Liitto ajaa erityisesti vaikeassa tilanteissa olevien perheiden asiaa. Voittoa tavoittelemattomana kansalaisjärjestönä uskallamme tarttua epäkohtiin ja tarjota ratkaisuja. Nostamme keskusteluun vaiettuja, vaikeita teemoja kuten perheväkivalta, lasten kaltoinkohtelu tai odottavien äitien päihteiden käyttö. Tavoitteemme on, ettei syrjäytymisen kierre rajoittaisi yhdenkään lapsen kasvua hyvään ja omannäköiseen elämään.

Teemme monimuotoista vaikuttamistyötä, jotta lapsiperheiden ääni tulisi kuulluksi ja hätä tunnistetuksi yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kokoamme ja julkaisemme tietoa vaikeassa asemassa olevien perheiden olosuhteista ja vaikutamme valtionhallintoon ja kuntiin, jotta ne ottavat perheet huomioon päätöksenteossa. Kannamme osaltamme vastuuta perheiden viestin viemisestä päättäjille.

Meillä on vahva tuntuma lapsiperheiden arkeen ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Asiantuntemuksemme perustuu kiinteään yhteistyöhön perheitä auttavien jäsenyhdistystemme kanssa.

Aktiiviseen vaikuttamiseen osallistuvat kaikki liiton työntekijät oman asiantuntemuksensa mukaan. Lapsiperheiden asiaa nostetaan viestinnän keinoin sekä erilaisissa työryhmissä ja kuulemistilaisuuksien sekä lausuntojen avulla. Myös Liiton luottamushenkilöt ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia ja vaikuttivat omalla panoksellaan päätöksentekoon.

Ajankohtaista yhteiskunnallistan keskustelua

  • Pidä kiinni -hoitojärjestelmän pysyvän rahoituksen hyväksi on toimittu: Päihteitä käyttävien äitien kuntoutuksella säästetään mittavasti yhteiskunnan kustannuksia.
  • Turvakotipaikkojen riittämättömyys puhuttaa syksyllä 2016
  • Järjestölähtöiset palvelut tulee huomioida tärkeänä osana sote-uudistusta
  • Maahanmuuttokeskustelu: kiinnitetään erityishuomio turvapaikkaa hakeviin lapsiperheisiin.
  • Hallituksen leikkauspolitiikka: keskustelua lapsi- ja perhevaikutuksista herätetään yhdessä muiden lastensuojelujärjestöjen kanssa.
  • Vapaaehtoisuus ja yhteinen tekeminen yhdistyksissä tuottaa paljon lisähyvää.