Liitto jäsenyhdistyksineen auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokeneita ja sitä käyttäneitä sekä ehkäisee väkivaltaa perheissä ja lähisuhteissa. Palveluissa autetaan väkivallan kaikkia osapuolia. Ensisijaista on väkivallan kokijan ja lasten turvallisuus ja väkivallan loppuminen.

Turvakodit on tarkoitettu perhe- tai lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, jotka tarvitsevat tukea väkivallasta selviämiseen sekä väliaikaisen asuinpaikan. Turvakotiin voi soittaa tai tulla yksin tai lasten kanssa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Sekä naiset että miehet ovat tervetulleita.

Turvakodista saa keskusteluapua ja neuvoja perheväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Ensisijaista turvakodissa on väkivallan kokijan ja lasten turvallisuus ja väkivallan loppuminen. Työn lähtökohtana on väkivallan todistajina tai kohteina olleiden lasten edun turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten auttamiseen.

Turvakodissa ollaan kriisitilanteen vaatiman ajan, yleensä muutamasta päivästä kahteen kuukauteen. Väkivaltaa kokenut pääsee keskustelemaan kahdenkeskisesti väkivaltatyöhön erikoistuneen työntekijän kanssa. Myös lapsille pyritään järjestämään kahdenkeskisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa.

Henkisen tuen ja avun lisäksi turvakodissa saa tarvittaessa apua käytännön asioiden, kuten esimerkiksi asuntoasioiden tai lähestymiskiellon, järjestämiseen. Henkilökunta on tarvittaessa asiakkaan mukana viranomaisneuvotteluissa. Vertaistukiryhmään osallistumalla voi työskennellä samankaltaisia kokemuksia omaavien kanssa.

Turvallisuuden lisäämiseksi ja väkivaltakierteen katkaisemiseksi väkivallan tekijälle tarjotaan apua Jussi-työn kautta. Tarvittaessa voidaan järjestää myös pari- ja perhetapaamisia, jos ne arvioidaan turvallisiksi.

Turvakotien palvelut ovat maksuttomia.

Päivystävien turvakotien yhteystiedot

Päätös – päätös lähdöstä turvakotiin

Väkivaltatyön avopalvelut tarjoavat tarvittaessa pitkäaikaistakin tukea perheväkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen ja kriisistä selviytymiseen. Palveluista voit saada tukea turvakodissa olon jälkeen tai jos on kokenut väkivaltaa, mutta ei tarvitse turvakotia. Apu voi olla esimerkiksi puhelinneuvontaa, ajanvaraukseen perustuvaa keskusteluapua väkivaltatyön ammattilaiselta, ohjattu vertaisryhmä tai tuettua asumista.

Lasten kanssa työskentely on tärkeä osa turvakodeissa ja erilaisissa avopalveluissa tehtävää työtä. Väkivaltaa kokenut lapsi tarvitsee apua samalla tavalla kuin aikuinen, on hän sitten ollut itse väkivallan kohteena tai sivustaseuraajana. Lapsia tuetaan yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti sekä kriisivaiheessa että pitkäkestoisesti. Ryhmätoimintaa toteutetaan turvakodeissa, avopalveluissa ja perhetyössä.

Väkivaltaa kokeneita ja sille altistuneita lapsia tuetaan vahvistamalla lasten omia selviytymiskeinoja. Tärkeää on koko perheen auttaminen ja lasten tarpeiden näkyväksi tekeminen vanhemmille ja muille tärkeille aikuisille.

Palvelujen tarve arvioidaan jokaisen perheen kohdalla erikseen.

Nettiturvakodista löytyy tukea väkivaltaa koneille ja läheisille sekä apua väkivallan tekijöille. Nettiturvakodissa on myös yhteystiedot eri toimijoiden tarjoamiin palveluihin. Liiton ja jäsenyhdistysten ylläpitämässä palvelussa järjestetään säännöllisesti myös ammattilaisen vetämiä chat- keskusteluja ja sieltä saa ammattilaisen vastauksen lähisuhdeväkivaltaan liittyviin kysymyksiin.

Jussi-työ® auttaa väkivallan tekijöitä, jotka haluavat ehkäistä tai lopettaa väkivallan käytön lähisuhteissaan ja tarvitsevat apua kriisinsä selvittämisessä.

Jussi-työn tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään väkivallattomia keinoja elää turvallisesti itsensä ja läheistensä kanssa.

Oma väkivallan käyttö ja huolestuminen käyttäytymisen hallinnan menettämisestä on suhteellisen yleistä. Silti asiasta puhuminen on vaikeaa. Jussi-työhön hakeutuminen onkin pyritty tekemään miehelle mahdollisimman helpoksi. Asiakkaaksi hakeutumiseen riittää oma yhteydenotto.

Apua väkivallan tekijälle:

Yhteydenottolomake
(Lomake löytyy toistaiseksi vanhoilta sivuilta.)

Työskentely oman toiminnan muuttamiseksi kannattaa

Väkivallan tekijä ei aina ajattele käyttäytyvänsä väkivaltaisesti tilanteessa, jonka toinen perheenjäsen kokee väkivaltana. Jussi-työssä tarkastellaan lähisuhteiden ongelmakohtia kunkin oman taustan ja väkivaltaisen käyttäytymisen näkökulmasta. Väkivaltaa ja sen uhkaa opetellaan tunnistamaan ja välttämään.

Jussi-työssä käsitellään väkivaltaisen käyttäytymiseen liittyviä pulmia ja puretaan uhkaaviin tilanteisiin johtavia tekijöitä. Ensisijainen tavoite on vaaratilanteiden ennakointi ja väkivallan käytön loppuminen.

Läheisten pelon, omien tunteiden ja väkivaltatilanteita edeltävän ilmapiirin tunnistaminen on myös tärkeää. Väkivalta vaikuttaa aina kaikkiin läheisiisi.  Saat tukea aikuisten riitojen ja väkivallan käytön katsomiseen lapsen näkökulmasta. Työskentely on tehokkainta jos kaikki perheenjäsenet saavat yhtä aikaa apua. Tästä mahdollisuudesta voit keskustella myös Jussi-työntekijäsi kanssa.

Jussi-työtä tehdään seuraavilla paikkakunnilla: HelsinkiKotka-Kouvola, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Turku, Vantaa, Vaasa ja Rovaniemi. Lisäksi miestyöhön erikoistuneita työntekijöitä on Espoossa, Jyväskylässä, Raahessa ja Tampereella.

Nettiturvakodissa järjestetään eri teemoista ryhmächatteja. Ryhmächateissa voit jutella samaa kokeneiden kanssa mieltäsi painavista asioista tai kysyä sinua mietityttävistä teemoista. Kahdenkeskisten teemachattien aiheena on syksyn 2016 aikana mm. seksuaalinen häirintä tai väkivalta.

Chateissa ohjaajina toimivat Nettiturvakodin ja Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijät ja vertaiset.

Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry on erikoistunut ikääntyneisin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisyyn. Valtakunnallinen, maksuton, auttava puhelin päivystää kahtena päivänä viikossa.

Ota yhteyttä

Elina Havu
Projektipäällikkö, Jalkautuva naistyö -hanke
Tiina Muukkonen
Tuulia Kovanen
Suunnittelija, Nettiturvakoti
Veli-Matti Toikka
Suunnittelija, Jussi-työ