Koulutukset ja työkoukset ovat jäsenyhdistysten työntekijöille ja luottamushenkilöille tarkoitettuja koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia.