Maksuton Raha-asiat puheeksi -verkkokurssi on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään vauva- ja pikkulapsiperheitä. Se sopii myös alan opiskelijoille.

Verkkokurssi tarjoaa tietoa, rohkaisua, materiaaleja ja välineitä raha-asioiden puheeksi ottoon sekä käsittelyyn asiakastyössä.

Verkkokurssin käymiseen on hyvä varata aikaa noin 2–3 tuntia. Voit käydä kurssia omaan tahtiin ja useassa eri osassa silloin, kun se sopii sinulle parhaiten.

Kirjaudu verkkokursille
Takuusäätiön sivuilla

Kurssin ovat kehittäneet Takuusäätiö sekä Ensi- ja turvakotien liiton Stressistä sääntelyyn -hanke.

Verkkokurssin tavoitteet

Verkkokurssin tavoitteena on tarjota ammattilaisille ja opiskelijoille tietoa, uusia näkökulmia ja oivalluksia raha-asioihin sekä konkreettisia menetelmiä ja välineitä raha-asioiden käsittelyyn asiakastyössä.

Kurssi on suunniteltu lapsiperheitä kohtaaville ammattilaisille asiakastyön tueksi, mutta samalla se haastaa pohtimaan myös omaa henkilökohtaista suhdetta rahaan. Omat henkilökohtaiset arvomme ja asenteemme rahaan ovat taustalla myös silloin, kun kohtaamme työssämme erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevia asiakkaita ja otamme raha-asiat heidän kanssaan puheeksi.

Verkkokurssilla raha-asioita käsitellään kahdesta eri näkökulmasta käsin. Äänessä ovat niin ammattilaiset kuin asiakkaat oman kokemuksensa kautta.

Lisäksi verkkokurssi rohkaisee jakamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden ammattilaisten kanssa. Toivomme, että verkkokurssi toimii myös vertaistukena ammattilaisille heidän pohtiessaan raha-asioita omassa työssään.

Huomaa myös nämä

Talous vauvaperheessä – tietoa raha-asioiden hyvään hallintaan

Vauvan tulon myötä perheen arki, rytmi ja elämäntavat usein muovautuvat uudelleen ja perheen raha-asiat muuttuvat. Käytännön opas vauvaperheille. Opas on saatavilla myös englanniksi. Tilaa opasta verkkosivuiltamme.