Uutinen 03.05.2024

Ensi- ja turvakotien liiton lausunto kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaan 26.4.

Asia:   VN/8757/2024  Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma  Lausunnonantajan lausunto  Ovatko toim ...

Uutinen 03.05.2024

Ensi- ja turvakotien liiton vastaukset uhripoliittisen toimenpideohjelman rahoitustyöryhmän kysymyksiin 24.4.2024

Järjestön tuottamat rikoksen uhrien tukipalvelut Mitä tukipalveluja järjestönne tai jäsenjärjestönne tarjoaa rikoksen uhreille? Mille u ...

Uutinen 09.04.2024

Euroopan unionin on turvattava lasten tulevaisuus

EU-vaalit käydään poikkeukselliseen aikaan. Epävakaa maailmanpoliittinen jataloudellinen tilanne vaikuttavat lapsiperheiden arkeen kaikkialla ...

Uutinen 08.03.2024

Naiserityisen työn verkoston kannanotto: Suomen tulee sitoutua väkivallan torjumiseen teoin, ei vain sanoin

Sukupuolistunut ja naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa valtava ongelma. Suomalaiset naiset kokevat muihin EU-maihin verrattuna toisiksi enit ...

Uutinen 24.11.2023

Ensi- ja turvakotien liitto ei kannata alkoholilainsäädäntöön kaavailtuja muutoksia

Kansanterveyden ja sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden näkökulmasta alkoholipolitiikan liberalisointia ei pidä jatkaa. 53 prosenttia ...

Uutinen 16.11.2023

Ensi- ja turvakotien liitto ei kannata esitystä jälkihuollon ikärajan laskemisesta

Riskinä on erityistä tukea tarvitsevien nuorten syrjäytyminen palveluista kokonaan. Sitä kautta syntyy erittäin mittavat inhimilliset kärsim ...

Uutinen 16.11.2023

Hallituksen esitys heikentää vähimmäisetuuksien varassa olevien oikeuksien toteutumista

HE:n vaikutukset kohdistuvat jo ennestään yhteiskunnassa taloudellisesti heikossa asemassa oleviin toimeentulotuen saajiin. Kaikkien toimeentulo ...

Uutinen 15.11.2023

ETKL ei kannata työttömyysturvalainsäädäntöön esitettyjä muutoksia – muutokset tulevat lisäämään lapsiperheköyhyyttä

Ensi- ja turvakotien liitto pitää hallituksen esityksessä esitettyjä muutoksia monessa mielessä ongelmallisina ja myös osittain hallitusohje ...

Uutinen 20.09.2023

Lausunto sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Ensi- ja turvakotien liitto haluaa korostaa 1§:n perustelujen selkeyttämisen tarvetta siten, että kirjauksena on, että yleisavustus myönnett ...

Uutinen 20.09.2023

Lausunto asumistukilain muuttamisesta

Asumistuen valinta tasapainottamisen kohteeksi on poliittinen valinta ja erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin kohdistuessaan myös huono arvo ...

Uutinen 14.09.2023

Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat pääministeri Orpoa tukemaan EU-asetusta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi

Jokaisella lapsella on oikeus suojeluun kaikelta väkivallalta (Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989), artikla 19). Viisi suomalaista lapsi- ja p ...

Uutinen 13.09.2023

Lasten hyvinvoinnista leikkaaminen heikentää talouden kestävyyttä

Lapsi- ja perhejärjestöt ovat erittäin huolissaan lapsiperheköyhyyden lisääntymisestä syksyn talousarviopäätösten myötä. Elinkustannus ...

Uutinen 21.04.2023

Ensi- ja turvakotien liiton vastaukset hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin

Ensi- ja turvakotien liitto vastasi perustehtävänsä näkökulmasta hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin.. Kannanotossa nostetaan ...

Uutinen 31.03.2023

Helsingin päätös haitallinen psykiatrisesti sairaille äideille

Helsingin kaupungin päätöksestä lakkauttaa Mielialahäiriö avo-osasto on iso isku vaikeista psykiatrisista sairauksista kärsiville äideille ...

Uutinen 30.09.2022

Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä: “Vauva ei itse voi vaatia oikeuksiaan, ja siksi meidän päättäjien tehtävä on tehdä se heidän puolestaan”

Tänä perjantaina 30. syyskuuta vietetään jo kuudetta vuosittaista Vauvan päivää. Vauvan päivä tuo ansaittua huomiota vauvoille ja vauvape ...

