25.–26.11.2021 Sopukka, pääsalin ohjelma hybridinä

Vaikuttavuus esiin -työkokouksen kohderyhmänä on ensisijaisesti jäsenyhdistysten lähijohtajat, palvelupäälliköt ja toiminnanjohtajat sekä keskusjärjestössä työskentelevät. Kokous on kuitenkin avoin kaikille kiinnostuneille jäsenyhdistyksissä.

Työkokous pidetään Sopukassa (Uusi Porvoontie 482, 01120 Västerskog, Sipoo). Pääsalin ohjelmaan on mahdollista osallistua myös etänä teamsin kautta.

Ohjelma

Torstai 25.11.
10.30-11.30 Lounas ja majoittuminen
11.30 Yhteenvetoa syksyn yhdistyskierrokselta ja kuvauksia mittarin käytöstä eri  työmuodoissa. Nina Forsström ja eri työmuotojen edustajia yhdistyksistä sekä keskusjärjestöstä:
– Malin Viau, Pääkaupungin turvakoti ry
– Jaana Vaittinen, Tampereen ensi- ja turvakoti ry
– Marjut Pitkänen, Lahden ensi- ja turvakoti ry
– Milja Harju, Ensi- ja turvakotien liitto ry
12.45 tauko
13.00 Mittarin tuottama tieto – asiakaskohtaisia ja valtakunnallisia tuloksia. Nina Forsström ja Aki Siltaniemi
14.00 välipala
14.30 Vaikuttavuus esiin -mittarin käyttö ja arvioivan toimintakulttuurin kehitys. Fokusryhmähaastattelujen tulokset, professori Sanna Hautala, Lapin Yliopisto
15.15 Työskentelyä ryhmissä: Mikä on jo hyvin ja miten edistetään niitä asioita, jotka kaipaavat vielä työstämistä?
16.15 Yhteenveto päivän työskentelystä
16.30 Päivän asiaohjelma päättyy
17.30 Juhlava päivällinen yhteisen kehittämistaipaleen kunniaksi

Perjantai 26.11.
08.30 Katsaus edellisen päivän tuloksiin – keskustelua ja johtopäätöksiä
09.00 Yhdistysten omien raporttien ottaminen ja hyödyntäminen
10.00 tauko
10.15. Hanke päättyy, mutta toiminta jatkuu – mitä se tarkoittaa käytännössä?
11.00 lounas
12.00 Vaikutusten mittaamisen välineitä käytetään ja kehitetään paljon eri tahoilla. Mikä sopii mihinkin ja miten niitä voidaan käyttää rinnakkain? Paneelikeskustelu eri mittareista ja yhteinen pohdinta.
Panelistit eri näkökulmista:
– Arviointi monitoimijaisessa perhekeskuksessa, johtava asiantuntija Arja Hastrup, THL
– Yhteisövaikuttavuus -viitekehys, toimitusjohtaja Petri Virtanen, Itla
– VE-mittari, projektipäällikkö Nina Forsström, Ensi- ja turvakotien liitto
– Jäsenyhdistys eri odotusten yhteensovittajana, toiminnanjohtaja Tiina
Palviainen, Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys
– Systeemisen lastensuojelun arviointi FIT-mittarilla (esitellään paneelissa)
13.45 Päivien yhteenveto ja sovitut jatkoaskeleet
14.00 Työkokouksen päätös ja lähtökahvit

Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautuminen työkokoukseen
Työkokoukset on tarkoitettu Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tervetuloa oppimaan, kehittymään ja saamaan ammatillista vertaistukea.
Lisäkysymykset Sopukkaan tuleville
Sopukassa majoitutaan kahden hengen huoneissa.
Liiton kustantamat taksit lähtevät työkokouksen päätyttyä. Muina aikoina taksit ovat omakustanteisia. Aikaa takseilla kohteisiin menee n. 30-45min, mutta ruuhka-aika on arvaamaton, joten esim. lentoasemalle saattaa mennä jopa tunti.
Hinta ja peruutusehdot
Työkokous ruokailuineen sekä majoitus Sopukassa on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöille maksuton. Vaikuttavuus esiin -hanke korvaa osallistujien matkakulut tositteita vastaan. Osallistumisen voi perua 14 vrk ennen tilaisuutta osoitteeseen sari.laaksonen@etkl.fi. Peruutuksen tullessa myöhemmin, peritään 75€ peruutusmaksu, lukuunottamatta äkillisiä sairastapauksia. Osallistujan voi halutessaan vaihtaa.
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.