Vuonna 2022 autoimme yli 23 000 apua hakevaa, usein vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Joitakin perheitä auttaa vauvan unikoulu, toisia perheväkivallan katkaiseminen. Apua on myös annettu, kun päihteet tai mielenterveyden ongelmat ovat vaarantaneet lapsen turvallisen kasvun.

Alla näet vuoden 2022 keskeisimmät luvut jäsenyhdistyksemme väkivaltatyöstä, vauvaperheille annetusta tuesta, avusta päihteettömään vanhemmuuteen sekä erotilanteisiin. Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan luvut kertovat työstä avun takana.

Apu väkivallan varjoissa eläville

 • Yhdistysten ylläpitämissä 19 turvakodissa ja avopalveluissa lähisuhdeväkivallan vuoksi autettuja oli ennätysmäärä, yli 11 000.
 • Avopalveluista oli 5269 asiakkuutta. Naisten osuus oli 3050 ja miesten 1578. Muunsukupuolisia oli 6 ja osan sukupuoli ei ollut tiedossa.
 • Väkivallan kohteeksi joutuneita oli noin 60% avopalveluissa autetuista.
 • 23 % haki apua avopalveluista omaan väkivaltaisuuteensa.
 • 17 % koki olleensa väkivaltatilanteessa sekä uhri että tekijä.
 • Avopalveluista apua hakevista lapsista 327 oli tyttöjä ja 276 poikia, muunsukupuolisia oli 3 ja sukupuoli ei ollut tiedossa 3:lla. Useimmat lapsista olivat 6–10 -vuotiaita.​ 
 • Turvakodeissa oli 3676 asiakkuutta.
 • Apua väkivaltaan -chatissa käytiin 1834 keskustelua.
 • Lasten ja nuorten chatissa käytiin 1033 keskustelua. Luku oli suurempi kuin koskaan aiemmin.
 • Lasten kaltoinkohtelun katkaiseminen –ohjelma​ssa 12 perhettä sai apua vanhempien lapsiinsa kohdistaman väkivallan katkaisemiseksi.
 • 185 väkivaltaa käyttänyttä autettiin Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman menetelmin. 

Tuki vauvaperheiden jaksamiseen

 • 17 jäsenyhdistyksessä ympäri Suomea tehtiin monipuolista odottajia ja vauvaperheitä tukevaa työtä.
 • Jäsenyhdistykset ylläpitävät 10 ensikotia, joista apua sai 457 lasta ja aikuista. Asiakasmäärät nousivat 6 % ja jaksojen pituudet kasvoivat hiukan. Odotusaikana tulleiden osuus nousi lähes 25 % edellisvuodesta.  
 • 1252 sai apua ETKL:n avopalveluista​.
 • Vauvaperheiden kohtaamispaikoissa kävi jöitä oli 8 849.
 • Vauvaperhe-chatissa käytiin 899 keskustelua.

Apu päihteettömään vanhemmuuteen

 • Seitsemästä ensikodista ja kahdeksassa avopalveluyksikössä autettiin päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä Pidä kiinni® -hoitojärjestelmällä.
 • Kuntouksessa oli 234 aikuista ja 158 vauvaa tai pikkulasta. Määrät kasvoivat edellisvuodesta. Kolmannes äideistä aloitti kuntoutuksen odotusaikana.
 • Pidä kiinni® -ensikodeissa oli 75 perhettä (74 äitiä, 38 isää, 75 lasta).
 • Pidä kiinni® -avopalveluissa oli 93 äitiä, 29 isää ja 83 lasta.  
 • Etsivän ja matalan kynnyksen työssä asiakkaiden määrä nousi. 

Apua lapsiperheiden erotilanteisiin

 • Yli 4000 sai apua 22 jäsenyhdistyksen eroperheille suunnatuista palveluista.
 • Yksilö- ja paritapaamisissa autettiin 603 aikuista ja 104 lasta. Vuorovaikutus  ja tunteet, vanhempien väliset vuorovaikutuspulmat ja lasta koskevat sopimukset olivat yleisimpiä keskustelun aiheita.​
 • Tapaamispaikkatoiminnassa oli 2 099 asiakasta.
 • Suurin osa autetuista oli 36–45-vuotiaita avioliitosta eronneita.
 • Autetut lapset olivat yleisimmin vanhempiensa yhteishuollossa olevia 7–12-vuotiaita.

Vapaaehtoiset ja kansalaistoiminta

 • 30 jäsenyhdistyksessä toimi noin 4200 jäsentä, 700 eri alojen ammattilaista ja 1700 vapaaehtoista.
 • Vapaaehtoiset tekivät töitä lähes 24 000​ tunnin edestä. Yleisimmät vapaaehtoistehtävät olivat lastenhoito, doulana toimiminen, mieskaveritoiminta sekä arjen apu.
 • Kokemusasiantuntijoiden määrä kasvoi liki 100 henkilöön. He toimivat vaikuttamisessa ja viestinnässä sekä kansalaistoiminnan koulutus- ja kehittämistyössä.
 • Tapahtumia järjestettiin 315, joihin osallistui yhteensä yli 21 000​ henkilöä.
 • ETKL järjestää vuosittain Ero-, Vauva- ja Väkivaltatyön foorumit. Ne kokosivat yhteensä 685 ammattilaista uusimman tiedon äärelle.

Kuva: Kelly Sikkema/ Unsplash