Hallinto

Liiton jäseninä on 31 rekisteröityä yhdistystä, jotka harjoittavat liiton sääntöjen edellyttämää toimintaa. Jäsenyhdistysten edustajat valitsevat vuosittain liittokokouksessa liittohallituksen.

Liittohallitus

Puheenjohtaja

Tarja Filatov
kansanedustaja

Varapuheenjohtaja

Helena Tiuraniemi
Lapin ensi- ja turvakoti ry

Jäsenet

Heidi Nevalainen
Kymenlaakson ensi- ja turvakoti ry

Mari Lahti
Turun ensi- ja turvakoti ry

Mia Pekonen
Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry

Kirsti Keskitalo
Oulun ensi- ja turvakoti ry

Jani Kokko
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry

Heli Kivelä
Kaapatut lapset ry

Kristiina Teerikangas
Kokkolan ensi- ja turvakoti ry

Tuomas Koivuniemi
Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakoti ry

Varajäsenet

Johanna Wartio
Äidit irti synnytysmasennuksesta ry

Anu Haapanen
Pienperheyhdistys ry

Marianna Pere
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

Rahoitus

Ensi- ja turvakotien liiton toiminnan rahoitus perustuu Veikkauksen  ja Lasten Päivän Säätiön avustuksiin. Veikkauksen yleisavustus sekä toiminta- ja projektiavustukset muodostavat noin 70 % rahoituksesta.

Lasten Päivän Säätiön avustus kattaa noin 12 % toiminnan rahoituksesta ja avustus käytetään lastensuojelutyön tukirakenteiden vahvistamiseen. Lasten Päivän Säätiö jakaa avustusta vuosittain kuudelle perustajajärjestölleen, joista Ensi- ja turvakotien liitto on yksi.

Toiminnan rahoituksesta jäsenmaksut kattavat vain pienen osan. Jäsenyhdistyksiä on 31 ja jäsenmaksu vuodessa on 85 €/yhdistys.

Liitto ja jäsenyhdistykset vastaanottavat vuosittain yritysten ja yksityishenkilöiden raha- ja tavaralahjoituksia, joilla tuetaan työtämme vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien lasten ja perheiden auttamiseksi.