Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 31 jäsenyhdistystämme eri puolilla Suomea tarjoavat perheiden tarvitsemaa ammatillista apua sekä vapaaehtois- ja vertaistukea.

Yhdistykset auttavat perheitä monissa vaikeuksissa. Vanhemmuutta vauva-aikana tuetaan 10 ensikodissa ja 12 päiväryhmässä. Pidä kiinni -hoitojärjestelmän 7 ensikodissa ja 9 avopalvelussa yhdistyy päihdekuntoutus ja vanhemmuuden tuki. Väkivaltaan saa apua 19 turvakodista sekä väkivallan avopalveluista, jotka auttavat kaikkia väkivallan osapuolia.

Vanhemmuutta eron jälkeen tuetaan monin tavoin 21 yhdistyksessä Erovertaiskahviloissa, Ero lapsiperheessä-tilaisuuksissa sekä pitkäkestoisemmissa Vanhemman neuvo -ryhmissä.  Chat auttaa perheitä helposti ja nopeasti. Yhdistykset tarjoavat vanhemmille ja lapsille myös yksilötapaamisia sekä tapaamispaikkatoimintaa.

Ensi- ja turvakotien liiton strategia

Ensi- ja turvakotien liiton toiminnan tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa.

Ensi- ja turvakotien liiton vuosikertomus 2022

Jäsenlehti Enska

Enska pureutuu rohkeasti ja asiantuntevasti yhteiskuntaan ja vaikeissa ja turvattomissa elävien lasten ja perheiden asioihin. Enska tuo esiin kasvoja ja apua saaneiden kokemuksia lämpimästi ja rinnalla kulkien.

Yhdistysten palvelut

Tutustu yhdistysten palveluihin ympäri Suomea.