Uutinen 14.06.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Kommenttinne liittyen lakiluonnoksen 2 §:ään (Valtionavustuksen saaja) Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) tukee esitystä. Lain tulee ensisi ...

Uutinen 01.04.2022

Kansallisen lapsistrategian jatko on turvattava

Tällä hallituskaudella on luotu kansallinen lapsistrategia. Lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021 ja sen toimeenpanosuunnitelma lokakuussa ...

Uutinen 30.03.2022

Kannanotto: Varhaiskasvatus tulee mahdollistaa kunnissa tilapäisen suojelun piirissä oleville lapsille

Ukrainan sodan seurauksena Suomeen on tullut pieniä lapsia ja vauvoja äiteineen sekä lasta odottavia. Ensi- ja turvakotien liitto pitää tärk ...

Uutinen 31.01.2022

Järjestöt: Hyvinvointialueen määriteltävä hallintosäännössä, mikä toimielin päättää sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista

Jokaisen hyvinvointialueen hallintosäännössä tulisi määritellä alueella sote-järjestöjen avustuksista päättävästä toimielimestä, jo ...

Uutinen 16.12.2021

Ensi- ja turvakotien liiton ajankohtaiskatsaus apua saaneiden hyvinvoinnin muutoksesta

Ensi- ja turvakotien liitto käynnistää tällä julkaisulla vauvojen, lasten ja perheiden hyvinvointiin ja pärjäämiseen keskittyvän, säänn ...

Uutinen 22.10.2021

Ensi- ja turvakotien liiton suositukset vaativien ero- ja huoltoriitojen työkäytäntöjen kehittämiseksi

Vuosittain noin 40 000 lapsen vanhemmat eroavat. Suurin osa vanhemmista pystyy ottamaan lapsen edun huomioon sovinnollisesti, mutta noin 10 prosen ...

Uutinen 03.06.2021

ETKL lausunto kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta

Ensi- ja turvakotien liiton lausunto kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta 3.6.2021. ETKL lausunto Kansallisen lapsistrategian ...

Uutinen 12.05.2021

Lapsiperheet ja sosiaaliturvauudistus

Lapset muodostavat noin viidenneksen Suomen väestöstä. Heillä on perus- ja ihmisoikeuksien perusteella yhtäläinen oikeus sosiaaliturvaan ja ...

Uutinen 13.04.2021

Järjestöjen kannanotto: nuorten hyvinvointi vaatii hallitukselta kiireisiä toimenpiteitä

Nuoret ovat joutuneet koronakriisin maksajiksi. Merkkejä nuorten kasvavasta hädästä on nähty jo viime keväästä lähtien ja ne ovat käynee ...

Uutinen 01.04.2021

ETKL:n lausunto perhevapaauudistukseen liittyvistä lakimuutoksista

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoja perhevapaaudistukseen liittyvistä lakimuutosluonnoksista eli sairausvakuutuslain, työsopimuslai ...

Uutinen 19.03.2021

Vetoomus: naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn poliittinen tahtotila ja rakenteet kunnissa saatava kuntoon

Allekirjoittaneet järjestöt vetovat, että poliittinen tahtotila ja rakenteet naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä on saatava ku ...

Uutinen 05.03.2021

ETKL:n lausunto naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan perustamiseksi tehtävästä lakimuutoksesta

Suomeen on perusteilla itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä. Tavoitteena on, että raportoija seuraisi ...

Uutinen 26.08.2020

Parisuhde- ja perhejärjestöjen toimintaedellytysten puolesta – kannaotto

Suomessa toimivien parisuhdetyötä tekevien järjestöjen tarjoamat matalan kynnyksen palvelut ovat merkityksellisiä niin perheiden hyvinvoinnin ...

Uutinen 21.08.2020

Lapsi- ja perhejärjestöt: Lasten hyvinvointia on vahvistettava koronakriisin keskellä

Koronakriisin vaikutukset voivat ulottua jopa vuosikymmenien päähän, jos lapsinäkökulma unohdetaan ja leikataan lasten, nuorten ja perheide ...

Uutinen 17.08.2020

Vauvojen ja lasten hyvinvointi turvattava

Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous on vakavasti huolissaan vauvojen ja lasten edun sekä hyvinvoinnin toteutumisesta koronaepidemian aikana. ...

Uutinen 25.05.2020

Lausunto SM rajapintaan liittyvistä kysymyksistä

Ensi- ja turvakotien liitto ry kiittää mahdollisuudesta kertoa sisäministeriön rajapintaan liittyvistä kysymyksistä, joissa on tarvetta korj ...

