Oman elämän muuttaminen perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdatessa edellyttää tietoa ja rohkeutta.

Ensin on tunnistettava ja tunnustettava väkivalta. Sen jälkeen on mietittävä, mihin haluaa pyrkiä ja miten siihen pääsee. Usein väkivallan kokijalla tai tekijällä on tunne, etteivät hänen omat voimavaransa riitä avun hakemiseen.

Väkivallan kokijaa kannattaa muistuttaa, että hän hallitsee itse omaa elämäänsä ja päättää itse, missä hänen rajansa kulkevat. Hän ratkaisee, kenelle kertoo väkivallasta, hakeeko tilanteeseen apua, päättääkö erota väkivaltaisesta puolisosta tai tekeekö rikosilmoituksen. Muutos tuntemattomaan voi tuntua pelottavalta, mutta turvallinen elämä ja lähisuhteet ovat sen arvoisia.

Väkivallan kokijan ja tekijän kohtaavalla ammattilaisella ja asiantuntijalla on tärkeä rooli kaikissa näissä tilanteissa, läpi koko prosessin. On erittäin tärkeää kulkea kokijan tai tekijän rinnalla ja tukea erityisesti avun hakemisessa.

Turvakodit tarjoavat apua ympäri vuorokauden

Näin me autamme:

Turvakodeista apua kriisitilanteisiin

Lasten ja nuorten turvaksi on kehitetty uusi Turvakamu -sovellus. Lue lisää ja ota käyttöön

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten tarjoamat avopalvelut

  • Jussi-työ, Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys / Lappeenranta, p. 040 765 4953
  • Väkivaltatyö, Viola – väkivallasta vapaaksi / Mikkeli, p. 015 365 330

Lähisuhde- ja väkivaltatyön avopalvelut, Lapin ensi- ja turvakoti / Rovaniemi, miehet p. 0400 197 442, naiset p. 0400 197 443 ja nuoret p. 040 188 0645