kulut_ja_tuotot_kuva_2015Rahoitus

Ensi- ja turvakotien liiton toiminnan rahoitus perustuu Raha-automaattiyhdistyksen ja Lasten Päivän Säätiön avustuksiin. Ray:n yleisavustus sekä toiminta- ja projektiavustukset muodostavat noin 70 % rahoituksesta.

Lasten Päivän Säätiön avustus kattaa noin 12 % toiminnan rahoituksesta ja avustus käytetään lastensuojelutyön tukirakenteiden vahvistamiseen. Lasten Päivän Säätiö jakaa avustusta vuosittain kuudelle perustajajärjestölleen, joista Ensi- ja turvakotien liitto on yksi.

Toiminnan rahoituksesta jäsenmaksut kattavat vain pienen osan. Jäsenyhdistyksiä on 30 ja jäsenmaksu vuodessa on 85 €/yhdistys.

Liitto ja jäsenyhdistykset vastaanottavat vuosittain yritysten ja yksityishenkilöiden raha- ja tavaralahjoituksia, joilla tuetaan työtämme vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien lasten ja perheiden auttamiseksi

Hallinto

Liiton jäseninä on 30 rekisteröityä yhdistystä, jotka harjoittavat liiton sääntöjen edellyttämää toimintaa. Jäsenyhdistysten edustajat valitsevat vuosittain liittokokouksessa liittohallituksen.

Liittohallituksen jäsenet

Puheenjohtaja

Tuula Haatainen
kansanedustaja
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, Helsinki

Varapuheenjohtaja

Helena Tiuraniemi, Lapin ensi- ja turvakoti ry, Rovaniemi

Jäsenet

Elina Kekkonen
Pienperheyhdistys ry

Mari Lahti
Turun ensi- ja turvakoti ry

Seija Lintu
Kuopion ensikoti ry

Riitta Mäkinen
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry, Jyväskylä

Marja Salo
Oulun ensi- ja turvakoti ry

Kirsi Salonen
Helsingin ensikoti ry

Hannele Sirrola
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Kotka

Ulla Yli-Karro
VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry, Mikkeli

Varajäsenet

Heli Kivelä
Kaapatut Lapset ry, Helsinki

Marjatta Kiviranta
Vaasan ensi- ja turvakoti –
Vasa mödra och skyddshem ry

Marianna Pere
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry, Kokemäki

Ensi- ja turvakotien liiton strategia 2016-2019 – Rohkeasti ajassa