Uutinen 21.04.2020

Lapsi- ja perhejärjestöjen huomioita lisätalousarvioon: Perheiden hyvinvointi ja tuen tarpeet koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Poikkeustilanne on aiheuttanut perheissä huolta toimeentulosta,  perhesuhteista ja arjessa selviytymisestä. Kuntien palvelut vaikuttavat täll ...

Uutinen 20.03.2020

Lapsilla on oikeus suojeluun ja huolenpitoon poikkeusoloissakin

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot uhkaavat pahentaa lasten ja perheiden tilannetta, kun tuen tarve kasvaa ja samalla monet palvelut sulkevat ...

Uutinen 27.11.2019

STB conference declaration to the Finnish and Croatian EU-presidencies

The Treaty of European Union (TEU) affirms gender equality and non-discrimination as fundamental principles (Article 2). Combating gender-based vi ...

Uutinen 19.09.2019

Lausunto ulkoministeriölle Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICESCR) mukaisen Suomen seitsemännen määräaikaisraportin laatimiseen

Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka sääntömääräinen yhteiskunnallin ...

Uutinen 28.08.2019

Lausunto lastensuojelulain muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta ja laiksi lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voima ...

Uutinen 21.08.2019

Väkivaltatyön foorumin kannanotto: Perhe- ja lähisuhdeväkivalta koskettaa kaikkia

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on Suomessa erittäin yleistä. Tutkimusten mukaan joka kolmas nainen tai tyttö joutuu lähisuhteissaan väkivalla ...

Uutinen 20.05.2019

Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous 19.5.2019 vaatii: Tulevalla hallituskaudella investoitava lapsiin ja tartuttava ylisukupolviseen syrjäytymiseen

Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous vaatii tulevaa hallitusta investoimaan lapsiin ja lapsiperheisiin. Vaikka suurin osa lapsista ja perheist ...

Uutinen 09.05.2019

Lapsi- ja perhejärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet

Lapsi- ja perhejärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että hallitus: Toteuttaa parlamentaarisest ...

Uutinen 25.04.2019

EU -vaaleissa pitää huomioida lasten ja perheiden hyvinvointi

Suomen kansallinen intressi on vauras ja vakaa Eurooppa. Se rakentuu lasten terveydestä, turvallisuudesta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Lap ...

Uutinen 25.03.2019

Kannanotto: Suomeen tarvitaan suunnitelma lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjuntaan

Seuraavalla hallituskaudella tulee laatia kansallinen toimeenpanosuunnitelma Lanzaroten sopimukselle, jolla torjutaan lasten seksuaalista rii ...

Uutinen 22.01.2019

Näillä päätöksillä tuet kahden kodin lapsia

Etuuksien ja palveluiden jakaantuminen molemmille vanhemmille on turvattava Lapsen oikeus taloudelliseen turvaan tulee suojata mahdollistamalla ...

Uutinen 12.12.2018

Lähisuhdeväkivallan sovittelussa vakavia riskejä uhrin kannalta – järjestöt jättivät kannanoton Saarikolle

Yhdeksän järjestöä jätti kannanoton lähisuhdeväkivallan sovitteluun perhe- ja peruspalveluministeri Annikka Saarikolle keskiviikkona 12.1 ...

Uutinen 20.11.2018

Heikoimmassa asemassa olevien ja pienten lasten kuulemista on edistettävä

Lapsen oikeus tulla kuulluksi on yksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kulmakivistä. Osallisuus kasautuu liian usein niille lapsille, jotka ovat ...

Uutinen 07.09.2018

Nordic women against violence network: Gender based violence must be taken seriously

Nordic women against violence demand that talking about gender perspective is kept legitimate and gender based violence is taken seriously. We are ...

Uutinen 15.05.2018

Järjestöjen vaatimus seuraavalle hallitukselle: Joustavampi perhevapaamalli

Palkansaajakeskusjärjestöt ja lapsi- ja perhejärjestöt vaativat perhevapaauudistuksen käynnistämistä seuraavalla hallituskaudella. Uudistus ...

Uutinen 14.02.2018

Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia

Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että Suomeen laaditaan kansallinen lapsistrategia ohjaamaan lapsi- ja perhepolitiikkaa. Suomeen tarvitaan ...

Uutinen 26.01.2018

Ensi- ja turvakotien liiton kommentit tasa-arvo-ohjelman väliraportin luonnokseen

ETKL osallistui Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään kuulemistilaisuuteen tasa-arvo-ohjelman väliraportin luonnoksesta ja antoi myö ...

