Liitto jäsenyhdistyksineen auttaa perheväkivaltaa kokeneita ja sitä käyttäneitä sekä ehkäisee väkivaltaa perheissä ja lähisuhteissa. Palveluissa autetaan väkivallan kaikkia osapuolia. Ensisijaista on väkivallan kokijan ja lasten turvallisuus ja väkivallan loppuminen.

Yhdistysten ylläpitämissä 19 turvakodissa ja avopalveluissa autetaan vuosittain yli 6000 ihmistä eri puolilla Suomea. Turvakotiin voi tulla yksin tai lasten kanssa ympäri vuorokauden. Turvakoti on asiakkaille maksuton. Avopalvelut auttavat väkivaltaa kokeneita ja väkivallan tekijöitä tarvittaessa pitkäänkin.

Chat auttaa alkuun. Tule juttelemaan tilanteestasi nimettömästi. Väkivaltatyön ammattilainen on paikalla jokaisena arkipäivänä.

Turvakodit tarjoavat kriisiapua perhe- ja lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. Turvakodeissa saa akuuttiin tilanteeseen liittyvää tukea, neuvontaa ja ohjausta väkivallasta selviämiseen sekä väliaikaisen asuinpaikan.

Turvakoti on kodinomainen paikka, jossa henkilökunta on läsnä ympäri vuorokauden. Turvakotiin voi oma-aloitteisesti soittaa tai tulla yksin tai lasten kanssa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Kaikki sukupuoleen ja ikään katsomatta ovat tervetulleita turvakotiin.

Turvakodista saa keskusteluapua ja neuvoja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Turvakodin ensisijaisena tehtävänä on taata väkivallan kokijan ja hänen lastensa turvallisuus kaikissa olosuhteissa.

Turvakotijakson kesto on aina yksilöllinen. Turvakodissa ollaan kriisitilanteen vaatiman ajan, yleensä muutamasta päivästä kahteen kuukauteen. Väkivaltaa kokenut pääsee keskustelemaan kahdenkeskisesti väkivaltatyöhön erikoistuneen työntekijän kanssa.

Henkisen tuen ja avun lisäksi turvakodissa saa tarvittaessa apua käytännön asioiden, kuten asuntoasioiden tai lähestymiskiellon, järjestämiseen. Henkilökunta on tarvittaessa asiakkaan mukana viranomaisneuvotteluissa. Vertaistukiryhmään osallistumalla voi työskennellä samankaltaisia kokemuksia omaavien kanssa.

Turvakodissa kiinnitetään erityistä huomiota lasten auttamiseen, joten myös lapsille pyritään järjestämään kahdenkeskisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa.

Turvallisuuden lisäämiseksi ja väkivaltakierteen katkaisemiseksi väkivallan tekijälle tarjotaan apua väkivaltatyön avopalvelujen, esimerkiksi Jussi-työn kautta. Tarvittaessa voidaan järjestää myös pari- ja perhetapaamisia, jos ne arvioidaan turvallisiksi.

Turvakotien palvelut ovat maksuttomia, ne ovat saatavilla asuinpaikkakunnasta riippumatta eikä niihin hakeutuakseen tarvita kunnan maksusitoumusta. Turvakotiin voi hakeutua tarvittaessa myös nimettömänä.

Päivystävien turvakotien yhteystiedot

Tietoa väkivaltaa käyttäneille

Mikä on totta, mikä ei? Myyttejä väkivallasta ja turvakodeista

Turvakotipalveluiden valtakunnallisesta koordinoinnista huolehtii THL. Lisätietoja THL:n sivuilta.

Päätös – päätös lähdöstä turvakotiin

Väkivaltatyön avopalvelut tarjoavat tarvittaessa pitkäaikaistakin tukea perheväkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen ja kriisistä selviytymiseen. Palveluista voit saada tukea turvakodissa olon jälkeen tai jos on kokenut väkivaltaa, mutta ei tarvitse turvakotia. Apu voi olla esimerkiksi puhelinneuvontaa, ajanvaraukseen perustuvaa keskusteluapua väkivaltatyön ammattilaiselta, ohjattu vertaisryhmä tai tuettua asumista. Ryhmätoimintaa toteutetaan turvakodeissa, avopalveluissa ja perhetyössä.

Lasten kanssa työskentely on tärkeä osa turvakodeissa ja erilaisissa avopalveluissa tehtävää työtä. Väkivaltaa kokenut lapsi tarvitsee apua samalla tavalla kuin aikuinen, on hän sitten ollut itse väkivallan kohteena tai sivustaseuraajana. Lapsia tuetaan yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti sekä kriisivaiheessa että pitkäkestoisesti.

Väkivaltaa kokeneita ja sille altistuneita lapsia tuetaan vahvistamalla lasten omia selviytymiskeinoja. Tärkeää on koko perheen auttaminen ja lasten tarpeiden näkyväksi tekeminen vanhemmille ja muille tärkeille aikuisille.

Palvelujen tarve arvioidaan jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten avopalveluiden yhteystiedot

Nettiturvakodista löytyy tukea väkivaltaa kokeneille ja läheisille sekä apua väkivallan tekijöille. Sivuille on koottu monipuolisesti tietoa lähisuhdeväkivallasta ja siellä voi keskustella joko ammattilaisen tai samaa kokeneen kanssa. Sivuilla on myös yhteystiedot eri toimijoiden tarjoamiin palveluihin.

