Uutinen 15.05.2018

Järjestöjen vaatimus seuraavalle hallitukselle: Joustavampi perhevapaamalli

Palkansaajakeskusjärjestöt ja lapsi- ja perhejärjestöt vaativat perhevapaauudistuksen käynnistämistä seuraavalla hallituskaudella. Uudistus ...

Uutinen 14.02.2018

Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia

Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että Suomeen laaditaan kansallinen lapsistrategia ohjaamaan lapsi- ja perhepolitiikkaa. Suomeen tarvitaan ...

Uutinen 26.01.2018

Ensi- ja turvakotien liiton kommentit tasa-arvo-ohjelman väliraportin luonnokseen

ETKL osallistui Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään kuulemistilaisuuteen tasa-arvo-ohjelman väliraportin luonnoksesta ja antoi myö ...

Uutinen 22.01.2018

Lausunto Istanbulin sopimuksen ensimmäisen raportin laatimiseen

ETKL antoi UM:lle lausunnon koskien Suomen ensimmäisen raportin laatimista naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä j ...

Uutinen 22.05.2017

Lapsi- ja perhejärjestöt: Ensin sote-uudistus, sitten vasta valinnanvapausuudistus

Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että sote-uudistus toteutetaan ensin ja valinnanvapauslain valmistelua jatketaan. Valinnanvapausuudistus ...

Uutinen 17.05.2017

Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä pontevammin

Lapsiperheköyhyyttä tulee vähentää nykyistä tavoitteellisemmin. Myös sen seurausten lieventämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. ...

Uutinen 09.05.2017

Lausunto: Järjestöjen asema ja rahoitus sote-uudistuksessa

Lausunto on tehty ennen kaikkea järjestöjen merkitykseen, asemaan ja rahoitukseen liittyvästä näkökulmasta. Laaja lausunto antaa kattavasti ...

Uutinen 05.05.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi turvakotilaiksi

Sosiaali- ja terveysministeriölle Ensi- ja turvakotien liitto kiittää mahdollisuudesta sekä osallistua turvakotilain seurantaryhmään ett ...

Uutinen 21.04.2017

Järjestöt: Lapsen etu on tärkein asia perhevapaita uudistettaessa

Suomalaisiin perhevapaisiin kohdistuu muutospaineita, ja niin työmarkkinajärjestöt kuin useat puolueet ovat esittäneet omat ehdotuksensa perhe ...

Uutinen 30.03.2017

Maakuntien ja järjestöjen yhteistyö turvattava sote-uudistuksessa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tärkeää merkitystä ja roolia ei ole otettu riittävästi huomioon uudistettavissa maakuntalaissa ja sote-lai ...

Uutinen 18.01.2017

Lausunto alkoholilaista

Ensi- ja turvakotien liitto katsoo, että luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi: Luonnos on vastoin kansallisia ...

Uutinen 01.12.2016

25 järjestöä vaatii Suomea moninkertaistamaan pakolaiskiintiönsä

Maailmassa on enemmän pakolaisia kuin kertaakaan sitten toisen maailmansodan. Heistä suurin osa on kehittyvissä maissa. Suomi voi omalta osalta ...

Uutinen 10.11.2016

Alkoholilaissa on huomioitava erityisesti lapset ja nuoret

Lasten hyväksi työtä tekevät järjestöt eivät hyväksy hallituspuolueiden eduskuntaryhmien esitystä alkoholilaiksi. Jos tämä esitys menee ...

Uutinen 01.11.2016

Lausunto Sote-uudistuksesta ja siihen liittyvistä hallituksen esityksistä

Ensi- ja turvakotien liitto, ETKL, pitää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta välttämättömänä yhdenvertaisen palvelujen saatavuuden va ...

Uutinen 30.05.2016

Lasten paikka on perheessä

Joukko suomalaisia kansalaisjärjestöjä on huolissaan niistä tuhansista lapsista, jotka hallituksen esitys uhkaa jättää Suomeen ilman perhet ...

Uutinen 11.04.2016

Lausunto arpajaislaista ja rahapeliyhteisöjen yhdistämisestä

Tärkeimpänä asiana peliyhtiöiden yhdistämisessä ja siihen liittyvässä arpajaislain ja asetusten valmistelussa Ensi- ja turvakotien liitt ...

Uutinen 08.04.2016

Lausunto mielenterveys- ja päihdehuoltolain uudistamisesta

On kyse sitten päihde- tai mielenterveysongelmasta tulisi ongelmaa tarkastella kokonaisvaltaisesti, ei vain terveydellisestä tai sosiaalisesta n ...

Uutinen 29.02.2016

Lausunto luonnoksesta ihmiskaupan vastaiseksi toimintaohjelmaksi

Liitto pitää  toimintaohjelmassa kiitettävänä erityisesti sitä, että lapsen etu ja alaikäisten ihmiskaupan uhrien sekä uhrien lasten ase ...

Uutinen 12.02.2016

Lausunto lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Ensi- ja turvakotien liitto ilmaisee hämmästyksensä siitä, että tästä lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudista ...

Uutinen 29.01.2016

Lausunto ulkomaalaislaista ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensi- ja turvakotien liitto lausuu hallituksen esityksestä ....