Uutinen 22.01.2018

Lausunto Istanbulin sopimuksen ensimmäisen raportin laatimiseen

ETKL antoi UM:lle lausunnon koskien Suomen ensimmäisen raportin laatimista naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä j ...

Uutinen 22.05.2017

Lapsi- ja perhejärjestöt: Ensin sote-uudistus, sitten vasta valinnanvapausuudistus

Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että sote-uudistus toteutetaan ensin ja valinnanvapauslain valmistelua jatketaan. Valinnanvapausuudistus ...

Uutinen 17.05.2017

Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä pontevammin

Lapsiperheköyhyyttä tulee vähentää nykyistä tavoitteellisemmin. Myös sen seurausten lieventämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. ...

Uutinen 09.05.2017

Lausunto: Järjestöjen asema ja rahoitus sote-uudistuksessa

Lausunto on tehty ennen kaikkea järjestöjen merkitykseen, asemaan ja rahoitukseen liittyvästä näkökulmasta. Laaja lausunto antaa kattavasti ...

Uutinen 05.05.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi turvakotilaiksi

Sosiaali- ja terveysministeriölle Ensi- ja turvakotien liitto kiittää mahdollisuudesta sekä osallistua turvakotilain seurantaryhmään ett ...

Uutinen 21.04.2017

Järjestöt: Lapsen etu on tärkein asia perhevapaita uudistettaessa

Suomalaisiin perhevapaisiin kohdistuu muutospaineita, ja niin työmarkkinajärjestöt kuin useat puolueet ovat esittäneet omat ehdotuksensa perhe ...

Uutinen 30.03.2017

Maakuntien ja järjestöjen yhteistyö turvattava sote-uudistuksessa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tärkeää merkitystä ja roolia ei ole otettu riittävästi huomioon uudistettavissa maakuntalaissa ja sote-lai ...

Uutinen 18.01.2017

Lausunto alkoholilaista

Ensi- ja turvakotien liitto katsoo, että luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi: Luonnos on vastoin kansallisia ...

Uutinen 01.12.2016

25 järjestöä vaatii Suomea moninkertaistamaan pakolaiskiintiönsä

Maailmassa on enemmän pakolaisia kuin kertaakaan sitten toisen maailmansodan. Heistä suurin osa on kehittyvissä maissa. Suomi voi omalta osalta ...

Uutinen 10.11.2016

Alkoholilaissa on huomioitava erityisesti lapset ja nuoret

Lasten hyväksi työtä tekevät järjestöt eivät hyväksy hallituspuolueiden eduskuntaryhmien esitystä alkoholilaiksi. Jos tämä esitys menee ...

Uutinen 01.11.2016

Lausunto Sote-uudistuksesta ja siihen liittyvistä hallituksen esityksistä

Ensi- ja turvakotien liitto, ETKL, pitää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta välttämättömänä yhdenvertaisen palvelujen saatavuuden va ...

Uutinen 30.05.2016

Lasten paikka on perheessä

Joukko suomalaisia kansalaisjärjestöjä on huolissaan niistä tuhansista lapsista, jotka hallituksen esitys uhkaa jättää Suomeen ilman perhet ...

Uutinen 11.04.2016

Lausunto arpajaislaista ja rahapeliyhteisöjen yhdistämisestä

Tärkeimpänä asiana peliyhtiöiden yhdistämisessä ja siihen liittyvässä arpajaislain ja asetusten valmistelussa Ensi- ja turvakotien liitt ...

Uutinen 08.04.2016

Lausunto mielenterveys- ja päihdehuoltolain uudistamisesta

On kyse sitten päihde- tai mielenterveysongelmasta tulisi ongelmaa tarkastella kokonaisvaltaisesti, ei vain terveydellisestä tai sosiaalisesta n ...

Uutinen 29.02.2016

Lausunto luonnoksesta ihmiskaupan vastaiseksi toimintaohjelmaksi

Liitto pitää  toimintaohjelmassa kiitettävänä erityisesti sitä, että lapsen etu ja alaikäisten ihmiskaupan uhrien sekä uhrien lasten ase ...

Uutinen 12.02.2016

Lausunto lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Ensi- ja turvakotien liitto ilmaisee hämmästyksensä siitä, että tästä lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudista ...

Uutinen 29.01.2016

Lausunto ulkomaalaislaista ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensi- ja turvakotien liitto lausuu hallituksen esityksestä ....