Ensi- ja turvakotien liitto on luotettava kohde testamenttilahjoitukselle, sillä yli 75-vuotisen historiamme aikana olemme olleet tinkimättömästi heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden puolella.

Tuellasi voimme auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä, ja tehdä perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. Tee testamentti, jotta jokainen olisi turvassa.

Lue alta, mitä testamenttilahjoitusta tehdessä kannattaa huomioida.

Testamenttilahjoitus on kaunis tapa varmistaa, että sinulle tärkeät arvot jatkavat elämää.

1. Testamentti kannattaa tehdä elämäntilanteesta riippumatta
 

Testamenttilahjoitus on kaunis tapa varmistaa, että sinulle tärkeät arvot jatkavat elämää. Testamentti kannattaa tehdä elämäntilanteesta riippumatta, sillä koskaan ei voi tietää miten elämä kulkee.

Testamentti kannattaa tehdä, jos sinulle on kertynyt varallisuutta, tai haluat poiketa lain määräämästä perimisjärjestyksestä. Testamentti kannattaa tehdä erityisesti myös silloin, jos sinulla ei ole perintökaaren mukaisia omaisia. Ilman testamenttia perintö menee tällöin valtiolle. Omaisuuden voi testamentata luonnollisen henkilön lisäksi rekisteröidylle yhdistykselle, kuten Ensi- ja turvakotien liitolle.

Testamentista riippumatta lähiomaiset ovat aina oikeutettuja testamentin lakiosaan, joka on puolet siitä, mitä heille tuleva perintö olisi ilman testamenttia.

2. Voit itse määrittää testamentattavat osuuden

Pienelläkin testamentilla on merkitystä järjestömme toiminnalle. Voit testamentata koko omaisuutesi tai tietyn määräosan. Tekemällä osatestamentin voit määrittää hyvinkin tarkasti, minkä osan tai summan omaisuudestasi haluat testamentata.

Yleishyödyllisenä järjestönä Ensi- ja turvakotien liitto ei joudu maksamaan perintöveroa, vaan voimme käyttää testamenttilahjoitukset lyhentämättöminä sääntöjemme mukaisesti lasten ja perheiden hyväksi. On myös hyvä huomioida, että testamenttilahjoitukselle ei ole ylärajaa.

Osatestamenttiin on hyvä määritellä tarkasti, mitä ja kuinka paljon ja mitä haluat testamentata. Osatestamenttiin voit määritellä esimerkiksi tarkan rahasumman, prosenttiosuuden tai osakkeiden lukumäärän, jonka haluat testamentata.

Testamentin kautta saatu raha on nopein tapa auttaa, mutta meille voi testamentata myös kiinteää omaisuutta. Tällöin osallistumme omaisuuden myyntiin kuolinpesän muiden mahdollisten osakkaiden kanssa.

Irtainta otamme vastaan vain poikkeustapauksissa. Esimerkiksi taidelahjoitusten suhteen voit olla meihin yhteydessä etukäteen.


3. Huomioi testamentin teossa erityiset muotoseikat

Testamentin tekeminen ei ole vaikeaa, mutta sitä tehdessä on hyvä huomioida eräät muotoseikat, jotta testamentti tulkitaan tarkoittamallasi tavalla.

Testamentti on tehtävä aina kirjallisena. Testamenttiin tulee merkitä laatijan nimi, ammatti, henkilötunnus, sen hetkinen osoite sekä allekirjoituspäivämäärä ja -paikka.

Jos haluat tehdä testamenttilahjoituksen Ensi- ja turvakotien liitolle, tulee edunsaajaksi merkitä Ensi- ja turvakotien liitto ry sekä Y-tunnus 0201112-5. Vain Y-tunnuksen merkitsemällä voit varmistua, että testamentti osoitetaan Ensi- ja turvakotien liitolle.

Testamentti allekirjoitetaan siten, että paikalla on kaksi vähintään 15-vuotiasta esteetöntä todistajaa. Esteetön todistaja on henkilö, joka ei voi millään tasolla hyötyä testamentista. Siksi esimerkiksi testamentin saaja tai saajan lähisukulaiset ovat aina esteellisiä todistajia.

Todistajien tulee tietää, että heidän oikeaksi todistamansa asiakirja on testamentti, ja heidän tulee allekirjoittaa todistuslauselma. Todistajat vahvistavat allekirjoituksellaan, että testamentin tekijä on heidän käsityksensä mukaan oikeustoimikelpoinen, eli ymmärtää tekonsa merkityksen. Todistajien ei tarvitse nähdä testamentin sisältöä. 

Huomioithan, että vain alkuperäinen testamentti on pätevä, joten sitä kannattaa säilyttää varmassa paikassa, kuten pankkiholvissa.
 

4. Testamentin päivittäminen
 

Testamentti kannattaa päivittää aina, jos varallisuutesi tai perhesuhteesi muuttuvat oleellisesti. Testamenttia voi päivittää vapaasti, ja testamentin voi myös perua kokonaan. Kun päivität aiemmin tehtyä testamenttia, noudata samoja lain vaatimia muotovaatimuksia kuin alkuperäistä testamenttia tehdessäsi.

Kun haluat perua tai muuttaa testamenttia, pyydä kaksi todistajaa mukaan ja hävitä heidän läsnäolleessaan aiempi testamentti ja mahdolliset kopiot testamentista. Muista pyytää todistajilta allekirjoitukset uutta testamenttia varten. Voimaan jää aina viimeiseksi päivätty testamentti.

Voimmeko auttaa?

Keskustelemme mielellämme, jos sinulla on kysyttävää testamentin ehdoista. Aikojen saatossa voi käydä niin, ettei testamentin ehdot täyty, jolloin lahjoitusta ei voida ottaa vastaan.

Tilaa maksuton testamenttimalli: p. 09 4542 440 tai lahjoitukset@etkl.fi
Kerro tilauksessa, haluatko testamenttimallin toimitettuna sähköpostitse vai postitse kotiisi. Testamenttimallin tilaaminen ei sido mihinkään.

Y-tunnus: 0201112-5