Olemme valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 30 jäsenyhteisöämme eri puolilla Suomea tarjoavat perheiden tarvitsemaa ammatillista apua sekä vapaaehtois- ja vertaistukea.

Yhdistykset auttavat perheitä monissa vaikeuksissa. Vanhemmuutta vauva-aikana tuetaan 10 ensikodissa ja 12 päiväryhmässä. Pidä kiinni -hoitojärjestelmän 7 ensikodissa ja 9 avopalvelussa yhdistyy päihdekuntoutus ja vanhemmuuden tuki. Väkivaltaan saa apua 19 turvakodista sekä väkivallan avopalveluista, jotka auttavat kaikkia väkivallan osapuolia.

Vanhemmuutta eron jälkeen tuetaan monin tavoin 21 yhdistyksessä Erovertaiskahviloissa, Ero lapsiperheessä-tilaisuuksissa sekä pitkäkestoisemmissa Vanhemman neuvo -ryhmissä.  Chat auttaa perheitä helposti ja nopeasti. Yhdistykset tarjoavat vanhemmille ja lapsille myös yksilötapaamisia sekä tapaamispaikkatoimintaa.

Ensi- ja turvakotien liiton strategia 2020-2023