Vanhempi vankilan portilla -hankkeessa kehitettiin perheitä ja lapsia tukevia käytäntöjä tilanteisiin, jossa vangeilla on lapsia. Hankkeen aikana luotiin yhteistä ymmärrystä vangin, hänen perheensä ja lapsensa sekä muurin molemmin puolin työskentelevien ammattilaisten kesken. Lasten parempi huomioiminen on tärkeää, sillä vanhemman vankeustuomio koskettaa noin 10000 lasta vuosittain.

Hankkeen tuotoksena syntyi ammattilaisten työn tueksi Vangin perheen polku -työväline. Kuvien ja korttien avulla lasten ja heidän vanhempiensa on helppo kertoa tilanteestaan ja kokemuksistaan liittyen vankeustuomioon.

Työntekijälle materiaali toimii keskustelun apuvälineenä. Tulosta aineistot käyttöösi sivun lopusta.

Vangin perheen polku -esitys

Tutustu viisivaiheisen rikosseuraamusprosessin:

  • vangin,
  • hänen perheensä,
  • lapsensa ja heidän
  • työntekijöidensä kannalta.

Eri vaiheita ja näkökulmia käsitellään tyypillisten kysymysten avulla. Esitys herättää ajatuksia ja lisää ymmärrystä  eri perheenjäsenten näkökulmista koko prosessista rikoksen tekemisestä aina tuomion päättymiseen. Esitys ohjaa myös lisätiedon lähteille.

Katso esitys kuvasta klikkaamalla (chrome/firefox-selain).

Asiakkaana vangin perhe -esitys

Tutustu Prezi-esityksen avulla perheisiin, joita autettiin hankkeen aikana. Perheet olivat keskenään hyvin erilaisia, samoin kuin heidän tuen tarpeensakin. Esityksessä kerrotaan, millaisia ominaispiirteitä rikostaustaisten perheisiin ja heidän kanssaan työskentelyyn liittyy.

Esille tulee myös monitoimijaisen yhteistyön ja lasten kanssa työskentelyn tärkeys sekä esimerkkejä toimivista työtavoista. Vangin perheen polku esitellään tausta-ajatuksineen ja työvälineenä.

Katso esitys kuvaa klikkaamalla (chrome/firefox -selain)

Guide för fånges familj (use chrome/firefox)

Presentation på svenska 

Material på svenska_zip-file

The Journey of the Prisoners family (use chrome/firefox)

Presentation in english

All material in english_zip-file