Nettiturvakodin  Chat on auki arkipäivisin klo 10-15 sekä maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17-19.

Chat tarjoaa tukea nopeasti ja nimettömästi Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöiden ja koulutettujen vapaaehtoisten vetämänä. Kahdenkeskiset keskustelut ovat luottamuksellisia ja päivystäjillä on vaitiolovelvollisuus Suomen lakien puitteissa. Chat-päivystys on avoinna kaikille – lapsille, nuorille ja aikuisille – joita lähisuhde- tai perheväkivalta koskettaa tai on koskettanut.

Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelma on valtakunnallinen lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen ja lopettamiseen tähtäävä ohjelma. Ohjelma on suunnattu täysi-ikäisille, lähisuhteissaan väkivaltaisesti käyttäytyville sekä heille, joilla on kohonnut riski käyttää lähisuhdeväkivaltaa. Ohjelman mukainen työskentely tarjoaa tukea haitallisten asenteiden muuttamiseen, aggression hallintaan ja väkivallattomuuteen.

Ohjelman viitekehyksenä on kognitiivisbehavioraalinen lähestymistapa ja sisältö perustuu motivoivan haastattelun sekä Lyömätön linja Espoossa ry:n Lyömätön tie -menetelmiin. Ohjelma sisältää yksilötyöskentelyä sekä mahdollisesti pari- ja vertaistukiryhmätapaamisia. Kokonaisuudessaan tapaamisia on keskimäärin 15-35.

Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelma noudattaa ETKL:n väkivaltatyön laatukriteerejä sekä Oikeusministeriön laatukriteerejä väkivallan ehkäisy- ja katkaisuohjelmille.

Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön avopalvelut tarjoavat Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman mukaista työskentelyä lähisuhteissaan väkivaltaisesti käyttäytyville. Etsi lähin palveluntarjoaja: Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten avopalveluiden yhteystiedot

Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman esite

Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry on erikoistunut ikääntyneisin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisyyn. Valtakunnallinen, maksuton, auttava puhelin päivystää kahtena päivänä viikossa.

Apua väkivaltaan-chatissä päivystävät myös chatvertaiset. He käyvät chatissä kahdenkeskisiä keskusteluita lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien kanssa.

Chatvertainen chatvuorossa:

  • tekee vuoron yhtäaikaa lähisuhdeväkivaltatyön ammattilaisen kanssa
  • saa kysyä neuvoja ja ohjeita ammattilaiselta vuoron aikana
  • vuoron päättyessä käy loppukeskustelun vuorossa olleen ammattilaisen kanssa
  • tarvittaessa saa aina tukea jäsenyhdistyksen nimetyltä työntekijältä

Chatvertainen saa itse varata itselleen sopivat päivytysvuorot yhteisestä päivystyskalenterista. Chat on avoinna arkipäivisin kello 12-18. Päivystysvuorot ovat: klo 12-14, klo  14-16 ja klo 16-18). Päivystysvuoron voi tehdä kotona tai jäsenyhdistyksen toimitiloissa.

Chatvertainen

  • on yli 25-vuotias
  • on toipunut lähisuhdeväkivallasta
  • on riittävä etäisyys omaan kokemukseen, jotta voi toimia muiden tukena
  • on halu auttaa chatissä kirjoittamalla
  • on riittävät tekniset taidot
  • on sitoutunut päivystämään vähintää kerran kuukaudessa 2 1/2 tuntia (1 päivytysvuoro / kk)

Chatvertaisen koulutus:

Seuraava chatvertaisten koulutus toteutetaan syys-lokakuussa 2024. Ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä.

Chatvertaiset saavat tehtäväänsä koulutuksen sekä riittävät valmiudet toimia päivystäjinä chatissä. Chatkeskusteluita ja chatalustan käyttöä harjoitellaan koulutuksen kuluessa aktiivisesti. Osa koulutusta suoritetaan itsenäisesti verkkokurssin avulla.

Jokainen chatvertainen saa yhdistyksestä yhteyshenkilön, joka perehdyttää yhdistyksen toimintaa ja tarjoaa henkilökohtaista tukea chatvertaselle.

Chatvertaisena pääset mukaan myös yhdistyksen vapaaehtoisille tarkoitettuihin tapahtumiin, juhliin ja virkistystoimintaan. Lisäksi järjstämme valtakunnallisia chatvertaisten yhteisiä ohjauksellisia tapaamisia muutaman kerran vuodessa. Vertaisena toimiminen ei edellytä jäsenyyttä yhdistykseen.

Kiinnostutiko? Ilmoittaudu mukaan!

Täytä ilmoittautumislomake. Sinuun otetaan yhteyttä jäsenyhdistyksestä ja sovitaan alkutapaaminen (noin 30-45 min.). Tapaaminen toteutetaan livenä yhdistyksen toimitiloissa tai etäyhteydellä TEAMS

Ilmoita kiinnostuksesta toimintaa kohtaan lähettämällä sähköpostia: tuulia.kovanen@etkl.fi. Kerro lyhyesti itsestäsi ja missä päin Suomea asut. Yhteystietosi välitetään ETKL jäsenyhdistykseen, jossa chatvertaistoimintaa toteutetaan.

Ota yhteyttä

Ilona Mäki
projektipäällikkö
Jaana Autto
Niina Remsu
Pernilla Hindsberg
lasten ja nuorten chat
Riina Karjalainen
Tiina Muukkonen
Tuulia Kovanen
Veli-Matti Toikka
asiantuntija, projektipäällikkö