Ensi- ja turvakotien liitto lukuina

Autamme vuodessa yli 10 300 apua hakevaa, usein vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Joitakin perheitä auttaa vauvan unikoulu, toisia perheväkivallan katkaiseminen. Apua on myös annettu, kun päihteet tai mielenterveyden ongelmat ovat vaarantaneet lapsen turvallisen kasvun. Alla on viimeisen vuosikolmanneksen eli touko-elokuu välisen ajan tilastolukuja.

 Turvakotien käyttömäärät vaihtelivat rajusti

Viimeisimmän vuosikolmanneksen (touko-elokuu) aikana auttamispalvelujen käyttö vaihteli voimakkaasti. Kotona tapahtuvan väkivallan katkaisemiseen apua tarjoavat turvakodit oli erityisesti pääkaupunkiseudulla vielä keväällä täynnä. Kesän aikana tilanne helpottui ja useimpiin turvakoteihin pääsi heti.
Turvakodeista sai 1.5.-31.8. välisenä aikana apua lähes 900 henkilöä, joista lapsia oli hieman alle puolet. Lisäksi avopalveluissa autettiin 1750 väkivallan eri osapuolta.

Vanhemmuuteen sai tukea lähes 300 perhettä

Ensikodit ja päiväryhmät tukevat perheitä vanhemmuudessa ja elämänhallinnassa. Apua tarvitaan, kun perheessä on esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmia tai kun arjen asioiden hoitaminen ei suju. Vuodessa vanhemmuuteen saa tukea noin 1300 perheen jäsentä, joista ensikodeissa on lähes 700. Erityisesti isien osuus on kasvanut.

Vuosikolmanneksen aikana ensikodeissa oli 128 perhettä. Ensikotiin hakeuduttiin yleisimmin alle vuoden ikäisen lapsen kanssa (103 lasta). Ensikodeista apua saavien määrät ovat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kasvaneet viidenneksellä. Päiväryhmässä oli kaikkiaan 71 perhettä ja vauvan unipulmiin (Baby blues –toiminta) sai apua 90 perhettä.

Päihteitä käyttävien äitien kuntoutuksessa vilkasta

Päihteitä käyttäviä äitejä autatetaan 6 Pidä kiinni –ensikodissa ja 7 avopalveluyksikössä. Apua saa vuosittain noin 240 perhettä.
Vuosikolmanneksella Pidä kiinni –ensikodeissa oli kuntoutuksessa yli sata henkilöä. Pääsääntöisesti kaikki Pidä kiinni -ensikodit ovat olleet koko alkuvuoden täynnä. Tilanne on ollut samanlainen myös Pidä kiinni –avopalveluissa. Apua sai noin 200 henkilöä. Määrä on samansuuruinen kuin edellisvuonna samaan aikaan.

Apua eron jälkeen

Ensi- ja tuvakotien liiton Neuvokeskus järjestää vuodessa yli 100 tilaisuutta eromassa oleville vanhemmille. Tilaisuuksiin osallistujista valtaosa on naisia, jotka ovat huolissaan vanhemmuuteen liittyvistä asioita.
Vuosikolmanneksen aikana järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui noin 50 henkilöä, mikä on kesäajan huomioon ottaen normaali määrä.

Vapaaehtoiset perheiden tukena

Jäsenyhdistystemme toiminnassa on mukana runsaasti vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä: mm. synnytystukihenkilöinä eli doulina, lastenhoitajina tai mieskavereina. Viime vuonna toiminnassa oli mukana 1 585 vapaaehtoista. Luvut tilastoidaan vuositasolla.


Tunnuslukuja liiton toiminnasta vuodelta 2015:

  • Ensi- ja turvakotien liiton palveluista v. 2015 sai apua 11 419, joista lapsia oli 3930.
  • Kymmenessä ensikodissa sai apua 272 äitiä, 306 lasta ja 105 isää.
  • Päiväryhmiä toteutettiin yhdeksällä paikkakunnalla ja niihin osallistui 96 äitiä ja 32 isää.
  • Baby Blues toiminta tavoitti 194 lasta, 205 äitiä ja 107 isää. Uni-valve rytmitykseen osallistui 113 lasta.
  • Perhetyötä tehtiin 208 perheen kanssa, tukea tai apua sai yhteensä 378 lasta.
  • Turvakodeissa oli 2116 asiakasta, joista lapsia 1083 ja naisia 1033. Avopalveluissa asiakkaita oli 2768, heistä naisia 1008 ja lapsia 372.
  • Nettiturvakodissa oli kävijöitä n. 4500/kk.
  • Eroneuvo -tilaisuuksia järjestettiin 112, joista jäsenyhdistykset järjestivät 89. Apuaeroon.fi -portaalissa n. 350 kävijää päivässä.
  • Vapaaehtoistyössä kohdattiin 1825 apua tarvitsevaa. Vapaaehtoisena toimi 1585 henkilöä ja vapaaehtoiset antoivat aikaansa 43 000 tuntia.
  • Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa ensikodeissa kuntoutuksessa oli 63 perhettä, avopalveluyksiköissä 112 perhettä ja etsivällä työllä tavoitettiin 46 perhettä.