sekä kriisivaiheessa että pitkäkestoisesti.

Väkivaltaa kokeneita ja sille altistuneita lapsia tuetaan vahvistamalla lasten omia selviytymiskeinoja. Tärkeää on koko perheen auttaminen ja lasten tarpeiden näkyväksi tekeminen vanhemmille ja muille tärkeille aikuisille.

Palvelujen tarve arvioidaan jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten avopalveluiden yhteystiedot

Nettiturvakodista löytyy tukea väkivaltaa kokeneille ja läheisille sekä apua väkivallan tekijöille. Sivuille on koottu monipuolisesti tietoa lähisuhdeväkivallasta ja siellä voi keskustella joko ammattilaisen tai samaa kokeneen kanssa. Sivuilla on myös yhteystiedot eri toimijoiden tarjoamiin palveluihin.

Nettiturvakodin  Chat on auki arkipäivisin klo 10-15 sekä maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17-19.

Chat tarjoaa tukea nopeasti ja nimettömästi Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöiden ja koulutettujen vapaaehtoisten vetämänä. Kahdenkeskiset keskustelut ovat luottamuksellisia ja päivystäjillä on vaitiolovelvollisuus Suomen lakien puitteissa. Chat-päivystys on avoinna kaikille – lapsille, nuorille ja aikuisille – joita lähisuhde- tai perheväkivalta koskettaa tai on koskettanut.

Jussi-työ® auttaa väkivallan tekijöitä, jotka haluavat ehkäistä tai lopettaa väkivallan käytön lähisuhteissaan ja tarvitsevat apua kriisinsä selvittämisessä.

Jussi-työn tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään väkivallattomia keinoja elää turvallisesti itsensä ja läheistensä kanssa.

Oma väkivallan käyttö ja huolestuminen käyttäytymisen hallinnan menettämisestä on suhteellisen yleistä. Silti asiasta puhuminen on vaikeaa. Jussi-työhön hakeutuminen onkin pyritty tekemään miehelle mahdollisimman helpoksi. Asiakkaaksi hakeutumiseen riittää oma yhteydenotto.

Apua väkivallan tekijälle:

Yhteydenottolomake
(Lomake löytyy nettiturvakoti.fi -sivuilta)

Työskentely oman toiminnan muuttamiseksi kannattaa

Väkivallan tekijä ei aina ajattele käyttäytyvänsä väkivaltaisesti tilanteessa, jonka toinen perheenjäsen kokee väkivaltana. Jussi-työssä tarkastellaan lähisuhteiden ongelmakohtia kunkin oman taustan ja väkivaltaisen käyttäytymisen näkökulmasta. Väkivaltaa ja sen uhkaa opetellaan tunnistamaan ja välttämään.

Jussi-työssä käsitellään väkivaltaisen käyttäytymiseen liittyviä pulmia ja puretaan uhkaaviin tilanteisiin johtavia tekijöitä. Ensisijainen tavoite on vaaratilanteiden ennakointi ja väkivallan käytön loppuminen.

Läheisten pelon, omien tunteiden ja väkivaltatilanteita edeltävän ilmapiirin tunnistaminen on myös tärkeää. Väkivalta vaikuttaa aina kaikkiin läheisiisi.  Saat tukea aikuisten riitojen ja väkivallan käytön katsomiseen lapsen näkökulmasta. Työskentely on tehokkainta jos kaikki perheenjäsenet saavat yhtä aikaa apua. Tästä mahdollisuudesta voit keskustella myös Jussi-työntekijäsi kanssa.

Jussi-työtä tehdään seuraavilla paikkakunnilla: Kotka-Kouvola, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Vaasa ja Rovaniemi.

Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry on erikoistunut ikääntyneisin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisyyn. Valtakunnallinen, maksuton, auttava puhelin päivystää kahtena päivänä viikossa.

Ota yhteyttä

Ilona Mäki
projektipäällikkö
Jaana Autto
Niina Remsu
Pernilla Hindsberg
lasten ja nuorten chat
Riina Karjalainen
Tiina Muukkonen
Tuulia Kovanen
asiantuntija, Nettiturvakoti
Veli-Matti Toikka
asiantuntija, projektipäällikkö