Hallinto

Liiton jäseninä on 30 rekisteröityä yhdistystä, jotka harjoittavat liiton sääntöjen edellyttämää toimintaa. Jäsenyhdistysten edustajat valitsevat vuosittain liittokokouksessa liittohallituksen.

Liittohallitus

Puheenjohtaja

Tarja Filatov
kansanedustaja

Varapuheenjohtaja

Helena Tiuraniemi
Lapin ensi- ja turvakoti ry

Jäsenet
Heidi Nevalainen

Kymenlaakson ensi- ja turvakoti ry

Mari Lahti
Turun ensi- ja turvakoti ry

Mia Lehto
Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry

Kirsti Keskitalo
Oulun ensi- ja turvakoti ry

Jani Kokko
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry

Heli Kivelä
Kaapatut lapset ry

Kristiina Teerikangas
Kokkolan ensi- ja turvakoti ry

Kirsi Salonen
Helsingin ensikoti ry

Varajäsenet

Anu Haapanen
Pienperheyhdistys ry

Pia Mäenpää
Viola – väkivallasta vapaaksi ry

Marianna Pere
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

Rahoitus

Ensi- ja turvakotien liiton toiminnan rahoitus perustuu Veikkauksen  ja Lasten Päivän Säätiön avustuksiin. Veikkauksen yleisavustus sekä toiminta- ja projektiavustukset muodostavat noin 70 % rahoituksesta.

Lasten Päivän Säätiön avustus kattaa noin 12 % toiminnan rahoituksesta ja avustus käytetään lastensuojelutyön tukirakenteiden vahvistamiseen. Lasten Päivän Säätiö jakaa avustusta vuosittain kuudelle perustajajärjestölleen, joista Ensi- ja turvakotien liitto on yksi.

Toiminnan rahoituksesta jäsenmaksut kattavat vain pienen osan. Jäsenyhdistyksiä on 30 ja jäsenmaksu vuodessa on 85 €/yhdistys.

Liitto ja jäsenyhdistykset vastaanottavat vuosittain yritysten ja yksityishenkilöiden raha- ja tavaralahjoituksia, joilla tuetaan työtämme vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien lasten ja perheiden auttamiseksi.