Yhdistyksemme järjestävät useilla paikkakunnilla perheitä tukevia avopalveluja.

Avoin ryhmätoiminta antaa eväitä vanhemmuuteen ja tukee arjen jaksamista. Vertaistukea synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja tukea vauvaperheen arkeen on tarjolla useilla paikkakunnilla sekä verkossa. Seitsemällä paikkakunnalla on tarjolla tehostettua perhetyötä.

Alvari-perhetyö® on erityisesti lastensuojeluperheiden tarpeisiin kehitetty kotiin annettavan työn malli. Työ on terapeuttista ja työtä tehdään yhdessä perheiden kanssa. Yhden perheen kanssa työskennellään 1-2 vuotta.

Alvari auttaa vakavissa vaikeuksissa olevia perheitä

Parhaiten Alvari-perhetyö auttaa perheitä, joilla on paljon vakavia ongelmia, mutta jotka päättävät itse ottaa apua vastaan. Alvari-perhetyössä yhdistyvät monenlaiset auttamisen elementit: konkreettinen apu, keskustelut, työntekijän taidot. Perhetyöntekijät ovat koulutukseltaan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia: sosionomeja, sosiaalikasvattajia ja psykiatrisia sairaanhoitajia.

Alvariperheissä yli 800 lasta

Asiakasperheet olivat pääasiassa yksinhuoltajaäitejä, joilla on 2–3 lasta. Asiakasperheitä on vuosittain noin 450, joissa on yhteensä yli 800 lasta. Perheiden ongelmina olivat pääasiassa mielenterveys- ja päihdeongelmat. Työskentelyn tuloksena perheiden elämä koheni selvästi. Erityisesti lasten elämässä tapahtui runsaasti muutoksia: ilo ja nauru palasivat. Myös muiden auttajatahojen määrä laski selvästi, kun perheiden kanssa oli työskennelty noin vuoden verran.

Alvari-perhetyötä tehdään yli 20 kunnassa.

Tenavatupa on ensisijaisesti yksivanhempaisille perheille tarkoitettu tilapäinen lastenhoitopalvelu, jonka tavoitteena on tarjota:

  • lapsille turvallinen hoito, virikkeellistä toimintaa ja ikätoverien seuraa

  • vanhemmille omaa aikaa itsensä kehittämiseen virkistäytymiseen tai asiointiin

  • neuvoja lapsen kasvusta ja kehityksestä

  • turvallisten aikuisten malli jos perheen sosiaaliset suhteet ovat heikot

  • lapselle ja vanhemmille mahdollisuus irtautua hetkeksi toisistaan

Tenavatuvat ovat auki yleensä iltaisin ja lauantaisin, hoidosta peritään pieni maksu.

Tenavatupia on seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Outokumpu, Raahe,Rovaniemi ja Tampere.

Asuin- ja palvelutaloissa nuoria perheitä tuetaan turvalliseen vanhemmuuteen, asumisaika sovitaan perheen tilanteen mukaan. Asuin- ja palvelutalot sijaitsevat Lahdessa, (PuolenMatkanTalo), Porissa, Raahessa ja Turussa.

Vuokra-asuntoja ensi- ja turvakodeista pois muuttaville asiakkaille tarjoavat liiton jäsenyhdistykset joillakin paikkakunnilla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on Helsingin ensikoti ry:n ylläpitämä Perhetalo.

Pienperheyhdistys ry järjestää toimintaa yhden vanhemman perheille. Toimintaa on  toivotetaan tervetulleeksi yksinhuoltajat, yhteishuoltajat, yksinodottavat, vuoroviikkovanhemmat – perheet, joita pyöritetään yhden vanhemman voimin.

Ota yhteyttä

Vaativan vauvatyön kehittämisen-tiimi  sekä muut liiton asiantuntijat.

Hanna Sellergren
Petra Gergov-Koskelo
Pirjo Kotkamo
Tanja Henttonen
Tiuku Pennola
asiantuntija, monikulttuurisuustyö