Pääkaupungin turvakodista apua hakevien lasten määrä kasvanut – Ensi- ja turvakotien liitto