Hyvinvoinnilla väkivaltaa voidaan lähestyä positiivisen kautta ja tehdä siitä näin väkivallan vastavoima. Hyvinvoinnista huolehtimisen lähtökohtana on, että väkivaltaa ei ole tai jos on, se tunnistetaan ja siihen puututaan.

Hyvinvointi on yksi turvallisuuden perusteista. Yksilön hyvinvointi heijastuu myös läheisiin ihmissuhteisiin. Kun ihminen voi hyvin, hän ei silloin myöskään käyttäydy puolisoaan, perheenjäseniään tai muita läheisiään kohtaan väkivaltaisesti.

Hyvinvointia lisääviä asioita ovat esimerkiksi turvallisuus ja viihtyvyys, fyysinen ja psyykkinen terveys, terveelliset elämäntavat, taloudellinen hyvinvointi, yhteisöön kuuluminen sekä onnistumisen kokemukset.

Kiinnostuitko Turvallinen perhe-elämä -teemasta? Lahden Ensi- ja turvakoti on ollut vahvasti kehittämässä turvallisuus -teemaista työtä Turvallisten perheiden Päijät-Häme -toiminnassa . Sivustolta löytyy muun muassa Turvallisuusseula, jossa erinomaisia esimerkkejä turvallisuutta avaavista kysymyksistä. Suosittelemme!

Hyvinvointia voi myös oppia. Ammattilaisen ja asiantuntijan on työssään mahdollista edistää hyvinvointioppimista ja herätellä väkivaltaa kokevaa tai sitä toteuttavaa tunnistamaan ja tunnustamaan väkivallan omaa hyvinvointiaan estävänä tekijänä. Hyvinvointioppimisen avulla väkivallan kokijan on mahdollista oppia suojautumaan väkivallalta ja hakemaan siihen tarvittaessa apua.

Vinkki:

Jalkautuva naistyö -hanke nosti työssään hyvinvoinnin edistämisen väkivallan vastavoimana esiin. Lue lisää hankkeen julkaisusta.

Hyvinvointi herättelee huomaamaan väkivallan omassa elämässä

Moni perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeva tai sitä käyttävä saattaa kieltää väkivallan olemassaolon, ei tunnista sitä lainkaan tai ei esimerkiksi kokemansa häpeän takia halua puhua siitä. Hyvinvoinnista ja turvallisuudesta puhumalla voidaan peilata henkilön tilannetta ja näin herätellä huomaamaan sekä tunnistamaan käynnissä oleva väkivaltatilanne. Yksi osa väkivaltatyötä tekevän ammattitaitoa on huomata, milloin suora puhe väkivallasta ei auta, vaan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta puhumalla pääsee paremmin keskustelemaan väkivallasta.

Kevyt ja yksinkertainen tapa tarkastella hyvinvointia ja väkivaltaa kokevan tai sitä käyttävän elämää on keskustella henkilön kanssa, miten paljon hän käyttää aikaa eri elämänalueiden parissa ja miten hän ajattelee näiden elämänalueiden hyvinvoinnin toteutuvan. Kun jollakin elämänalueella tulee vaikeuksia, muiden elämänalueiden tuottama hyvinvointi auttaa normaalisti selviytymään stressitilanteista ja vastoinkäymisistä. Väkivaltatilanteesta yleensä seuraa se, että useammalla elämänalueella on vaikeuksia eikä hyvinvoinnin ja turvallisuuden tunnetta syntyy vain vähän tai ei lainkaan. Tämä keskustelu voi siten auttaa tunnistamaan väkivallan turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunteen puuttumisen taustalla sekä edistää näkemään väkivaltatilanteen vahingollisuuden sekä sen, miten tärkeää väkivallan kierre on katkaista.

Henkilön kanssa voi keskustella, kuinka hyvin hänen ajankäyttönsä jakautuu hyvinvoinnille merkittävien elämänalueiden kesken:

  • Koti, perhe ja parisuhde, läheisyys
  • Työ, opiskelu, yhteiskunnallinen toiminta
  • Oma aika, oma harrastus, itsensä toteuttaminen

Vinkki:

Nettiturvakodissa on oma osuus turvallisuudesta lähisuhteista. Siitä kannattaa vinkata väkivaltaa kokevalle tai sitä käyttävälle tai tutustua siihen hänen kanssaan yhdessä.

Nettiturvakodista löytyy lisää kevyempiä ideoita ja vinkkejä siitä, miten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta voi keskustella asiakkaan kanssa.

Työn ja keskustelun tukena voi käyttää esimerkiksi oheisia tehtäviä:

Tarkistuslista aikuisille: Onko perheeni turvallinen? 
Tarkistuslista lapsille ja nuorille: Ovatko vanhempani väkivaltaisia?
Pohdintatehtävä: Mitä turvallisuus ja turvattomuus sinulle tarkoittavat?