Työryhmä: Päihdeongelmaisten vanhempien lasten tuen tarve on aina selvitettävä